...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Peygamberimizin Hayatı 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ

  (MÜMİN-HANİF-HİCRET-MUHACİR-HALİME-PUTPEREST-TEKBİR-BESMELE-MİSVAK-AMİNE)

  Cahiliye devrinde tek yaratıcının varlığına inanan ve Mekke’deki kötülüklerden uzak duran kimselere ………………… denirdi.
  Peygamber Efendimiz bir şey yemeden ve içmeden önce ………………… çekerdi.
  Erak denilen ağaçtan yapılan ve diş temizliği için kullanılan fırçaya …………..……. denir.
  Peygamberimiz vesahabelerin Mekke’den Medine’ye göç etmeleri olayına ........................ adı verilir
  Peygamberimiz’in sütannesi olan kişinin adı ..................... dır
  Cevap:
 • 2) Yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutan kişi ne söylemelidir?
  A)Bismillahirrahmanirrahim
  B)Bismillahi fi evvelihi
  C)Subhanallah
  D)Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi
  Cevap: D
 • 3) ’Eğer ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım her abdestte misvak kullanmalarını emrederdim’’ hadisi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
  A)Peygamberimiz’in misvağı çok sevmesi
  B)Peygamberimiz’in ağız temizliğine verdiği önem
  C)Müslümanların tembelliği
  D)Peygamberimiz’in abdeste verdiği önem
  Cevap: B
 • 4) İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
  A)Kabe
  B)Mescid-i Aksa
  C)Ranuna Vadisi
  D)Kuba
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi yemek âdâbıyla ilgili bir hadis-i şerif değildir?
  A) Sarımsak ve soğan yiyen kimse bizden uzak dursun yahut mescitlerimizden uzaklaşsın, evinde otursun.
  B) Suyu deve gibi bir solukta içmeyin. İki, üç solukta (dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin.
  C) Biriniz yemek yediği zaman sağ eli ile yesin. Bir şey içtiği zaman da sağ eliyle içsin.
  D) Sizden biriniz yemek yerken acele etsin
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A)Karnımız acıkmadan yemek yemeliyiz.
  B)Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız.
  C)Yemeğe besmele ile başlamalıyız.
  D)Yemek bittikten sonra Allah’a hamd etmeliyiz.
  Cevap: A
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi ilk müslüman olanlardan değildir?
  A)Hz.Ömer
  B)Hz.Ali
  C)Hz.Ebu Bekir
  D)Hz.Zeyd
  Cevap: C
 • 8) Mescid-i Nebi’nin içerisinde yer alan okulun adı ve burada eğitim gören öğrencilere ne denir?
  a)Suffa -Ashabı suffa
  b)Ensar -Ashab
  c)Gazve -Sahabe
  d)Sahabe- Ashabı suffa
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ümmeti hakkında korktuğu şeylerden değildir?
  a)Tembellik
  b)Vefasızlık
  c)Şişmanlamak
  d)Çok uyku
  Cevap: C
 • 10) Peygamberimizin beslenmeyle ilgili tavsiyelerine uyarak aşağıdakilerden hangisini yapmamalı­yız?
  a) Canımızın çektiği her şeyi yemeliyiz.
  b) İsraftan kaçınmalıyız.
  c) Temiz ve sağlıklı gıdalarla beslenmeliyiz.
  d) Tıka basa yemek yememeliyiz.
  Cevap: A
 • 11) Peygamberimiz, telaşlanan yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e “Tasalanma! Allah bizimle beraberdir.”diyerek onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allah’a güvenmiştir. Peygamberimizin bu tavrını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Azim
  b) Tevekkül
  c) Şükür
  d) Zikir
  Cevap: B
 • 12) Müslümanların zor zamanlarıydı. Bir gece Hz. Muhammed Kâbe’de idi. Önce Kudüs ‘teki Mescid-i Aksa’ya oradan da Allah’ın huzuruna götürüldü. O gece namaz 5 vakit olarak yeniden emredildi.

  Yukarıdaki yazıda aşağıdaki hangi tanım açıklanmıştır?

  A)İsra- Miraç
  B)Muhacir- Ensar
  C)Mevlit- Kandil
  D)Akabe- Biat
  Cevap: A
 • 13) Peygamber Efendimiz, "Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidirler." buyurmaktadır.

  Müslümanlar bu sözün mutluluğunu ve sevincini yaşamak için nereye giderler?

  A) Mescid-i Nebevi'ye
  B) Mescid-i Aksa'ya
  C) Mescid-i Küba'ya
  D) Mescid-i Haram'a
  Cevap: A
 • 14) I. “Allah’ım! Beni, senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek şeyin sevgisiyle rızıklandır.”
  II.“Kim sevdiğini Allah için sever, kızdığına Allah için kızarsa imanı olgunlaşmış demektir.”
  III.“Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.”
  IV.“Allah’ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim....”
  Yukarıdaki hadis-i şeriflerden hangisi peygamberimizin Allah’a olan sevgisini anlatmaktadır?

  A)I-II-III
  B)I-II-IV
  C)I-III-IV
  D)II-III-IV
  Cevap: D
 • 15) “Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.”
  Yukarıdaki hadis-i şerif Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hangi yönünü anlatmaktadır?

  a) Cömertlik ve kibarlığını
  b) Allah’a olan güveni ve davasına bağlılığını
  c) Sabırlı ve kanaatkâr oluşunu
  d) Cesaretli ve adil oluşunu
  Cevap: B
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin yaşantısıyla ters düşen bir davranıştır?
  a) Müslümanın gerekli tedbirleri aldıktan sonra sonuç konusunda Allah’a güvenmesi
  b) Müslümanın ibadetlerini zamanında ve tam yapmaya gayret etmesi
  c) Müslümanın, kendisine sıkıntı ve zorluk çıkaranlara beddua etmesi
  d) Müslümanın, İslam’ın emirlerine tam bir şekilde uyması
  Cevap: C
 • 17) Taif dönüşü Cebrail Peygamberimize, “Ey Allah’ın Resûlü! Emir ver de bu kavmi yok edeyim!” dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) ise o anda şöyle dua ediyordu:“…Allah’ım! Sen kavmime doğru yolu göster, onlar bilmiyorlar.” Bu olay peygamberimizin hangi özelliğini anlatmaktadır?
  A)Azmi-Şükrü
  B)Sabrı -Merhameti
  C)Zikri-Şükrü
  D)Tevekkülü-Cömertliği
  Cevap: B
 • 18) .Aşağıdakilerden hangisi ölçülü beslenmenin önemini anlatmaktadır?
  A)Sizden biri yemek yediği zaman midesinin 3’te birini yemeğe,3’te birini içmeye,3’te birini de nefes almaya ayırsın.”
  B)“Ben, bir şeye dayandığım halde yemek yemem.”
  C)”Ey Aişe, değerli olana saygı göster. Çünkü ekmek, değerini bilmedikleri için ellerinden kaçıran hiçbir topluma kesinlikle geri dönmemiştir.”
  D)“Ya Rab, açlıktan sana sığınırım; açlık insanı hareketsiz bırakan ne kötü bir haldir!”
  Cevap: A
 • 19) Aşağıda verilen ifadeleri doğru bir biçimde yerleştiriniz.

  (Hz. Ebubekir-Hicret-İnfak-Kâbe Hakemliği-Kuba-Hz.Zeyd-Sabır)

  1.İslam tarihinde yapılan ilk mescid………………………..dır.
  2.Allah rızası için vermeye……………………………………...denir.
  3.Zorluklar karşısında dayanma gücüne………………denir.
  4.Mekke’den Medine’ye göç etmeye……………………...denir.
  5.Mekke ileri gelenlerinin Kabe’yi onarırken Hacer’ül-Esved taşını yerine koyma konusundaki anlaşmazlığını Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çözmüştür. Bu olaya ……………………………………….………denir.
  6.Taif yolculuğunda Peygamberimizin yol arkadaşı Hz. …………………….…….’di.
  Cevap:
 • 20) Aşağıdaki başlıklar altında listeleyerek yazınız.
  Yemeğe başlamadan önceki davranışları
  1.
  2.
  3.

  Yemek sırasındaki davranışları
  1.
  2.
  3.

  Yemek sonrasındaki davranışları

  1.
  2.
  3.

  Cevap:
Yorum Yap
Gönder