...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Osmanlı Devletinin sınırlarını genişletme politikası hangisi üzerine olmuştur?
  a) Anadolu beylikleri üzerine
  b) Balkan devletleri üzerine
  c) Bizans devleti üzerine
  d) Trabzon Rum imparatorluğu üzerine
  Cevap: C
 • 2) Divanıhümayun önemli siyasi konuları karara bağlamak, sefer ve savaş hazırlığına karar vermek gibi görevler üstlenmiştir.
  Buna göre Divanıhümayun günümüzdeki kurumlardan hangisine benzetilebilir?

  A. Adalet Bakanlığı
  B. Milli Eğitim Bakanlığı
  C. Bakanlar Kurulu
  D. Anayasa Mahkemesi
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin nedenlerinden biri değildir?
  A)Bizans’ın, Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü bozması
  B)Bizans’ın, Avrupa devletlerini Osmanlı Devletine karşı kışkırtması
  C) Yeniçerilerin padişah üzerindeki baskısı
  D) Hz.Peygamber’in fetih ile ilgili hadisi
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de genel nüfus sayımları yapılmasının amaçlarından biri değildir?
  A)Nüfusun ne kadar olduğunu ve ne kadar arttığını saptamak
  B)Konutlarda kullanılan yapı malzemelerinin türlerini saptamak
  C)Okuryazar sayısını ve nüfusun öğrenim durumunu belirlemek
  D)Nüfusun ne kadarının kadın erkek, çocuk ve çalışacak yaşta olduğunu belirlemek
  Cevap: B
 • 5) Anadolunun Avrupada Türkiye diye adlandırılmaya başlaması hangisinin sonucudur?
  A) Malazgirt Savaşı
  B) İnebolu Savaşı
  C) Çanakkale Savaşı
  D) Mohaç Meydan Muharebesi
  Cevap: A
 • 6) Malazgirt savaşı günümüz hangi ilin sınırları içinde olmuştur?
  A) Ağrı
  B) Muş
  C) Ankara
  D) Malatya
  Cevap: B
 • 7) Malazgirt savaşı hangi ülkeler arasında olmuştur?
  A) Büyük Selçuklu -- Almanya
  B) Büyük Selçuklu -- İngiltere
  C) Büyük Selçuklu -- İtalya
  D) Büyük Selçuklu -- Bizans
  Cevap: D
 • 8) Alp Arslan tarafından fethedilen Ani Kalesi günümüz illerinden hangisinin sınırları içindedir?
  A) Ardahan
  B) Kars
  C) İzmir
  D) İstanbul
  Cevap: B
 • 9) Anadolu'nun Türkleşmesi için gönderilen Selçuklu beyleri bulundukları bölgelere hangi sosyal yapılar inşa etmişlerdir?

  Cevap: Cami, Medrese, Han, Kervansaray, Hastane, Köprü
 • 10) Anadolunun Türkleşmesi için gönderilen Selçuklu beylerin hangisiyle mücadele etmemiştir?
  A) Bizans
  B) Gürcü
  C) Haçlılar
  D) Artuklular
  Cevap: D
 • 11) Anadolu'ya gönderilen beylikler için hangisi doğrudur?
  A) Orada yaşayan halka eziyet etmişlerdir
  B) Orada yaşayan halka ağır vergiler koymuşlardır
  C) Orada yaşayan halka inanç özgürlüğü tanımışlardır
  D) Orada yaşayan halkı katletmişlerdir
  Cevap: C
 • 12) Anadoludaki ilk medreselerden olan Yağbasan Medresesi hangi ilimizdedir?
  A) Konya
  B) Tokat
  C) Sivas
  D) Gümüşhane
  Cevap: B
 • 13) Tokat Niksar'da ki ilk medreselerimizden olan Yağbasan Medresesi hangi beylik tarafından yapılmıştır?
  A) Danişmentliler
  B) Artuklular
  C) Osmanoğulları
  D) Karesioğulları
  Cevap: A
 • 14) Anadoulu'nun sağlam kalan camilerinden olan Nİksar Ulu Cami hangi beylik tarafından kurulmuştur?
  A) Danişmentliler
  B) Artuklular
  C) Osmanoğulları
  D) Karesioğulları
  Cevap: A
 • 15) Taş işlemeleri ile ünlü olan Divriği Ulu Cami hangi beylik tarafından inşa edilmiştir?
  A) Danişmentliler
  B) Artuklular
  C) Osmanoğulları
  D) Mengücekliler
  Cevap: D
 • 16) Taş işlemeleri ile ünlü olan Divriği Ulu Cami ve Divriği Darüşşifası hangi kuruluş tarafından dünya miras listesine eklenmiştir?
  A) WHO
  B) UNESCO
  C) UNISEF
  D) TUIK
  Cevap: B
 • 17) Türklerin Anadoludaki ilk dönemlerine ait mezar taşları ve seramik ürünleri nerededir?
  A) Ahlat Müzesi
  B) Kahta Müzesi
  C) Osmanlı Müzesi
  D) Topkapı Sarayı
  Cevap: A
 • 18) Saltuk hükümdarları tarafından inşa edilen Mama hatun türbesi hangi ilimizdedir?
  A) Erzincan
  B) Trabzon
  C) Gümüşhane
  D) Bayburt
  Cevap: A
 • 19) Malabadi Köprüsü hangi beylik döneminde inşa edilmiştir?
  A) Artuklular
  B) Mengücekliler
  C) Danişmentler
  D) Karesioğulları
  Cevap: A
 • 20) Dünyanın en büyük taş kemerli köprüsü olan Malabadi Köprüsü hangi ilimiz içindedir?
  A) Van
  B) Diyarbakır
  C) Siirt
  D) Hakkari
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder