...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Tarihteki ilk yazılı antlaşma nedir? Hangi yılda kimler arasında imzalanmıştır?
  Cevap:
 • 2) Çin uygarlığının oluşmasında Çin kültürünün yanında hangi kültürler etkili olmuştur?
  Cevap:
 • 3) 12 Levha Kanunları hangi medeniyete aittir ve önemi nedir. Açıklayınız
  Cevap:
 • 4) İlk Türk devletlerinde ordu teşkilatını anlatınız.
  Cevap:
 • 5) Asurlular ticareti canlandırmak için hangi yolu kullanmışlardır?
  Cevap:
 • 6) Asurlular neden hayvancılık ve ticaretle uğraşmışlar tarımla uğraşmamışlardır?
  Cevap:
 • 7) Boşlukalrı doldurunuz.
  1-) Mezopotamya’da ilk şehir devletlerini ……………….. kurmuştur.
  2-) Sümerler’de sitelerin başlarında ………………. veya ………………….denilen krallar bulunurdu.
  3-) İlk düzenli ordu sistemini meydana getiren ……………….. tarihte bilinen ilk ………………’ ğu kurmuşlardır.
  4-) Akadlar MÖ …………… yıllarında ……………….. tarafından ortadan kaldırılmıştır.
  5-) Asurlular ………….. aracılığıyla …………..’ yı ………………’ya taşımışlardır.
  6-) Asurlular tarihte bilinen ilk kütüphaneyi …………………….’da kurmuşlardır.
  7-) Babil kanunları ………………….. esasına dayanır.
  Cevap:
 • 8) Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
  A) Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarının
  B) Mimarlıkta geliştiklerinin
  C) Birden fazla tanrıya inandıklarının
  D) Barış içinde yaşadıklarının
  E) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının
  Cevap: E
 • 9) Çin Uygarlığının Dünya kültür ve uygarlığına en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çin Seddi’ni yapmaları
  B) Kâğıt, pusula ve matbaanın icadı
  C) İpek ve porselen üretimi
  D) Dini bakımdan çevresindeki medeniyetleri etkilemeleri
  E) Orta Asya hâkimiyeti için Türklerle mücadelesi
  Cevap: B
 • 10) Patrici ve Plep arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanan ve günümüz Avrupa Hukuku’nun temelini oluşturan “12 Levha Kanunları” aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından yapılmıştır?
  A) Sümer
  B) Yunan
  C) Pers
  D) Mısır
  E) Roma
  Cevap:
 • 11) Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması (M.Ö. 1280 ) aşağıdaki hangi uygarlıklar arasında yapılmıştır?
  A) Sümerler – Romalılar
  B) Lidyalılar – Elamlılar
  C) Akadlar – Asurlular
  D) Mısırlılar – Hititler
  E) Hititler – Çinliler
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan uygarlıklardan birideğildir?
  A) Hititler
  B) Urartular
  C) Frigler
  D)Lidyalılar
  Cevap: B
 • 13) Fenikeliler aşağıdakilerden hangisi ile uygarlık alanında katkıda bulunmuşlardır?
  A) İlk para
  B) Tapates adı verilen kilimler
  C) Hiyeroglif yazısı
  D) Harf yazısı (alfabe)
  E) İlk yazılı kanun
  Cevap:
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Mısır Uygarlığı’na ait özelliklerden biri değildir?
  A) Kuzey Afrika’da Nil nehri havzasında kurulmuştur.
  B) Ay yılına dayalı takvimi bulmuşlardır.
  C) Mısırlılar hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıkları için cesetlerini
  mumyalamışlardır.
  D) Firavunlar için piramit denilen mezarlar yapmışlardır.
  E) Etrafı çöllerle çevrili olduğu için istilaya fazla uğramamış, diğer uygarlıklardan etkilenmeden özgün bir uygarlık olarak gelişmiştir.
  Cevap:
 • 15) I. Asurluların kara koloniciliği yapmaları
  II. Lidyalıların Kral Yolu’nu oluşturmaları
  III. Yunanlıların ve Fenikelilerin deniz koloniciliğiyle uğraşmaları
  İlgili uygarlıkların aşağıdaki etkinliklerinden hangisiyle uğraştıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Tarım
  B) Sanat
  C) Ticaret
  D) Bilim
  E) Hukuk
  Cevap:
 • 16) Türk adı tarihte ilk defa kimler tarafından devlet adı olarak kullanılmıştır?
  Cevap: Göktürkler
 • 17) 12 Levha Kanunları hangi medeniyete aittir ve önemi nedir?
  Cevap:
 • 18) AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ CEVAPLARINI YUVARLAK İÇİNE ALINIZ.
  1-)Yunanlılar ve Fenikeliler deniz koloniciliğiyle / kara koloniciliğiyle uğraşmıştır.
  2-) Lidyalılar / Sümerler kral yolunu oluşturmuşlardır.
  3-) Elamlar / Asurlular kara koloniciliği yapmışlardır.
  4-) 12 Levha Kanunları Mısır / Roma Medeniyeti tarafından yapılmıştır.
  Cevap:
 • 19) Tarihte bilinen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Büyük Hun Devleti
  B) Avrupa Hun Devleti
  C) Uygur Devleti
  D) Kutluk Devleti
  E) Göktürk Devleti
  Cevap: E
 • 20) Türk adı tarihte ilk defa kimler tarafından devlet adı olarak kullanılmıştır?
  A)Uygur Devleti
  B)Kök Türkler
  C) Roma Medeniyeti
  D) Mısır Medeniyeti
  E) Babiller
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder