Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Çevremizdeki varlıklara baktığımızda hepsi çeşit çeşit,sanki harikalar diyarı gibidir ve aralarında mükemmel uyum vardır.
  Tüm bunlar bize Allah ile ilgili hangi gerçeği gösterir?

  A) Mucizelerin varlığını
  B) Evrenin gücünü
  C) Dünyanın dönüşünü
  D) Allah’ın var ve bir olduğunu
  Cevap: D
 • 2) AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARIN BAŞINA (D) YANLIŞ OLANLARIN BAŞINA (Y) YAZINIZ.
    1.(         )İhlas suresi Kur’anı Kerimin 112.suresidir.
   
    2.(         )Allah insanlara, çaba ve çalışmalarına göre karşılık verir.
   
    3.(         )İnsanoğlunun bilgisi ve gücü sınırlı değildir.
   
    4.(        )Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
   
   5.(        )Bitkileri ve hayvanları yaratan insanlardır.
   
    6.(       )Dünya’nın kendi ekseni etrafına dönmesiyle  mevsimler oluşur.
   
    7.(       ) varlıklar amaçsız yaratılmıştır.
   
    8.(       ) Peygamberleri  Melekler seçmiştir.   
  Cevap:
 • 3)  İhlas Suresi ve anlamını yazınız.
  Cevap:
 • 4) “ Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”(Enbiya ;22)
  Yukarıdaki âyet ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

  A) Allah bir ve tektir.
  B) Allah’ın her şeye gücü yeter.
  C) Allah’ın her şeyi bilir.
  D) Allah bizimle beraberdir.
  Cevap: A
 • 5) Bize Allah’ı tanıtan ,Allah’ın bir olduğunu haber veren sure hangisidir?
  A) Bakara
  B) İhlâs
  C) Yâsin
  D) Kevser
  Cevap: B
 • 6) “Allah’ın yaratma sıfatıdır. Yaratmak, bir varlığı yoktan meydana getirmektir. Bu sıfat sadece Allah’a özgüdür.”
  Yukarıda anlatılan Allah’ın sıfatı hangisidir?

  a) Tekvin
  b) İrade
  c) Vücud
  d) Beka
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdaki cümlelerin Doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (.....) Akıl insanları diğer canlılardan ayırır
  (.....) Evrende bir düzen yoktur
  (.....) Evren kendiliğinden oluşmuştur
  (.....) Bizleri yaratan Allah'a inanmak sorumluluğumuzdur
  (.....) Kuranı kerimde pek çok ayette Allah aklımızı kullanmamızı ister
  Cevap: D-Y-Y-D-D
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi evrende düzen ile ilgi bir ayet değildir?
  A) Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık
  B) Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir.
  C) Güneşi kendisi için belirlenen yerde akar (döner).
  D) Ay sürekli olduğu yerde durur
  Cevap: D
 • 9) “Ge­ce ve gün­dü­zün de­ğiş­me­sin­de (uza­yıp kı­sal­ma­sın­da) Al­lah’ın gök­ler­de ve yer­de
  ya­rat­tı­ğı şey­ler­de, (Onu in­kâr et­mek­ten) sa­kı­nan bir ka­vim için el­bet­te ni­ce de­lil­ler var­dır!”
  Ayeti ile hangisini vurgulamaktadır?

  A) Evrenin sürekliliğine
  B) Güneşin büyüklüğüne
  C) Evrenin sabitliliğine
  D) Uzayın büyüklüğüne
  Cevap: A
 • 10) “O, gök­le­ri ve ye­ri yok­tan ya­ra­tan­dır. Si­ze ken­di­niz­den eş­ler, hay­van­lar­
  dan da (ken­di­le­ri­ne) eş­ler ya­rat­mış­tır. Bu su­ret­le ço­ğal­ma­nı­zı sağ­la­mış­tır. Onun ben­ze­ri hiç­bir şey yok­tur. O işi­ten­dir, gö­ren­dir.”

  Ayeti ile ilgili hangisi yanlıştır?

  A) Allah'ın her şeyi işittiği
  B) Allah'ın her şeyi gördüğü
  C) Allah'ın bir çok sıfatı bulunduğunun
  D) Allah'ın bilgisinin sınırlı olduğunun
  Cevap: D
 • 11) Allah her şeyi işitir.
  Allah'ın her şeyi işitme sıfatına ne denir?

  A) Basar
  B) Semi
  C) İlim
  D) Kudret
  Cevap: B
 • 12) Allah'ın her şeyi bilmesi sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Basar
  B) Semi
  C) İlim
  D) Kudret
  Cevap: C
 • 13) Allah'ın her şey gücü yeter. Onun gücü sonsuzdur ve gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yoktur.
  Allah'ın yukarıda bahsedilen sıfatı hangisidir?

  A) Basar
  B) Semi
  C) İlim
  D) Kudret
  Cevap: D
 • 14) Allah'ın doksan dokuz ismine verilen isim hangisidir?
  A) Esmayılhüsna
  B) Semi
  C) Muhalefetullil havadis
  D) İlim
  Cevap: A
 • 15) Allah'ın sahip olduğu Güzel İsimlerden 4 tanesini yazınız.
  1.
  2.
  3.
  4.
  Cevap: Rahman, Rahim, Gafur, Melik
Yorum Yap
Gönder