Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
  a- Eşey hücreleri …………… bölünme ile oluşur.
  b- Katı bir cismin basıncı ………….. ile doğru, ……….. ile ters orantılıdır.
  c- Ayakta duran bir insan ayaklarından birini kaldırıp tek ayağı üzerinde durmaya başladığında yere yaptığı basınç ……………
  d- Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça …………
  e- Açık hava basıncını ilk kez İtalyan bilgin …………………… ölçmüştür.
  Cevap:
 • 2) Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
  ( ) a- Bir cisim sıvı içinde, kaldırma kuvveti kadar hafifler.
  ( ) b- Basınç yüzey ile doğru orantılıdır.
  ( ) c- Havanın basıncı yoktur.
  ( ) d- Sıvı içine bırakılan cisme etki eden kaldırma kuvvet, taşırdığı sıvının ağırlığı kadardır
  ( ) e- Yumurta ve sperm 2n sayıda kromozom taşır.
  Cevap:
 • 3) Aynı miktar su özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında hangi ilde daha çabuk kaynar?
  A) Antalya
  B) Ankara
  C) Diyarbakır
  D) Ağrı
  Cevap: B
 • 4) I-Kabın şekli
  II-Sıvı miktarı
  III-Sıvının yoğunluğu
  IV-Sıvının derinliği
  Bir kaptaki sıvı basıncı verilenlerden hangilerine bağlı değildir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) III ve IV
  D) I,II ve IV
  Cevap: A
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi basıncı arttırmakla ilgili değildir?
  A)İğnenin sivri uçlu olması
  B)Çatalın ucunun sivri olması
  C)Raptiyenin başının geniş olması
  D)Bıçağın ağzının ince olması
  Cevap: C
 • 6) Bir uçan balon belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra patlar.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Yükseldikçe hava basıncının artması ve bu basınca balonun direnç göstermesi
  B)Yükseldikçe hava basıncı azaldığından balonun içindeki gazın genleşmesi
  C)Yükseldikçe hava sıcaklığı arttığından balonun erimesi
  D)Yükseldikçe havadaki toz bulutlarının etkisinin de fazlalaşması
  Cevap: A
 • 7) 2n=40 kromozomlu bir hücre ardarda iki mitoz bir mayoz geçirdiğinde kromozom sayısı ve hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) 80 ve 16
  B) 40 ve 8
  C) 20 ve 16
  D)10 ve 16
  Cevap:
 • 8) Genetik çeşitliliğin ortaya çıkma sebebi mayoz bölünmede gerçekleşen parça değişimi olayıdır. Parça değişimi, kromozomların bölünme esnasında kendi arasında gen alış-verişi yapmasıdır.
  Mayoz esnasında parça değişimi olayının engellenmesi durumunda;
  I- Genler değişmeden yavru hücrelere aktarılır.
  II- Genetik çeşitlilik sınırlı olur.
  III- Oluşan hücreler 4n kromozoma sahip olur.
  İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğru olur.

  a) I, II ve III
  b) I ve III
  c) II ve III
  d) I ve II
  Cevap:
 • 9) Yangın sonucu ormanları azalan bir bölge­de hızla ağaçlandırma çalışması yapılacak­tır. Bir araştırmacı bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki hipotezi savunmaktadır.
  Hipotez: Hızlı büyüyen baskın AA ge­notipli K türü ağaç, yangın bölgesindeki yavaş büyüyen çekinik aa genotipli K türü ağaç ile çaprazlanırsa, hızlı büyüyen ağaç elde edilir.
  Bu araştırmacının hipotezi için ne söylene­bilir?

  A) Hipotez doğrudur, çünkü birinci kuşakta hızlı büyüyen ağaç elde edilir.
  B) Hipotez doğrudur, ancak hızlı büyüyen ağaç ikinci kuşakta elde edileceğinden zaman alıcıdır.
  C) Hipotez yanlıştır, çünkü saf döller arasında yapılan çaprazlamada hızlı büyüyen ağaç elde edilemez.
  D) Hipotez yanlıştır, çünkü aynı tür bitkiler arasında çaprazlama yapılamaz.
  Cevap:
 • 10) Renk körlüğü ve hemofili hastalıkları ,çevre şartlarına bağlı olmayıp dölden döle aktarılırlar.Renk körü olmayan bir anne babadan,renk körü çocuklar olabileceği gibi sağlam çocuklar da olabilir.’
  Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

  A. Genlerin çekinik olmasıyla
  B. İlgili özelliklerin Y kromozomu ile taşınmasıyla
  C. Özelliklerin X ve Y kromozomu ile taşınmasıyla
  A. İlgili hastalıkların öldürücü olmasıyla
  Cevap:
 • 11) Embriyonun ilk aşamalarında görülen, farklı hücre tiplerine dönüşebilen, henüz özelleşmemiş hücre tiplerine kök hücreleri denir. Doğumdan sonra ve yaş ilerledikçe bazı organlarda bu hücreler bulunur, ancak farklılaşma yetenekleri daha düşüktür.
  Aynı canlıda bulunan kök hücreleri için aşağıdakilerden hangisi
  yanlış olur?

  A) Hücrelerin kromozom sayıları aynıdır.
  B) Hücreler mitoz bölünme ile oluşurlar.
  C) Hücrelerdeki farklılaşma mayoz ile gerçekleşir.
  D) İleri yaşlardaki kök hücreleri sadece alındığı organa farklılaşabilir.
  Cevap:
 • 12) Tavşanlarda kürk rengi 4 ayrı genle belirlenmektedir. Genlerle alakalı;
  I. Himalaya kürk geni (K3), yabani kürk geni (K1) ve gümüşi kürkgenine (K2) karşı çekiniktir.
  II. Yabani kürk geni (K1) diğer bütün genlere dominanttır.
  III. Albino kürk geni (K4) diğer bütün genlere karşı çekiniktir.
  Buna göre, bu karakterlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) K1 alelini taşıyan bütün bireylerin fenotipi yabani tiptendir.
  B) Genler arasında eş baskınlık yoktur.
  C) Fenotipi albino olan bireylerin genotipi homozigottur.
  D) Popülasyonlarda Himalaya tip tavşanlarla Gümüşi tip tavşanların oranları eşittir
  Cevap:
 • 13) Hamur yaparken maya kullandıktan sonra bir müddet beklememizin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Maya hücrelerinin tomurcuklanması
  B) Maya hücrelerinin ölmesi
  C) Maya hücrelerinin yenilenmesi
  D) Hamurla mayanın kaynaşması
  Cevap:
 • 14) Renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın çocuklarının renk körü olması durumunu çaprazlama yaparak gösteriniz.
  ( Sağlam- R, renk körü- r )

  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  1.Bir nükleotitin yapısında şeker ,…………………… ve ……………… bulunur.
  2.Mayoz bölünmede parça değişimi …………………………… ………kromozomlar arasında olur.
  3.Sperm ve yumurta hücreleri ……………………………… sonucu oluşur
  4.Modifikasyona ………………………, …………………. ve ……………………gibi etkenler sebep olabilir.
  5.DNA’nın yapısında meydana gelen değişmelere …………………….. denir.
  6.DNA’nın iki ipliğini birbirine bağlayan …………………………………… bağlarıdır.
  7)Bir canlının fenotiplerinin meydana gelmesini sağlayan genetik yapıya da …………….….adı verilir.
  8)X kromozomu üzerinde bulunan ve yine çekinik bir genin etkili olduğu, bir başka hastalık da kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır.
  Bu hastalığa…………………denilmektedir.
  9)………..,hücrenin yönetici molekülüdür ve beslenme,solunum,üreme gibi tüm canlılık faaliyetlerini yönetir.
  10)Çuha bitkisi,arı ve karıncalarda görüldüğü gibi çevre şartlarının etkisiyle canlılarda ortaya çıkan ve kalıtsal olmayan değişikliklere…………………………adı verilir.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder