...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Mıknatıstan nasıl pusula yapılır:
  Cevap:
 • 2) Güneye doğru gitmek isteyen bir kişi pusulayla nasıl yönünü bulur
  Cevap:
 • 3) Sıvı bir maddenin kütlesini elektronik terazi kullanarak nasıl ölçeriz?
  Cevap:
 • 4) Darası 350 g gelen tencerenin içine bir miktar süt konu-luyor. Tartım sonucunda tencerenin brüt kütlesi 1325 g geliyor. Sütün net kütlesini bulunuz .
  Cevap:
 • 5) Mehmet, elindeki taşın hacmini ölçmek için elnde bulunan taşı ,içinde 250 ml su bulunan dereceli kabın içine atıyor. Kaptaki su seviyesi 330 ml' ye çıkıyor. Buna göre taşın hacmini bulunuz.
  Cevap:
 • 6) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.
  (…..) Nabız sayısı en çok bebeklerde olur.
  (…..)Egzersiz nabız sayımızı artırır.
  (…..)Egzersiz yaptığımızda soluk alıp verme hızımız yavaşlar.
  (…..)Kemiklerden oluşan ve vücudumuza şekil veren yapı, iskelet olarak adlandırılır.
  (…..)Dengeli ve sağlıklı beslenme, bizi kemik ve kas hastalıklarından korur.
  Cevap:
 • 7) Soluk aldığımızda vücudumuza giren havanın izlediği yol hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  A) Akciğer – Soluk borusu – Gırtlak – Yutak – Burun
  B) Burun – Yutak – Gırtlak – Soluk borusu – Akciğer
  C) Burun – Soluk borusu – Gırtlak – Yutak – Akciğer
  D) Akciğer – Soluk borusu – Yutak – Gırtlak - Burun
  Cevap: C
 • 8) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A. Sıramızda dik oturmak iskelet sağlığımızı korur.
  B. Düzenli spor yaparsak kaslarımız zayıflar.
  C. Kemikler birbirine eklemlerle bağlıdır.
  D. Kalp, kanı damarlarımıza pompalar.
  Cevap: B
 • 9) Aldığımız havayı ısıtarak nemlendiren aynı zamanda temizleyen organımız hangisidir?
  A) Akciğerler
  B) Burun
  C) Yutak
  D) Soluk borusu
  Cevap: B
 • 10) Yetişkin bir insanın nabız sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) 100-120
  B) 80-100
  C) 70-80
  D) 40-60
  Cevap: B
 • 11) I.Kasılıp gevşeyebilirler.
  II. Kemiklerin içinde yer alır.
  III. Lifli yapıya sahiptir.
  IV. Kemikleri hareket ettirir.

  Yukarıdakilerin hangileri kasların özelliklerindendir?

  A) I-III
  B) II-IV
  C) I-III-IV
  D) II-III-IV
  Cevap: C
 • 12) I. Ağır eşya kaldırmak
  II. Bol süt içmek
  III.Dik oturmak
  IV.Spor yapmak
  Verilenlerden hangileri iskelet ve kas sağlığımızı korumamız için gerekenlerdendir.

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I,II,III ve IV
  D) II,III ve IV
  Cevap: D
 • 13) I. Soluk alıp verme hızı artar.
  II. Nabız sayısı artar.
  III. Kalp atış sayısı artar.
  Yukarıda verilen durumlardan hangileri egzersiz yapan bir kişide görülür?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I ,II ve III
  Cevap: D
 • 14) “Benim görevim kalp ve akciğerleri korumaktır.” Açıklaması iskeletimizdeki hangi bölüme aittir?
  A) Omurga
  B) Kafatası
  C) Göğüs kafesi
  D) Leğen kemiği
  Cevap: C
 • 15) İskeletin görevlerinden 4 tanesini yazınız.

  Cevap:
 • 16) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.
  1-( ) İskeletimizin bir görevi de iç organlarımızı dış etkilerden korumaktır.
  2-( ) Kafatasındaki eklemler yarı oynar eklemlerdir.
  3-( ) Soluk alıp verirken soluğu ağızdan alıp burundan vermeliyiz.
  4-( ) İskelet ve kas sağlığımız için düzenli spor ve egzersiz yapmalıyız.
  5-( ) Egzersiz, heyecan, korku ve ağır yük taşıma gibi durumlarda soluk alıp verme sıklığı artar. .
  6-( ) Doktorların nabız saymak için kullandıkları alete mikroskop denir.
  7-( ) Kalbin pompaladığı kanın damarlarda yaptığı etkiye nabız denir.
  8-( ) Çantamızı tek omzumuza asarak taşımalıyız.
  9-( ) Kol ve bacaklarımızdaki kemikler kısa kemiklerdir.
  10-( ) Soluk alırken diyafram kasılarak düzleşir. Soluk verirken ise diyafram gevşeyerek kubbe halini alır.
  Cevap:
 • 17) Aşağıdaki cümleleri okuyup boş bırakılan yerlere en uygun kelimeleri yazınız.
  “yassı – oksijen- kısa – iskelet- enerji- karbondioksit – göğüs kafesi- eklem - lifli-çömelip”

  1-İskeleti oluşturan kemikler uzun, …………… ve …………… olmak üzere üç gruba ayrılır.
  2-Yerdeki ağır bir eşyayı kaldırırken ……………………kaldırmalıyız.
  3-Soluk alıp verme işleminde havadan ……………… alırız ve havaya ……………….………veririz.
  4-Akciğerlerimizi koruyan kemiklere ………………………………….…. denir
  5- Vücudumuzdaki kemiklerin birleştiği yerlere ………………………….denir.
  8 Vücudumuzu dik tutan, şekil veren, destek sağlayan yapıya ………….………….………..….. denir.r.
  9-Kaslar ……………………………yapıdadır..
  10-Hücrelerde, kandaki besin ile oksijenin yanması sonucu vücudumuz için gerekli olan ……………….. elde edilir.Bu sayede yürür,konuşur,hareket ederiz.
  Cevap:
 • 18) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A)kafatası = yassı kemik
  B)omurga kemikleri=kısa kemik
  C)Kaburga kemikleri=uzun kemik
  D)bacak kemikleri=uzun kemik
  Cevap: B
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden biridir?
  A) Soluk alıp vermeye yardımcı olmak
  B) Organlara besin taşımak
  C) Kasları güçlendirmek
  D) Kemikleri birbirine bağlamak
  Cevap: B
 • 20) Kemik ve kaslarımızın gelişmesini sağlamak amacıyla yaptığımız düzenli hareketlere ne ad verilir?
  A) Dinlenme
  B) Uyku
  C) Oyun
  D) Egzersiz
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder