Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “Lâ ilâhe illallah, Muhammedü’r-Rasûlullah” ifadesine kısaca ne denir?
  a) Amentü
  b) Kelime-i Tevhid
  c) Kelime-i Şehadet
  d)Dua
  Cevap: B
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzenin olduğunu gösteren bir örnek değildir?
  a) Sonbaharda yaprakların dökülmesi
  b) Gece ve gündüzün olması
  c) Teknolojinin gelişmesi
  d) Gezegenlerin güneş etrafında dönmesi
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) Evrendeki varlıklar rastlantı sonucu oluşmuştur
  b) Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
  c) Allah yaptığımız her şeyi bilir.
  d) Allah’ın her şeye gücü yeter
  Cevap: A
 • 4) Allah’ın bize verdiği nimetlere karşı teşekkürümüzü ifade eden sözcük hangisidir?
  a) Ya Allah      
  b) Hayırlısı   
  c) Allah’a şükür            
  d) Maşallah
  Cevap: C
 • 5) İnsanları diğer canlılardan ayıran temel nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Canlılık       
  b) Hareket      
  c) Akıl         
  d) Beslenme
  Cevap: C
 • 6) Allah’tan başka ilah olmadığını aşağıdakilerden hangisi belirtir?
  a)La ilaha illallah             
  b)Muhammeden resülüh          
  c)Elhamdülillah               
  d)Bismillah
  Cevap: A
 • 7)  “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
          De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun
  hiçbir    dengi yoktur.”
  Yukarıda anlamı verilen sure hangisidir?

  a. İhlas suresi              
  b. Kevser suresi                   
  c. Maun suresi               
  d. Kureyş suresi
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi Ahlaki davranışlarımızdan DEĞİLDİR?
  a) Dürüstlük        
  b)Adalet        
  c)Yalan söylemek       
  d) Doğruluk
  Cevap: C
 • 9) ”Allah’a  İnanıyorum” sözüyle  neyi kastetmiş oluruz?
  a)Allah,güvenilir ve adildir.         
  b)Allah sözünden asla caymaz      
  c)Peygamberleri Allah seçmiştir.   
  d)Hepsi
  Cevap: D
 • 10) Allah (CC) aşağıdaki hangi özellikteki kullarını sever?
  a) hırsızlık yapanı                   
  b) temiz olanı  
  c) yalan söyleyenleri  
  d) kopya çeken öğrenciyi
  Cevap: B
 • 11) Yüce Allah’ın hoşuna giden güzel davranışlara ne denir?
  a)Günah                      
  b)Haram                     
  c)Sevap                       
  d)Vacip
  Cevap: C
 • 12) ’’Her resmin bir ressamı, her binanın bir ustası vardır. Bu içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir _______________vardır. “
  Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) İklimi
  B)Yaratıcısı
  C) Güzelliği
  D) Havası
  Cevap: B
 • 13) Siz hiç lâle soğanından gül açtığını duydunuz mu? Portakal ağacında zeytin oluştuğunu gördünüz mü? Yazın kar yağdığını düşünebilir misiniz? Sular hep aşağı doğru akıyor. Bunun aksini söyleseler inanabilir misiniz? Kuşkusuz böyle şeyler düşünmeyiz. Bunlardan_________________anlaşılmaktadır. “
  Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Doğal güzelliklerin insanı büyülediğini
  B) Dünya’nın su kaynaklarının yok olduğu
  C) Evrende çok çeşitli bitkilerin var olduğu
  D) Evrende her şeyin bir düzen içinde yaratıldığı
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzenle ilgilidir?
  A) Gece gündüzün birbirini takip etmesi
  B) Mevsimlerin oluşması
  C) Yağmurun yağması da belli bir sistem içerisinde olmaktadır
  D) Hepsi
  Cevap: D
 • 15) “Her varlık ölümlüdür. Allah ise ölümlü değildir. Allah’ın bir sonu yoktur.”
  Yukarıda anlatılan Allah’ın sıfatı hangisidir?

  A) Vucud
  B) Kıdem
  C) Beka
  D) İlim
  Cevap: C
 • 16) Bütün gün gökyüzünde dolaşıyorum. Hiçbir düzensizlik görmedim.
  Allah'ın yarattığı şeylerle ilgili olarak arının yaptığı gözleme göre nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?

  a) Her şeyi Allah yaratmıştır.
  b) Allah varlıklara değişik özellikler vermiştir.
  c) Allah'ın yarattığı şeyler mükemmeldir ve düzenlidir.
  d) Arı da Allah'ın yarattığı bir canlıdır.
  Cevap: A
 • 17) ‘’Arkadaşımın oyuncağını çok beğenmiştim. Bende de olmasını istiyordum. Zaten onun çok oyuncağı vardı. Odada yalnızdım. O oyuncağı alsam kim anlardı ki? Ama almamaya karar verdim. Çünkü.............................................................. “
  Yukarıdaki örnek olayda boş yere hangisi getirilse en uygun olur?

  A) babama desem bana alırdı.
  B) o oyuncağı pek de beğenmemiştim
  C) aslında yalnız olmadığımı, Allah’ın her şeyi görüp duyabileceğini hatırladım.
  D) ayak sesleri duymaya başlamıştım
  Cevap: C
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi İhlas Suresinde, üzerinde durulan hususlardan birisi değildir?
  a) Allah’ın bir olduğu
  b) Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı
  c) Kurban kesmenin gerekliliği
  d) Hiçbir şeyin Allah’a denk olmadığı
  Cevap: C
 • 19) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına ‘’D’’,yanlış olanların başına’’Y’’koyunuz.
  (….)İnsanı diğer varlıklardan ayıran ‘aklıdır’
  (…..)Allah’ın eşi ve benzeri olsaydı evren daha düzenli olurdu
  (….)Allah’ın her şeyi bilmesi, görmesi ve işitmesi davranışlarımızı etkilemez.
  (…) İnsanlar ve diğer bütün varlıklar akıllıdır ve Allah’a inanırlar.
  (…)Allah, yaptıklarımızın bazılarını görür, bazılarını ise görmez
  (…) Sadece Allah’a özgü olan sıfatlara Zati Sıfatlar denir
  (….)Allah’ın gücü sonsuzdur ve yaptığımız her şeyi görür.
  (…)Evrende ki düzen ve güzellik bize Allah’ın varlığını ve birliğini gösterir.
  (…..)Allah kelam (söz) sahibidir. KUR’AN-I KERİM Allah’ın sözüdür.
  (…..)Bu evrendeki her şey kendiliğinden oluşmuştur
  Cevap:
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzenin olduğunu gösteren bir örnek değildir?
  a) Sonbaharda yaprakların dökülmesi
  b) Gece ve gündüzün olması
  c) Teknolojinin gelişmesi
  d Gezegenlerin güneş etrafında dönmesi
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder