Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Türkçe 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Öznenin etkisi olmadan onun iradesi dışında, kendiliğinden oluşan ve öznedeki değişimi gösteren fiiller oluş anlamı taşır.
  Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili yoktur?

  A) Uzun süre dolapta bekleyen ekmek küflenmişti.
  B) Sonbaharın gelmesiyle bütün yapraklar sarardı.
  C) Aklına gelen her soruyu mutlaka sorardı.
  D) Ağaçtaki meyvelerin tamamı olgunlaştı
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiilde zaman anlamı yoktur?
  A) Bu konuları konuşmak için size uğrayacağım.
  B) Türkçe yazılısına akşam birlikte çalışalım.
  C) Her sabah kahvaltıdan önce spor yapar.
  D) Söylediklerini dikkatlice dinledim.
  Cevap: B
 • 3) "Bil-”fiilinin gereklilik kipi 2. tekil şahıs çekimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bilsin
  B) Bilmeliyiz
  C) Bilmelisin
  D) Bileyim
  Cevap: C
 • 4) Son Buzul Çağı, deniz seviyesinin günümüze göre 100 metreden fazla alçaldığı bir dönemdir.Şu an ana karadan 6 kilometre kadar açıkta bulunan Bozcaada, Buzul Çağı’nda Biga Yarımadası ile bağlantılıydı. Böylece Geyikli’den adaya yürüyerek ulaşım sağlanmaktaydı.
  Bu parça, aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

  A) Destan
  B) Makale
  C) Anı
  D) Deneme
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiştir?
  A) Bundan sonra sana soru sormam.
  B) Gözlüğüm kırıldığından etrafı net göremiyorum.
  C) Leylekler baharda kuzeydeki yuvalarına göç eder.
  D) O, toplantıya sizinle gitmeyecek.
  Cevap: A
 • 6) 1.Düz bir kumaştan kendisine etek dikmişti.
  2.Yazar hikâyeyi düz bir anlatımla kaleme almış.
  3. Düz bir tahta parçasına adını kazımıştı.
  4. Öğretmen, defterimize düz bir çizgi çizmemizi istedi.
  “Düz” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde ‘‘yalın, sade, süssüz’’anlamında kullanılmıştır?

  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  Cevap: B
 • 7) “Kol”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamıyla kullanılmamıştır?
  A) Dikkatsizliği sonucu halı sahada kolunu kırdı.
  B) Oğlum, kolumdan çekiştirip durma!
  C) Güneşte fazla kalınca kolunda yaralar oluştu.
  D) Buradan devam edince yol ileride iki kola ayrılacak.
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır?
  A) Kimisi düşüncesini açıkladı, kimisi açıklamadı.
  B) Kim masum, kim suçlu eninde sonunda ortaya çıkacaktır.
  C) Akılsız insanların doğru işler yapmasını bekleyemeyiz.
  D) Lamba birdenbire sönünce oda karanlık oldu.
  Cevap: B
 • 9) Aşağıdakilerin hangisinde “atmak”sözcüğünün cümlede kazandığı anlamla ayraç içinde verilen anlamı uyuşmamaktadır?
  A) Olayla alakam olmamasına rağmen bütün suçu bana attılar. (Yapılmış kötü bir işi, birine yüklemek)
  B) Ben, buluşacağımız yeri ve saati bildirmek için mesaj atarım. (Göndermek, yollamak)
  C) Sahneye çıkan seyircileri güvenlik görevlileri zorla attı. (Kovmak, dışarıya çıkarmak)
  D) Yapamadığı soruları attı ama tutturamadı. (Yalan veya abartılı söz söylemek)
  Cevap: D
 • 10) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesnellik söz konusudur?
  A) Mehmet Akif’in yazdığı İstiklal Marşı, Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir.
  B) Oturup saatlerce futbol izlemek bana zaman kaybı gibi geliyor.
  C) Günlük yaşamdaki sorunların anlatıldığı bu kitap herkeste merak uyandıracak.
  D) İnsan, kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmaz.
  Cevap: A
 • 11) (1) Şairin üçüncü kitabı, geçen hafta sonu piyasaya çıktı. (2) Şairin sade bir dil kullandığı bu kitap çok beğenileceğe benziyor. (3) Muhtemelen çok satanlar listesine girecek. (4) Ancak şair, daha önce yaptığı bazı hataları bu kitabında da yapmış.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
  A) Sınava gelirken yanında mutlaka yedek kalem ve silgi getirirdi.
  B) Yorgunluktan ayakta duracak hâli kalmamış.
  C) Kardeşlerimi mutlu etmeyi sevdiğim için onlara küçük hediyeler alırdım.
  D) Hava durumunu dinlediğinden şemsiyesini yanında getirmiş.
  Cevap: A
 • 13) Doğum gününü kutlamak için öyle gizli hazırlandık ki Rasim’in ----
  Bu cümle aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

  A) dünya başına yıkıldı.
  B) umrunda değildi.
  C) gözü bir şey görmedi.
  D) ruhu bile duymadı.
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde verilen atasözü, cümledeki anlamı desteklememektedir?
  A) Tüm uyarılara rağmen kimseyi dinlemeyip işi eline yüzüne bulaştırdı. (Emeksiz yemek olmaz.)
  B) Sıkıntılara katlanmazsan ileride iyi yerlere gelemezsin. (Paça ıslanmadan balık tutulmaz.)
  C) Önüne bir fırsat çıktı mı onu değerlendirmelisin. (Su akarken testiyi doldurmalı.)
  D) Yapılan bir kötülük gün gelir, büyür ve yapanın başı na bela olur. (Rüzgâr eken fırtına biçer.)
  Cevap: A
 • 15) Sözlüklere dalmak, onlarla zaman geçirmek güzeldir ancak en fazla birkaç ciltten oluşan sözlükler bir dilin kendisi olamaz asla. Sözlükler, bir dilin hemen hemen bütün sözcüklerini içine alsa bile sonuçta kelimelerin alfabetik olarak sıralanmış listesinden başka bir şey değildir. Dil ise sözlükte yer alan sözcüklerin uyumlu şekilde birleştiği bir okyanustur. Bunun içindir ki sözlükler, dilin inceliklerini ve zenginliklerini sınırlı bir şekilde
  ortaya koyan küçük bir araçtır yalnızca.
  Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sözlükler, bir dilin öğrenilmesini sağlayan en önemli eserlerdir.
  B) Sözlüklerde yer alan her kavram tek başına bir dünyadır.
  C) Sözlükler, dilin inceliklerini anlatmada tek başına yeterli değildir.
  D) Her dilin kendine has kuralları ve zenginlikleri vardır.
  Cevap: C
 • 16) Oğuz Atay, Türk edebiyatının önemli romancılarından biri olarak tanınır. Eserleriyle Türk romanını çağdaş roman seviyesine taşımış ve ona çok şey kazandırmıştır. Romanlarında modern şehir yaşamı içinde bireyin yaşadığı yalnızlığı, kalıplaşmış düşüncelere başkaldıran insanları ve bireylerin iç dünyasını anlatır. Bunları anlatırken ince ve alaycı bir mizah kullanır.
  Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Oğuz Atay’ın hayatı
  B) Türk romanının özellikleri
  C) Oğuz Atay’ın kişiliği
  D) Oğuz Atay’ın romancılığı
  Cevap: D
 • 17) Çağımızın yeni iletişim dili olan “yüz ifadeleri” yazışmalara renk katıyor. Küçücük ve renkli semboller, satırlar dolusu kelimenin ifade etmekte zorlanacağı sevgi, empati, şüphe, korku, üzülme vb. duyguları tek bir dokunuşla karşıya aktarabiliyor. Böylelikle insanlar hislerini, lafı uzatmadan ve yanlış anlaşılmalara meydan vermeden ifade etmiş oluyor.
  Bu parçaya göre yüz ifadelerinin en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanlar arası iletişimi geliştirmek
  B) Duyguların aktarımını kolaylaştırmak
  C) Yazışmaları eğlenceli hâle getirmek
  D) Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak
  Cevap:
 • 18) Aşağıdakilerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır?
  A) Güneşin ilk ışıkları pencereden süzülürken uyanır, bütün işlerini öğlen olmadan hallederdi. Güne erken başlamak önemliydi onun için.
  B) Tren, yemyeşil bir ormanın içinde ilerliyordu. Uykulu gözlerle etrafına bakındı. Henüz yolun bitmediğini anlayınca uyumaya devam etti.
  C) O yıllarda da şimdi olduğu gibi saatlere büyük bir düşkünlüğüm vardı. Masa saatleri, kol saatleri, köstekli saatler... Ulaşabildiğim ne kadar saat varsa alır, saklardım.
  D) Kitap okumanın insanın ruhunu dinlendirdiğine inanır, kitaplarla yatıp kitaplarla kalkardı. Yalnızlıktan şikâyet ettiğine hiç kimse şahit olmadı çünkü onun en iyi dostu kitaplardı.
  Cevap: C
 • 19) Her şeyi yazabilecek kadar özgür hissetmeyiz kendimizi;bir şeyleri hep saklarız, biriktiririz, yastık altına iteriz.
  Bu cümlede virgülün kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konmuştur.
  B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konmuştur.
  C) Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konmuştur.
  D) Hitap için kullanılan sözcükten sonra konmuştur.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder