...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisinden insan sorumlu tutulmuştur?
  A) Davranışlarından
  B) Doğum yerinden
  C) Irkından
  D) Cinsiyetinden
  Cevap: A
 • 2) “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.” Peygamberimizin bu sözünde bize anlatmak istediği ana konu nedir?
  A)Emek sarf ederek helal rızık yemek.
  B)Kumar türü oyunları oynayarak kazanmak.
  C)Dilencilik yaparak kazanmak.
  D)Zengin olmak için kazanmak.
  Cevap: A
 • 3) İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Akıl ve irade
  B) Konuşma
  C) Yeme-içme
  D) Yürüme
  Cevap: A
 • 4) Mert: Doğada denge ve düzen yoktur
  Erkan: Evrendeki var­lıklar kendi içinde tutarlı ve uyumludur
  Burak: İnsanın yaratılışında bir ölçü vardır
  Ali: Allah, evrende bulunan her şeyi bir ölçüye göre yarat­mıştır
  Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?

  a)Ali
  b)Burak
  c) Erkan
  d) Mert
  Cevap: D
 • 5) Allah’tan başka ilah olmadığı vurgulandıktan sonra Yüce Allah’ın üstün özelliklerinden söz edilen Kur’an-ı Kerim’in ikinci suresi olan Bakara suresinin 255. ayeti aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
  a) Kunut Duaları
  b) Ayetel Kürsi
  c) Fil Suresi
  d) Fatiha Suresi
  Cevap: B
 • 6) Zekât verecek kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
  A) Müslüman olmak
  B) Erkek olmak
  C) Akıllı olmak
  D) Zengin olmak
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi evrenin yasalarından biri değildir?
  A) Fiziksel yasalar
  B) Kimyasal yasalar
  C) Toplumsal yasalar
  D) Biyolojik yasalar
  Cevap: B
 • 8) 'Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar(sorumlu tutar).’ ayeti insanın kaderiyle ilgili hangi konuya doğrudan değinmektedir?
  a)İnsanın sabırlı olduğuna
  b)İnsanın özgür ve sorumlu olduğuna
  c)İnsanın tevekkül etmesi gerektiğine
  d)İnsanın çalışması gerektiğine
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi koyun
  ( )İnsan yaptıklarından dünyada ve ahirette sorumludur
  ( )Doğada denge ve düzen yoktur
  ( ) Her canlı ölümü tadacaktır.
  ( ) Yola çıkmadan önce şoförün sadece dua etmesi tevekküldür.
  ( ) İnsan ailesini (anne –baba), ırkını kendisi seçebilir
  Cevap:
 • 10) İmanın şartlarını (esaslarını) yazın.
  Allah’a iman
  .
  .
  .
  .
  Cevap:
 • 11) Aşağıda verilen ayetlerin evrendeki yasalardan hangisiyle ilgili olduğunu altlarına yazınız.
  “(Ey İnsanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik.” {Mürselat,20-23}

  “İçtiğiniz suya baktınız mı? Onu buluttan siz mi indiriyorsunuz, yoksa biz mi? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?” {Vakıa,68-70}

  “Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ne de bir an geri alabilirler.” {Araf,34}


  “Gökten su indiren odur. Sonra Biz onunla her çeşit bitkiyi çıkartırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üzerine binmiş taneler, başaklar çıkarırız…… .”{En’am, 99}

  “Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır.”{Lokman,29}
  Cevap:
 • 12) "Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir.’ Hadisini İslam’ın Paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem açısından değerlendiriniz
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  Cevap:
 • 13) Sınavda başarısız olan bir öğrenci “ Ne yapalım Allah kaderimi böyle yazmış” diyerek sorumluluğu kadere ve Allah’a yüklemesi doğru değildir. Niçin? Açıklayınız
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................
  Cevap:
 • 14) Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
  Kader:

  Kaza:

  Tevekkül:
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder