Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Hayat Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede
  gece gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.”

  Yukarıdaki sözler dünyaca ünlü düşünürümüz Mevlana’ya aittir. Mevlana hangi yönüyle ünlüdür?

  A) Duygusallık
  B) Hoşgörü
  C) İleri görüşlülük
  D) Liderlik
  Cevap: B
 • 2) Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı gös-termeye ne denir?
  A) Yardımlaşma
  B) Kıskançlık
  C) Saygı
  D) Hoşgörü
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi aile üyelerimiz arasında yer almaz?
  A) Baba
  B) Anne
  C) Arkadaş
  D) Kardeş
  Cevap: C
 • 4) 1.Dünya savaşından sonra yurdumuzu işgal eden düşmanlara karşı , Kurtuluş Savaşında yukarıda verilen cephelerde (Doğu cephesi-Batı Cephesi-Güney Cephesi) mücadele ettik.buna göre doğu cephesinde kiminle savaştık.
  A) Yunanlılara
  B) Ermenilere
  C) Fransızlara
  D) İngilizlere
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?
  A) Ablam konuşurken onu dinlemem.
  B) Benim gibi düşünmeyenlerle görüşmem.
  C) Arkadaşımın farklı düşüncelerine saygı gösteririm.
  D) Dedemle yüksek sesle konuşurum.
  Cevap: B
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerin değişimine örnektir?
  A) Büyüklerin ellerini öpmek.
  B) Kına gecesi yapmak.
  C) Bayramlarda akrabaları ziyaret etmek.
  D) Gelinleri at yerine arabayla taşımak.
  Cevap: D
 • 7) Hangisi dedelerimizin oyuncaklarından biri olamaz?
  A)Tablet
  B)Topaç
  C)Tahta araba
  D)Bilye
  Cevap: A
 • 8) Batı cephesindeki ilk savaş hangisidir?
  A) I. İnönü
  B) Trablusgarp Savaşı
  C) Çanakkale Savaşı
  D) Büyük Taarruz
  Cevap: A
 • 9) Çanakkale Savaşı hangi savaş içinde yer alır?
  A.Kurtuluş Savaşı
  B. 1.Dünya Savaşı
  C.Balkan Savaşı
  D.Trablusgarp Savaşı
  Cevap: B
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygularımızdan değildir?
  A)Mutluluk
  B)Umut
  C) Sevinç
  D) Kıskançlık
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi gelenek ve göreneklerimizden değildir?  
  A)   Bayramlarda akraba ziyaretlerine gitmek
  B)   Düğünlerde kına gecesi yapmak
  C)   Büyüklerimizin elini öpmek
  D)   Doğum günü partisine gitmek
  Cevap: D
 • 12) I. Uzun boylu olmak
  II. Şişman olmak
  III. Sarı saçlı olmak
  IV. Güler yüzlü olmak’’
  gibi özelliklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  Cevap: D
 • 13) Arkadaşımızın bizimkinden farklı olan fikirleri için ne yap­malıyız?
  A) Arkadaşımızı bu fikirlerinden vazgeçirmeliyiz.
  B) Arkadaşımızın fikirlerini be­nimsemeliyiz.
  C) Arkadaşımızın fikirlerine saygı göstermeliyiz.
  D) Arkadaşımıza kendi fikirleri­mizi benimsetmeliyiz
  Cevap: C
 • 14) Yaşadığımız ve bizi etkileyen olayları unutmamak için ne yapmalıyız?
  A. Not almalıyız
  B. Günlük tutmak
  C.Bilgisayara kaydetmek
  D. Aklımızda tutmak
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi her bireyde kesinlikle farklıdır?
  A. Parmak izi
  B. Boy
  C. Kilo
  D. Göz rengi
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder