Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN YANINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) İŞARETİ KOYUNUZ.
  ( )1. Konuşurken karşımızdaki kişi ile göz teması kurmak iletişimi olumlu etkiler.
  ( )2.Resmi olarak basında yazılan yazıların düzeltilmesine tekzip adı verilir.
  ( )3.Milli mücadelenin sesi olan gazetenin adı milliyettir.
  ( )4.Ülkemizde nüfusun en yoğun olduğu bölgeler güney doğu ve doğu Anadolu bölgeleridir.
  ( )5.Türkiye’de nüfus düz ovalarda ve sanayinin geliştiği alanlarda toplanmıştır.
  ( )6. Turizmin gelişmiş olması ve verimli tarım arazilerinin olması göçün en önemli nedenleridir.
  ( )7.Anadolu Selçuklular döneminde Malazgirt savaşı ile Türk yurdu olmaya başlamıştır.
  ( )8.Osmanoğulları beyliği Anadolu’da kurulan ilk beyliktir.
  ( )9. Haçlı seferleri Müslümanlar üzerine yapılan Hıristiyan ittifakıdır.
  ( )10.Haçlı seferlerinin en önemli sonucu Selçuklu devletinin yıkılmasıdır.
  Cevap:
 • 2) AĞIDA VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ AŞAĞIDAKİ KELİMELERLE DOLDURUNUZ

  Saltuklular, Çaka beyliği, Orhan gazi, Çimpe, Vakay-i Hayriye, Malazgirt, Pasinler, Nizam-ı Cedit

  1. Anadolu’da kurulan ilk türk beyliği ……………..’dır
  2. Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaş …………………….. savaşı dır.
  3. Osmanlı Devletinde ilk medrese …………………
  Zamanında açılmıştır.
  4. Osmanlının Rumeli’de kazandığı ilk toprak ……………’dir
  5. 2. Mahmut döneminde yeniçeri ocağının kaldırılması olayına …………………. denir.
  6. 2. Selim’in askeri alanda yaptığı yeniliklere ……………… adı verilir.
  Cevap:
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?
  A)Artuklular
  B)Danişmentlilerler
  C)Karahanlılar
  D)Saltuklular
  Cevap: C
 • 4) Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki beyliklerden hangisine son vermesi Osmanlı’da denizcilik faaliyetlerinin başlamasında etkili olmuştur?
  A) Karesioğulları
  B) Candaroğulları
  C) Menteşeoğulları
  D) Ramazanoğulları
  Cevap: A
 • 5) Alparslan, Anadolu’yu fethetmekle görevlendirdiği Türkmen beylerine, ele geçirdikleri yerleri yurt olarak verdi. Bu beyliklerden çoğunluğu Alparslan’ın ordusunda görev almış Türkmen beylerince kuruldu. İlk dönem Anadolu Türk Beylikleri olarak adlandırılan bu beylikler Büyük Selçuklu Devletine bağlıydılar.
  Aşağıdaki beyliklerden hangisi açıklamada sözü edilen İlk Dönem Anadolu Türk Beyliklerinden biri değildir?

  A) Saltuklular
  B) Danişmentliler
  C) Karahanlılar
  D) Mengücekler
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçları arasında yer almaz?
  A.İstanbul, Osmanlı Devletinin yeni başkenti oldu.
  B.Ortaçağ sona erdi, Yeniçağ başladı.
  C.Osmanlı Devleti gerileme dönemine girdi.
  D.Bizans İmparatorluğu yıkıldı.
  Cevap: C
 • 7) Aşağıda verilen olaylardan hangisi ile Karadeniz Türk gölü haline gelerek İpek yolunun denetimi Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçmiştir?
  A)Mohaç Meydan Savaşı
  B)Kırım'ın fethi
  C)İnebahtı Deniz Savaşı
  D)Çimpe Kalesi'nin alınması
  Cevap: B
 • 8) Osmanlı Devletinin Balkanlarda uyguladığı İskanpolitikasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A)Konar göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek
  B)Balkanlarda kalıcı egemenlik kurmak
  C)Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak
  D)Hristiyan halkı zorla İslamlaştırmak
  Cevap: D
 • 9) Osmanlı Beyliği’nin Bizans sınırında kurulması, aşağıdakilerden hangisi üzerinde doğrudan etkili olmuştur?
  A) Haçlı Seferlerinin yapılmasında
  B) Bizans’la iyi ilişkiler kurulmasında
  C) Anadolu Türk birliğinin sağlanmasında
  D) Osmanlıların batı yönünde genişlemesinde
  Cevap: D
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in İstanbul’u almak için yaptığı hazırlıklardan biri değildir?
  A)Büyük toplar döktürmesi
  B)Rumeli Hisarını yaptırması
  C)Haliç’in ağzını kalın zincirlerle kapatması
  D)Güçlü bir donanma meydana getirmesi
  Cevap: C
 • 11) Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleştirilen Mısır Seferinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Memlük devletine son verildi.
  B) Halifelik Osmanlı Devletine geçti.
  C) Baharat yolu Osmanlı denetimine girdi.
  D) Şii tehlikesi önlenmiş oldu.
  Cevap: D
 • 12) Türkiye Selçuklu Devleti, (1243) Moğollarla yaptığı Kösedağ Savaşını kaybetmiştir. Bu savaştan sonra Moğollar, Anadolu’nun büyük kısmını yağmalamış, halkı ağır vergiler altında ezmiştir. Türkiye Selçuklu sultanları da Moğollar tarafından atanmaya başlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin Anadolu’da meydana getirdiği sonuçlardan biri olamaz?
  A) Halkın yoksullaşması
  B) Ekonomik faaliyetlerin durgunlaşması
  C)Halkın yönetime olan güven ve bağlılığının azalması
  D) Türkiye Selçuklu Devletinin otoritesinin artması
  Cevap: D
 • 13) *Çimpe kalesi alınarak Rumeli’ye geçilmiş oldu.*Karesioğulları beyliğine son verildi. *Divan teşkilatı kuruldu. Yukarıdaki gelişmeler hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleştirilmiştir?
  A) Osman Bey
  B) Orhan Bey
  C) I.Murat
  D) I.Bayezıt
  Cevap:
 • 14) Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’da; Derebeylik yönetimi zayıfladı, kralların siyasi gücü arttı. Din adamlarına duyulan güven azaldı. Matbaa, kağıt, pusula gibi buluşlar Avrupa’ya taşındı.Buna göre Avrupa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) İslam dünyası üzerinde üstünlük kurmuşlardır.
  B) Teknolojik gelişmelerden yararlanmışlardır.
  C) Halkın kiliyse bakış açısı değişmiştir.
  D) Önemli siyasi değişimler geçirmişlerdir.
  Cevap: A
 • 15) *Devşirme Kanununa göre seçilirlerdi.
  *Padişaha bağlı, devletten maaş alan sürekli askerlerdir.
  *Barış zamanında İstanbul’un güvenliğini sağlarlardı.

  Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı askerlerine ne ad verilirdi?

  A) Eyalet Askerler
  B) Tımarlı Sipahiler
  C) Kapıkulu Askerleri
  D) Akıncılar
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder