Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İnsanın temel haklarından 5 tanesini yazınız.

  Cevap:
 • 2) Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye göre kaç yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak kabul edilir?
  A) 15
  B) 18
  C) 12
  D) 20
  Cevap: B
 • 3) emel haklarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A. Başkasına devredilemezler
  B. Vazgeçilemezler
  C. Dokunulmazlardır
  D. Hepsi doğuştan kazanılır.
  Cevap: D
 • 4) BOŞLUKLARI DOLDURALIM
  Hakim , devlete , temel haklar , hak,
  Çocuk Hakları Sözleşmesi , çocuklar

  Beyannamesi’nin parçasıdır.
  *………………………..büyüdükçe yetişkinlerin hak ve özgürlüklerini kazanırlar.
  *…………………….kararı olmadıkça kimsenin evine onun izni olmadan girilemez.
  *Hakları iyileştirme ve geliştirme sorumluluğu
  ……………………………….aittir.
  *Kişinin herhangi bir şey üzerinde,tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilen yetkisine ………………….denir.
  *Kişinin insana yaraşır bir biçimde yaşayabilmesi için gerekli olan öncelikli haklarına ……………………….. ……………………..adı verilir.
  Cevap:
 • 5) Temel haklarımızdan en az dört tanesini yazınız.


  Cevap:
 • 6) İnsana özgü ve insanlık için ortak sayılan üstün özelliklerden en az dört tanesini yazınız.
  Cevap:
 • 7) Yasalara göre kaç yaşına kadar herkes çocuk sayılır?
  Cevap:
 • 8) Çocuk haklarından en az dört tanesini yazınız.
  Cevap:
 • 9) Bakıma muhtaç çocuklar ülkemizde hangi kurum tarafından korunmaya alınmaktadır?
  A) Yeşilay
  C) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
  B) Kızılay
  D) Yardım Sevenler Derneği
  Cevap: B
 • 10) Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
  Sivrisinek alayla vızıldamış:
  “Öyle, öyle işte!” demiş. “Senden daha güçlüsü olur mu bu dünyada? El, ayak sende, kirli geziyorsun hem de. Akıl sende, çalışmak sende, yazı sende, kitap sende, bilgi-buluş sende, geriye ne kaldı bende?”

  A) Metne göre sivrisineğe göre bu dünyada (doğada) en güçlü yaratık kimdir?

  …………………………………………………………

  B) İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği nedir?

  …………………………………………………………..
  Cevap:
 • 11) “Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.”

  Yukarıdaki açıklamaya göre hangisi bir çocuğun sorumluluğu olamaz?

  a. Ders çalışmak
  b. Çalışıp evi geçindirmek
  c. Ev işlerinde büyüklerine yardım etmek.
  d. Zorunlu olmadıkça okula devam etmek.
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdakilerden hangisine “özgür” diyebiliriz?
  a. Hapisteki suçlu
  b. Kafesteki kuş
  c. Parktaki çocuk
  d. İpe bağlı köpek
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdaki durumlardan hangisine “haksızlık” diyemeyiz?
  a. Sınıf başkanının arkadaşlarını tahtaya yazmaması.
  b. Kız arkadaşlarımızı oyuna almamak.
  c. Babanın, tüm çocuklarına hediye alması.
  d. Kantinde, en öne büyüklerin geçmesi.
  Cevap: C
 • 14) Haklarınıza kendi yaşamınızdan 4 örnek veriniz?
  1…………………….
  2………………………….
  3……………………………
  4)……………………
  Cevap:
 • 15) İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akılsayesinde yapabilir, bulabilir?
  A.) Soluk alıp verme
  B.) Soğuk havada titremek
  C.) Sıcakta terleme
  D. ) Doğru ile yanlışı ayırt eder.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder