...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İnsan, içgüdüyle değil, düşünerek ve bilinçli olarak davranmaktadır. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilmektedir. Davranışlarını kontrol edebilmektedir.

  Buna göre İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Konuşabilmesi
  b) Görebilmesi
  c) Akıllı olması
  d) İşitebilmesi
  Cevap: C
 • 2) “İbadet etmek, dinimizin temel ilkelerindendir ve Yüce Allah’ın bir buyruğudur.”
  Biz Müslümanların Allah’a ibadet etmemizdeki en büyük faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürmek
  b) Bol rızık ve kazançlar elde etmek
  c) Allah’a verdiği nimetler için teşekkür etmek
  d) Çevre tarafından sevilen birisi olmak.
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi farz ibaretlerden biridir?
  a) Dişleri fırçalamak
  b) Kurban kesmek
  c) Zekât vermek
  d) Teravih namazı kılmak
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin kişiye sağladığı yararlardan biri değildir?
  a) Zamanı iyi kullanmayı öğretir.
  b) Mutlu ve huzurlu yapar.
  c) Mal sahibi olmayı sağlar.
  d) Kardeşlik ve dostluk duygularını geliştirir.
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  a) Gezegenler rasgele bir şekilde hareket ederler.
  b) Gece ve gündüz kendiliğinden oluşur.
  c) Güneş’e daha uzak olsaydık değişen bir şey olmazdı.
  d) Evrende bir düzen vardır.
  Cevap: D
 • 6) Varlıkların kendiliğinden oluşmayacağı düşüncesi bizi hangi sonuca götürür?
  A-İnsanın akıllı bir varlık olduğuna
  B-Her şeyi yaratan bir yaratıcı olduğuna
  C-İnsanın araştıran bir varlık olduğuna
  D-İnsanın gücünün sınırlı olduğuna
  Cevap: B
 • 7) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar) olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” (Enbiya Sûresi, 22. Ayet) ayetiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
  A) Allah’ın eşi ve benzeri ve ortağı yoktur
  B) Allah her şeyi işitir
  C) Allah her şeyi görür
  D) Allah bizimle beraberdir
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi çalışmanın ve üretmenin sonuçlarından biri olamaz?
  A) İn­san çalışıp başardıkça işe ya­radığını hisseder, mutlu olur
  B) Çalışmasak da başarılı olabiliriz
  C) Çalışan kişi kendisini daha dinç ve sağlıklı hisseder
  D) İnsanın kendine olan güveni artar
  Cevap: B
 • 9) Kelime-i Tevhid aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Bismillahirrahmanirahim
  b)Lailahe İllallah Muhammedun Rasulullah
  c) Allahu Ekber
  d) Sübhanallah
  Cevap: B
 • 10) Günde kaç rekat namaz kılarız?
  a)5
  b)40
  c)35
  d)10
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzenin olduğunu gösteren bir örnek değildir?
  a) Sonbaharda yaprakların dökülmesi
  b) Gece ve gündüzün olması
  c) Teknolojinin gelişmesi
  d) Gezegenlerin güneş etrafında dönmesi
  Cevap: C
 • 12) Yüce Allah için bir çiçeği yaratmak ile bütün çiçekleri yaratmak aynı kolaylıktadır. Yüce Allah için zorluk diye bir şey yoktur. Allah bir şeyin olmasını dilediğinde “ol” demesi yeterlidir.
  Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A-) Allah’ın her şeye gücü yeter.
  B-) Allah’ın her istediği olur.
  C-) Allah için zorluk yoktur.
  D-) Allah kimseye haksızlık yapmaz
  Cevap: D
 • 13) Evreni incelediğimizde yaratılmış olan her şeyin bir düzen içinde olduğunu görürüz. Bütün bunlar bize neyi gösterir?
  a) Evrendeki düzeni anlayamayız.
  b) Evrenin kendiliğinden var olduğunu gösterir.
  c) Bütün bunlar, Yüce Allah’ın varlığını gösterir.
  d) Her şeyin düzenli olduğunu anlarız.
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından birisi değildir?
  a)Namaz Kılmak
  b)Kurban kesmek
  c)Kelime-i Şehadet getirmek
  d)Zekat vermek
  Cevap: B
 • 15) Her şeyin bir yapanı, her resmin bir ressamı, her heykelin bir heykeltıraşı olduğu gibi bu evreninde bir yaratanı vardır. Bütün her şeyi yaratan kimdir?
  a)Peygamber
  b)Melek
  c)Allah
  d)Put
  Cevap: C
 • 16) İhlâs Suresi bize aşağıdakilerden hangisini tanıtır?
  a) Allah’ı
  b) İnsanları
  c) Evreni
  d) Melekleri
  Cevap: A
 • 17) Farzların ve vaciplerin dışında Peygamberimizin ibadet amacıyla yaptığı bizim de yapmamızı istediği iş ve davranışlara ne denir?
  a) Haram
  b) Sünnet
  c) Müstehap
  d) Mekruh
  Cevap: B
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın birliği ve tekliği hakkında yanlıştır?
  a) Birden fazla ilah olursa anlaşmazlık çıkar.
  b) Evrendeki düzen, çok sayıda ilah tarafından sağlanmaktadır.
  c) Evrendeki düzen, Allah'ın tekliğinin belirtisidir.
  d) Evrendeki düzeni sağlayan Allah'tır.
  Cevap: B
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) Evrendeki varlıklar rastlantı sonucu oluşmuştur
  b) Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
  c) Allah yaptığımız her şeyi bilir.
  d) Allah’ın her şeye gücü yeter
  Cevap: A
 • 20) “Bütün sırların anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası onları bilemez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışın da bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir…”
  Bu ayetten yola çıkarak aşağıdakiler hanginse ulaşılamaz?

  a) Geleceği Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği
  b) Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı
  c) Allah’ın Evrende var olan her şeyi bileceğine
  d) Hiçbir şeyin Allah’ın bilgisinin dışında kalamayacağı
  Cevap: A
 • 21) I.Mevsimlerin düzenli bir şekilde birbirini izlemesi
  II. Gece ile gündüzün birbirini seyretmesi.
  III. Gezegenlerin güneş etrafında dönmesi
  IV. Teknolojinin gelişmesi

  Cümlelerden hangileri, evrende düzenin olduğunu gösterir?

  a) I. – II.
  b) I. – II – III.
  c) I. – II. – III.– IV.
  d) II. – III. – IV.
  Cevap: B
 • 22) Allah’ın bize verdiği nimetlere karşı teşekkürümüzü ifade eden sözcük hangisidir?
  a) Ya Allah      
  b) Hayırlısı   
  c) Allah’a şükür            
  d) Maşallah
  Cevap: C
 • 23) Allah’tan başka ilah olmadığını aşağıdakilerden hangisi belirtir?
  a)La ilaha illallah             
  b)Muhammeden resülüh          
  c)Elhamdülillah               
  d)Bismillah
  Cevap: A
 • 24) ‘’Arkadaşımın oyuncağını çok beğenmiştim. Bende de olmasını istiyordum. Zaten onun çok oyuncağı vardı. Odada yalnızdım. O oyuncağı alsam kim anlardı ki? Ama almamaya karar verdim. Çünkü.............................................................. “
  Yukarıdaki örnek olayda boş yere hangisi getirilse en uygun olur?

  A) babama desem bana alırdı.
  B) o oyuncağı pek de beğenmemiştim
  C) aslında yalnız olmadığımı, Allah’ın her şeyi görüp duyabileceğini hatırladım.
  D) ayak sesleri duymaya başlamıştım
  Cevap: C
 • 25) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sıfatlarından biri değildir?
  A) Hayat
  B) Kıdem
  C) Rahman
  D) Basar
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder