...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) şağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
  -Tırnak kesmek, Saç-sakal traşı olmak ______________ da yapılması yasak olan şeylerdir.
  - Allah’ın kuşlara kanat, balıklara solungaç vermesi _______________yasaya örnektir.
  -Yeryüzündeki ilk mabed _______________dir.
  - Allah’ın bildiği ve onayladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince ortaya çıkmasına _______________denir.
  -Kutsal sayılan yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmeye _______________denir.
  - Geçmişten geleceğe kadar olacak bütün şeyleri Allah’ın bilmesine _______________denir.
  - Bir işin gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı harcayıp görevimizi yaptıktan sonra işin sonucunun güzel olmasını Yüce Allah’tan dilemeye ve O’na dayanıp güvenmeye dinimizde _______________denir.
  -Allah rızası için insanların faydalanabileceği okul, hastane, yol, çeşme…vb yaptırmak _______________dir.
  -Afetlerde ve kan ihtiyacı durumunda insanlara yardım eden kuruluşumuz ______________ dır.
  - Sa’y ibadetine ____________ tepesinden başlanır.
  - Bir canlının hayatının son bulmasına_______________denir.
  - Kurban kişinin kendisi veya ______________ verdiği kişi tarafından kesilmelidir.
  - _______________ibadeti mal ile yapılan farz bir ibadettir.
  - Zekat vermenin dinen hükmü _____________
  -Hacca gitmenin dinen hükmü_____________, umreye gitmenin ise, ______________
  -Kurban kesmenin dinen hükmü_____________
  -Allah rızası için maddi ve manevi yapılan her türlü iyiliğe _______________ denir.
  Cevap:
 • 2) Aşağıda Hac ibadetinin yapılışı anlatılmaktadır. Boş bırakılan yerleri ilgili kavramlarla doldurunuz.
  Hacı adayları kutsal topraklara girmeden önce ____________ denilen yerlerde hacca niyet ederler ve ______________ duasını okuyarak ihrama girerler. Mekke’ye geldiklerinde ise öncelikle __________ ‘yi tavaf ederler. Akabinde Safa ve Merve tepeleri arasında ___________ yaparlar.
  ___________ günü hacılar __________ denilen yere gelerek _________________ ‘ni yaparlar. Burada öğle ile ikindi namazları cem edilerek, cemaatle ikindi vaktinde birlikte kılınır. Güneş battıktan sonra _____________ ‘ye gelinir. Burada akşam ve yatsı namazları, yatsı vaktinde cemaatle birlikte cem edilir. Gece burada geçirilir ve sabah ____________ namazı kılınarak buradan taş toplanır. Bayramın birinci günü, ___________’da şeytan taşlanır ve ____________ kesilir. Daha sonra _____________dan çıkılarak ___________’ye gelinir, ______________ tavafı yapılarak hac ibadeti tamamlanır.
  Cevap:
 • 3) Ayete’l-Kürsi’deki boşlukları tamamlayınız.
  Bismillahirrahmanirrahmanirrahim

  __________ lâ ilâhe illâ hüvel hayyül ___________. Lâ te’huzühû ____________ velâ nevm. Lehû mâ _____________________ fil ard. Men zellezî yeşfeu __________ illâ bi iznih Ya’ lemü mâ beyne eydihim vemâ __________ velâ____________bişey’in min ilmihi illa bimâ şâe. _____________ kürsiyyühüs __________ vel ard. Velâ __________________ vehüvel aliyyü’l azîm.
  Cevap:
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi evrende meydana gelen olaylarla ilgili doğru bir yargıdır?
  a) Evrenin düzeni kendindendir ve ona Allah müdahale etmez
  b) Allah başlangıçta evreni yaratmış ve onu kendi haline bırakmıştır.
  c) Allah evrendeki düzenin tesisi, korunması ve devamı için belli yasalar koymuştur.
  d) Allah evrene düzen vermiş ve bu düzen kendi başına bozulmaksızın devam etmektedir.
  Cevap: C
 • 5) “İslâm’ın paylaşma ve yardımlaşmaya önem verdiğinin en önemli göstergesi ……………… İbadetinin Müslümanlara farz kılınmasıdır.”
  Yukarıdaki cümlede boş yere hangisinin gelmesi uygun olur?

  a) Hac
  b) Oruç
  c) Namaz
  d) Zekât
  Cevap: D
 • 6) İslam dinine göre bir kimsenin zekât verebilmesi için nisap miktarı bir mala ya da paraya sahip olması gerekir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde nisap miktarı doğru olarak tanımlanmıştır?
  a) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında 75 gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır.
  b) Bir kimsenin temel ihtiyaçların dışında en az 85 gram altın ya da bu miktarda bir para ya da mala sahip olmasıdır.
  c) Bir kimsenin temel ihtiyaçları dâhil 85 gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır.
  d) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında en az 85 gram gümüş ya da bu miktarda bir para yada mala sahip olmasıdır.
  Cevap:
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi zekât verilebilecek kimselerden biri değildir?
  a) Yoksul olan dedemiz
  b) Yoksul olan amcamız
  c) Evine dönecek parası olmayan yolcular
  d) Yoksul olan kardeşimiz
  Cevap: D
 • 8) Genel olarak ticaret mallarından ne kadar zekât verilir?
  a) 1/40
  b) 2/100
  c) 2/10
  d) 1/10
  Cevap: A
 • 9) İslam dini yardımlaşma ve paylaşmaya çok büyük önem vermiştir. Bu alanda Allah rızası için toplumda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla birtakım hayır kurumları kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi kurulan bu yardımlaşma kurumlarımızdan biri değildir?
  a) Aşevi
  b) Kızılay
  c) Tema Vakfı
  d) Huzurevi
  Cevap: D
 • 10) “Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye …… denir.” Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?
  a) Şavt – Sa’y – Vakfe
  b) Şavt – Tavaf – Sa’y 
  c) Şavt – Vakfe – Tavaf
  d) Vakfe – Tavaf – Şavt
  Cevap:
 • 11) Boşluklara uygun sözcükleri yazınız. ( kaza, ömür, emek, tevekkül, kader )
  Yüce Allah’ın sonsuz ve sınırsız ilmiyle tüm olayları önceden bilip takdir etmesine ………. denir.
  Yüce Allah’ın önceden belirlediği olayların yeri ve zamanı gelince meydana gelmesine ………..denir
  Peygamber Efendimiz’in; ‘’Önce deveni bağla, sonra Allah’a dua et’’ ifadesi ……………. ile ilgilidir.
  İnsanın doğumuyla ölümü arasındaki geçen zamana ……………… adı verilir.
  Kur’an’da geçen ”Kuşkusuz insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” ayeti …………….. ile ilgilidir.
  Cevap:
 • 12) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) yazınız.
  ......İnsanın doğumuyla ölümü arasında geçen yaşamına ecel adı verilir.
  ......Zenginlik ve yoksulluk insanın kaderinde vardır.
  ......İnsanın yaptıklarından sorumlu olmasının nedeni akıl sahibi olmasıdır.
  ......Yüce Allah’ın bizim nerede ne yapacağımızı önceden bilmesi özgürlüğümüzü kısıtlar.
  ......Ecel önceden belirlenmiştir. İnsanın eceli ne bir dakika geri gelir ne de bir dakika ileri gider.
  ......Canlıların üreme, beslenme, büyüme ve gelişmesindeki ölçü ve düzen biyolojik bir yasadır.
  ......Rızkımızı veren Allahtır; ancak biz emek sarf ederek rızkımızı helal yollardan kazanmalıyız.
  .......Suyun belli bir sıcaklıkta kaynaması, kuvvet, hareket ve çekim kanunu, mevsimlerin ve yılların oluşumu, fiziksel yasalarla ilgilidir.
  Cevap:
 • 13) Toplumda yaygın olan aşağıdaki ifadelerden hangi­si İslam’ın kader anlayışına uygundur?
  A) Kader utansın.
  B) Kader mahkûmuyum.
  C) Emeksiz yemek olmaz.
  D) Alın yazım böyleymiş?
  Cevap: C
 • 14) “Komşu komşunun külüne muhtaçtır. “Verilen atasözünün ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Akraba ve kardeş hakkı gözetilmelidir.
  B) Anne ve baba hakkı gözetilmelidir.
  C) Komşu hakkı gözetilmelidir.
  D) Kul hakkı gözetilmelidir.
  Cevap: C
 • 15) “Zenginlerin mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.” (Zariyat,19) ayette verilen mesaj hangisi­dir?
  A) Yoksul olmak dinimizin hoş gördüğü bir durumdur.
  B) Zengin olanlar muhtaç olanlara yardım etmelidir.
  C) Yoksulluk tembel insanların halidir.
  D) Her Müslüman zengin olmalıdır.
  Cevap: B
 • 16) “Zengin Müslümanların yılda bir kez malının veya para­sının belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahipleri­ne vermesidir”. Verilen bu tanım aşağıdaki ibadetlerden hangisine aittir?
  A) Hac
  B) Sadaka
  C) Zekat
  D) Kurban
  Cevap: C
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi zekatın sözlük anlamların­dan biri değildir?
  A) Artma
  B) Güvenme
  C) Çoğalma
  D) Arınma
  Cevap: B
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi zekât vermekle yükümlü olan kişi de bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
  A) Müslüman olmak
  B) Akıllı olmak
  C) Zengin olmak
  D) Sağlıklı olmak
  Cevap: D
 • 19) “Oturulan ev,evde kullanılan eşyalar, giyilen elbiseler ve……için zekat verilmez”. boşluğa hangisinin gel­melidir?
  A) Toprak Ürünleri
  B) Sahip Olunan Madenler
  C) Binek Olarak Kullanılan Araç
  D) Ticaret Malı
  Cevap: C
 • 20) “Bir insanın, sadece Allah rızası için yap­tığı her türlü yardım ve iyiliktir.” Verilen bu tanım hangi İbadete aittir?
  A) Hac
  B) Sadaka
  C) Zekat
  D) Fitre
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder