...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluğa doğru ise ‘’D’’ yanlış ise ‘’Y’’ harfini yazınız.
  Ülkemizde görülen iklim tipleri yaşantımızı ve ekonomik faaliyetlerimizi etkiler.

  Akdeniz Bölgesinde Karasal İklim görülür.

  Her çocuğun sağlıklı beslenme, barınma ve iyi bir eğitim alma hakkı vardır.

  Atatürk döneminde kadınlara hiçbir hak verilmemiştir.

  İnsanlar doğal ortamdan faydalanmak için bir takım değişikler yapabilirler.(baraj vb.)

  Türkiye’nin en büyük gölü Beyşehir Gölü’dür.

  İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.

  Yükseltisi fazla, engebeli dağlık yerlerde olan yerlerde nüfus fazladır.

  İklimin soğuk olduğu yerlerde insanların daha kalın giysiler giyerler.

  Akdeniz Bölgesinde en çok yetiştirilen tarım ürünü çaydır.

  Cevap:
 • 2) Yazları sıcak ve kurak geçer.
  Kışları ılık ve yağışlıdır.
  Bitki örtüsü makidir.
  Yukarıda özellikleri belirtilen bölgemizde görülen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Akdeniz iklimi
  B) Karadeniz iklimi
  C) Karasal iklim
  D) Çöl iklimi
  Cevap: A
 • 3) Fiziki haritalar renklendirme yöntemine göre çizilmiş haritalardır. Fiziki Haritada aşağıdakilerden hangisi mavi renk ile gösterilmez?
  A )Göl
  B )Deniz
  C )Ova
  D)Akarsu
  Cevap: D
 • 4) 23 Ekim 2011’de Van’da 7.2 şiddetinde meydana gelen çok sayıda can ve mal kay­bına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deprem
  B) Heyelan
  C) Çığ
  D) Sel baskını
  Cevap: A
 • 5) Heyelan olayı en fazla hangi bölgede görülür?
  A) İç Anadolu Bölgesi
  B) Karadeniz Bölgesi
  C) Doğu Anadolu Bölgesi
  D) Marmara Bölgesi
  Cevap: B
 • 6) Yurdumuzun sanayi ve ticaret yönünden en gelişmiş bölgesi ve en gelişmiş ili aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Doğu Anadolu Bölgesi - Elazığ
  B) Ege Bölgesi - İzmir
  C) Marmara Bölgesi - İstanbul
  D) İç Anadolu Bölgesi - Ankara
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afet değil­dir?
  A) Sel
  B) Trafik kazası
  C) Deprem
  D) Heyelan
  Cevap: B
 • 8) Herkes istediği dine inanabilmeli ve inancının gereğini serbestçe yerine getirebilmeliydi. Devlet işleri ile din işleri birbirinden ayrılmalıdır.

  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu düşüncelerini gerçekleşmesini amaçlayan ilkedir?

  A)Cumhuriyetçilik
  B)Milliyetçilik
  C)Laiklik
  D)Devletçilik
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların “Y” yazınız
  1.Fiziki haritalardaki yeşil renk ormanlık alanları gösterir.
  2.Siyasi haritalarda dağları, ovaları, platoları göremeyiz.
  3.Ayasofya, İstanbul’da bulunan tarihi eserlerimizdendir.
  4.Denizlerin karaların içine doğru sokulmasına yarımada denir.
  5.Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’dur
  Cevap: Y-D-D-Y-D
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi depremin etkilerini azaltmak için yapılacak etkinliklerden biridir?
  A)Çok katlı binalar yapmak
  B)Evleri gevşek zemine yapmak
  C)Binalarda dayanıklı malzeme kullanmak
  D)Fay hatları yakınlarına yerleşmek
  Cevap: C
 • 11) Erozyon; toprağın su ve rüzgarla aşınarak bulunduğu yerden başka yere taşınmasıdır.
  Aşağıdakilerin hangisi doğayı erozyondan korumaya yönelik bir çalışmadır?

  A) Kırsalda küçükbaş hayvancılığı yaygınlaş­tırmak
  B) Makineli tarımı yaygınlaştırmak
  C) Tarım bitkilerini sık sık ilaçlamak
  D) Çıplak arazileri ağaçlandırmak
  Cevap: D
 • 12) Ahmet: Anne biz de bahçemizde muz yetiş­tirebilir miyiz?
  Anne: Tabi ki oğlum, bizim burada kış mev­simi ılık geçtiği için komşularımız gibi biz de bahçemizde muz yetiştirebiliriz.
  Yukarıdaki konuşmalara göre Ahmet ve ailesi nerede yaşıyor olabilir?

  A) Kayseri
  B) Ankara
  C) Antalya
  D) Erzincan
  Cevap: C
 • 13) 17 Ağustos 1999’da Marmara Bölgesi’nde meydana gelen,7.4 şiddetinde olan çok sayıda can ve mal kay­bına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deprem
  B) Heyelan
  C) Çığ
  D) Sel baskını
  Cevap: A
 • 14) Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur?
  A) Heyelan
  B) Çığ
  C) Deprem
  D) Kuraklık
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi gruba örnek olarak gösterilebilir?
  A)Kızılay kulübünde çalışma yapan öğrenciler
  B)Kırmızı ışıkta bekleyen insanlar
  C)Sokakta yürüyen yayalar
  D)Otobüsteki yolcular
  Cevap: A
 • 16) Fiziki haritalar renklendirme yöntemine göre çizilmiş haritalardır.
  Fiziki Haritada aşağıdakilerden hangisi mavi renk ile gösterilmez?

  A )Göl
  B )Deniz
  C )Ova
  D)Akarsu
  Cevap: C
 • 17) Yaşadığımız yerde görülen iklim koşulları aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
  A) Tarım ve hayvancılık faaliyetlerini
  B) Konut tipini ve malzemesini
  C) Deprem oluşumunu
  D) Bitki örtüsünü
  Cevap: C
 • 18) Türkiye Cumhuriyeti’nde halk kendini yöneteceği kişileri kendisi seçer.
  Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi “halkın kendisini yönetecek kişileri seçmesi” ile ilgilidir?

  A)Laiklik
  B)Halkçılık
  C)Milliyetçilik
  D)Cumhuriyetçilik
  Cevap: D
 • 19) .Yağmurun aşırı yağdığı yerlerde ağaçsız yamaçlardaki topraklar yer çekimi etkisiyle aşağı doğru kayar.Buna ………………………….denir
  Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Sel
  B) Trafik kazası
  C) Deprem
  D) Heyelan (Toprak Kayması)
  Cevap: D
 • 20) Yazları sıcak ve kurak geçer.
  Kışları ılık ve yağışlıdır.
  Bitki örtüsü makidir.
  Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesinin kıyı kesimi ve Güney Marmara’da görülür.

  Yukarıda özellikleri belirtilen bölgemizde görülen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Akdeniz iklimi
  B) Karadeniz iklimi
  C) Karasal iklim
  D) Çöl iklimi
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder