...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bilim için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Hertürlü olguyla ilgilenir
  B) Doğaüstü olaylarla ilgilenir
  C) Yalnızca ilgi alanına giren durumlar ile ilgilenir
  D) Bilimsel açıdan insan ve çevresiyle ilgili her olgu doğa olayı kabul edilmez
  E) Sadece insanlarla ilgilenir
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin kaynakları ve dayanakları arasında yer almaz?
  A) Gözlemler
  B) Kişinin deneyimleri
  C) Akıl yürütme
  D) Daha önce yapılmış çalışmalar
  E) Önseziler
  Cevap: E
 • 3) Bilimsel bilgi üretilirken kullanılan Tümdengelim ve Tümevarım kavramlarını açıklayınız?
  Tümdengelim:


  Tümevarım:


  Cevap: Tümdengelim: Genelden özele -- Tümevarım: Özelden genele
 • 4) Gözlem ve deney sonuçlarını yorumlayarak yargıya varma sürecine ne ad verilir?
  A) Tümdengelim
  B) Tümevarım
  C) Çıkarım
  D) Önsezi
  E) Varsayım
  Cevap: C
 • 5) Ölçme aracı kullanmdan sadece duyu organları kullanılarak yapılan gözlem hangisidir?
  A) Nicel gözlem
  B) Nitel gözlem
  C) Gerçekçi gözlem
  D) Uzaktan gözlem
  E) Kati gözlem
  Cevap: B
 • 6) Ölçme aracı kullanılarak yapılan gözlem hangisidir?
  A) Nicel gözlem
  B) Nitel gözlem
  C) Gerçekçi gözlem
  D) Uzaktan gözlem
  E) Kati gözlem
  Cevap: A
 • 7) Bilimsel araştırmada gözlem ve verilere dayanan, sınanabilen ve sorgulanabilen önermelere ne denir?
  A) Veri
  B) Hipotez
  C) Tahmin
  D) Tümevarım
  E) Tümdengelim
  Cevap: B
 • 8) Bir deneyde etkisi araştırılan değişkene ne denir?
  A) Bağımlı değişken
  B) Hipotez
  C) Bağımsız değişken
  D) Gerçek
  E) Tümdengelim
  Cevap: C
 • 9) Bağımsız değişkene indeksli olarak değişen değişkene ne denir?
  A) Bağımlı değişken
  B) Hipotez
  C) Bağımsız değişken
  D) Gerçek
  E) Tümdengelim
  Cevap: A
 • 10) Kontrollü deney nedir? Kısaca açıklayınız.
  Cevap: Deneye tabi tutulan iki değişkenden birini sabit tutup diğerini değiştirerek yapılan deney.
 • 11) Bir olayın neden gerçekleştiğini açıklayan ver sorgulayan kavram hangisidir?
  A) Teori
  B) Hipotez
  C) Kanun
  D) Gerçek
  E) Yasa
  Cevap: A
 • 12) Çok sayıda gözlem ve deneyden sonra aynı sonucu veren ve olayın nasıl gerçekleştiğini açıklayan ver sorgulayan kavram hangisidir?
  A) Teori
  B) Hipotez
  C) Kanun
  D) Gerçek
  E) Prensip
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi biyolojinin günlük hayattaki sorunlara çözüm katkılarından sayılmaz?
  A) Gıda sıkıntısı çözümünde
  B) Sağlık sorunlarında
  C) Biyolojik çeşitliliğin azalmasında
  D) Çevre kirliliğinde
  E) Kimyasal zehirlenmede
  Cevap: C
 • 14) Organizmaların yapısal ve işlevlsel birimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Doku
  B) Kalp
  C) Kan
  D) Hücre
  E) Organ
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdaki kavramları açıklayarak birer örnek veriniz.
  Prokaryot:


  Ökaryot:


  Cevap: Prokaryot: Tek hücreli canlı. Örn: amip --- Ökaryot: Çok hücreli canlı. Örn: Hayvanlar
Yorum Yap
Gönder