Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Hayat Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Nüfus cüzdanımızda aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
  A) Doğum yerimiz
  B) annemizin adı
  C) kardeşimizin adı
  D) babamızın adı
  Cevap: C
 • 2) Nüfus müdürlükleri hangi bakanlığa bağlıdır?
  A-Adalet Bakanlığı
  B-Başbakanlığa
  C-İçişleri Bakanlığına
  D-Sağlık Bakanlığına
  Cevap: C
 • 3) Bugünkü sınırlarımız hangi antlaşma ile belirlenmiştir?
  A) Mondros Antlaşması
  B) Mudanya Antlaşması
  C) Sevr Antlaşması
  D) Lozan Antlaşması
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının maddelerinden değildir?
  A) Ordu terhis edilecek.
  B) Ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacak.
  C) Boğazlar İtilaf devletlerine açılacak.
  D) Her evden bir çift çorap toplanacak.
  Cevap: D
 • 5) Fiziksel özelliklerimizden 4 tanesini yazınız.
  1-)………………………….……

  2-)…………………………….…

  3-)……………………………..

  4-)………………………………
  Cevap:
 • 6) Bir millete özgü kültürel öğelerin tümüne milli kültür denir ve bu öğeler milletin ortak ürünüdür.
  Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bizim kültürel öğelerimizden biri değildir?

  A) düğün törenleri
  B) yemeklerimiz
  C) halk oyunlarımız
  D) ilaçlar
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşmiştir?
  A) Cumhuriyetin ilan edilmesi
  B) Sivas Kongresi
  C) TBMM’nin açılması
  D) Atatürk’ün Samsun’a çıkması
  Cevap: C
 • 8) T.B.M.M. düşmana karşı üstün başarı gösteren bazı illeri nasıl ödüllendirmiştir?
  A)Para yardımıyla
  B)Kahraman, Şanlı, Gazi ünvanlarıyla
  C)Başkent ilan ederek
  D)Altın vererek
  Cevap: B
 • 9) "İnsanların benzer ve farklı yönleri vardır" Aşağıdakilerden hangisi insanların benzer yönlerinden birisidir?
  A) Cinsiyet
  B) Yetenekler
  C) Beslenme
  D) Zevkler
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi 4.sınıf öğrencisinin kronolojisinde bulunmaz?
  A) Askerliğimi yaptım.
  B) Okuma-yazmayı öğrendim.
  C) Okula başladım.
  D) Bayramda şiir okudum.
  Cevap: A
 • 11) “Gel gel. Ne olursan yine gel!” diyen düşünürümüz kimdir?
  A) Yunus Emre
  B) Evliya Çelebi
  C) Mevlana
  D) Pir Sultan Aptal
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi duyarlı bir davranışa örnek gösterilemez?
  A) Sınavdan iyi not alan arkadaşımızı tebrik etmek.
  B) Arkadaşımız hasta olduğunda ziyaretine gitmek.
  C) Babalar gününde babamıza hediye almak.
  D) Okul temsilcisi seçilen arkadaşımızı kıskanmak.
  Cevap: D
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Milli Kültürümüzü yansıtan geleneksel spor dallarından değildir?
  A) Cirit
  B) Basketbol
  C) Güreş
  D) At Biniciliği
  Cevap: B
 • 14) Bize sürekli yalan söyleyen bir arkadaşımıza karşı neler hisse­deriz?
  A) Saygı duyarız.
  B) Güvensizlik duyarız.
  C) Sevgi duyarız.
  D) Bağlılık duyarız
  Cevap: B
 • 15) İnsanları ilk bakışta birbirinden ayıran dış görünüşleridir. Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden ayıran fiziki bir özelliktir?
  A. Zekâ
  B. Duygu
  C. Düşünce
  D. Göz rengi
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder