Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Matematik 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız.
  54.324=

  132.900=

  Cevap:
 • 2) Aşağıda okunuşu verilen sayıları rakamlarla yazınız.
  İki yüz on dört bin kırk iki=......................................
  İki bin dört =....................................
  Cevap:
 • 3) Aşağıdaki doğal sayıları çözümleyiniz
  452. 123=


  34. 489=

  Cevap:
 • 4) Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları rakamla yazınız.
  800.000 + 50.000 + 600 + 8=..............................................
  Cevap:
 • 5) Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları rakamla yazınız.
  3 yüz binlik+3 binlik+ 8 yüzlük+3 onluk+ 9 birlik=................................................
  Cevap:
 • 6) Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe sembol kullanarak sıralayınız.
  23.199 - 23.109 - 20.177 - 23.119
  .........................................................................
  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki örüntüyü iki adım ilerletiniz.
  16- 12-17-13-18- 14- …………………………....................
  Cevap:
 • 8) 4, 6, 0, 5, 8 rakamlarını bir defa kullanılarak yazılabilecek en büyük ve en küçük beş basamaklı doğal sayının toplamı kaçtır?
  En büyük:....................
  En küçük:.....................
  Toplamı:
  Cevap:
 • 9) Aşağıdaki ardışık sayıları kısa yoldan toplayınız
  23 + 24 + 25 + 26 + 27 = ……..

  30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 = ……..

  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki okunuşları verilen sayıları yazınız.
  Üç bin dört yüz bir :……………………
  İki yüz bin on :……………………
  Beş yüz bin yüz on altı :……………………
  Cevap:
 • 11) Aşağıdaki sayıların okunuşunu yazınız.
  4 023 :……………………………………………….
  25 235 :………………………………………………
  254 870 : ……………………………………………
  963 253:……………………………………………..
  Cevap:
 • 12) Aşağıdaki doğal sayıları, sembol kullanarak, büyükten küçüğe doğru sıralayınız
  82514 - 36246 - 36854 -52645 - 867450 - 681203
  …….…………………………..…….…….………….
  Cevap:
 • 13) Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını yazınız.
  51 568

  989 316

  9376

  725 678

  70 007

  Cevap:
 • 14) Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamlarla yazınız.
  Yirmi dokuz bin iki yüz sekiz

  Dokuz yüz doksan üç bin üç yüz kırk altı

  Altı bin yirmi dokuz

  İki bin altı yüz elli dört

  Yedi yüz yirmi beş bin beş yüz elli iki

  Cevap:
Yorum Yap
Gönder