...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Dört şehir günümüzde hangi devletlerin toprakları içerisinde yer alır?
  Selanik

  Manastır

  İstanbul

  Sofya
  Cevap:
 • 2) Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel özelliklerini askeri başarısını nasıl etkilemiştir. Kısaca yazınız.

  Cevap:
 • 3) Mustafa Kemal Atatürk Şam'a atandığında yanına aldığı iki arkadaşı ile hangi cemiyeti kurmuştur?
  A) İstiklal Cemiyeti
  B) Türkiye Cemiyeti
  C) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
  D) Özgürlük Cemiyeti
  Cevap: C
 • 4) 31 Mart Olayı ne zaman yaşandı?
  A) 13 Nisan 1909
  B) 13 Mart 1909
  C) 13 Nisan 1919
  D) 23 Nisan 1923
  Cevap: A
 • 5) 31 Mart Olayı ne amaçla yapılmış bir isyandır?
  A) Meşrutiyeti ilan etmek için
  B) Meşrutiyeti sonlandırmak için
  C) Demokrasi ilan etmek için
  D) Padişahı tahttan indirmek için
  Cevap: B
 • 6) Osmanlı devletinin Kuzey Afrikadaki son toprak parşası olan Trablusgarp'ı hangi ülke işgal etmiştir?
  A) Almanya
  B) İngiltere
  C) İtalya
  D) Yunanistan
  Cevap: C
 • 7) Osmanlı Devleti Trablusgarp savaşında neden İtalyanlara karşı denizden müdehale edemedi? Bir cümle ile açıklayınız.  Cevap: Osmanlı Devletinin donanması yeterli sahip değildi.
 • 8) Balkan savaşlarının sebebi hangisidir?
  A) Sömürge
  B) Milliyetçilik
  C) Genişleme politikası
  D) Irkçılık
  Cevap: B
 • 9) Balkan savaşları hangi tarihte yaşanmıştır?
  A) Ekim 1912
  B) Eylül 1913
  C) Aralık 1910
  D) Ocak 1923
  Cevap: A
 • 10) Mustafa Kemal Atatürk 1. Balkan savaşlarında nerede görev aldı?
  A) Atina
  B) İstanbul
  C) Gelibolu Yarımadası
  D) Ankara
  Cevap: C
 • 11) Mustafa Kemal Atatürk 2. Balkan savaşlarında nerede görev aldı?
  A) Atina
  B) İstanbul
  C) Gelibolu Yarımadası
  D) Bolayır Kolordusu
  Cevap: D
 • 12) Mustafa Kemal Bolayır Kolordusunda görevli iken hangi yeri Bulgar kuvvetlerinden geri aldı?
  A) Atina
  B) İstanbul
  C) Edirne
  D) İzmir
  Cevap: C
 • 13) Hangisi çanakkale cephesinin açılma sebeplerinden değildir?
  A) Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak
  B) Süveyş Kanalına yönelik Türk baskısını kaldırmak
  C) Osmanlıyı ekonomik açıdan zor durumda bırakmak
  D) İtilaf devletlerini devre dışı bırakmak
  Cevap: D
 • 14) Çanakkale Zaferinde boğazı mayınlaması sayesinde itilaf devletlerine büyük zarar veren ve savaşın seyrini değiştiren gemimizin ismi hangisidir?
  A) Nuster Mayın Gemisi
  B) Yavuz Mayın Gemisi
  C) Midilli Mayın Gemisi
  D) Hürkuş Mayın Gemisi
  Cevap: A
 • 15) Her yıl 18 Mart'ta kutladığım Çanakkale zaferi hangi tarihte olmuştur?
  A) 1915
  B) 1925
  C) 1935
  D) 1945
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder