...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Matematik 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Elimde 825 cm kumaş vardır.

  Manifaturacı Naci Beyin kaç metre kumaşı vardır?

  A) 82,5
  B) 8,25
  C) 0,825
  D) 8250
  Cevap: B
 • 2) 96,075

  Yandaki ondalık kesrin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dokuz tam binde altı yüz yetmiş beş
  B) Doksan altı tam binde yetmiş beş
  C) Doksan altı tam yüzde yetmiş beş
  D) Doksan altı tam onda yetmiş beş
  Cevap: B
 • 3) Aşağıdaki sayı örüntüsünde kuralı bozan sayı hangisidir?
  7, 9, 13, 19, 26, 37

  A) 13
  B) 19
  C) 26
  D) 37
  Cevap: D
 • 4) Pergel 3 cm açılıp, sivri ucu bir A noktasına koyularak bir çember çiziliyor. Bu çember ile ilgili hangileri doğrudur?

  I. Merkezi A noktasıdır.
  II. Yarıçapı 3 cm olur.
  III.Çapı 8 cm olur
  IV. Çember üzerindeki bütün noktalar A noktasına 5 cm uzaklıktadır.

  A) I, III ve IV
  B) II ve III
  C) I, II ve IV
  D) II, III ve IV
  Cevap: C
 • 5) Ahmet Bey 40 TL ye aldığı bir bilgisayarı karla kaç TL ye satar?
  A) 46
  B) 50
  C) 54
  D) 58
  Cevap: A
 • 6) Yeliz ,bir doğal sayıyı başka bir doğal sayıyla çarparken sonucu bulmak için ilk sayıyı 2 ile çarpıp sonuna 3 adet sıfır eklemiştir.
  Buna göre,Yeliz’in yaptığı çarpma işlemi hangisidir?

  A)234 X 200
  B)78 X 2000
  C)345 X 300
  D)5 X 3000
  Cevap: B
 • 7)


  Cevap: A
 • 8)


  Cevap: B
 • 9)


  Cevap: B
 • 10)


  Cevap: C
 • 11)


  Cevap: D
 • 12)


  Cevap: D
 • 13)


  Cevap:
 • 14) Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.
  a) 25x(12+8)=…………………….

  b)(45:15)+(3x4)=…………………
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder