Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Hayat Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Atatürk,Milli mücadele(Kurtuluş Savaşı)hazırlıkları yaparken aşağıdaki şehirlerden hangisine gitmiştir?
  A) Konya
  B) Adana
  C) Erzincan
  D) Sivas
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdaki görsellerden hangisi Milli kültürümüze (Türk kültürüne) aittir?
  A) Kına gecesi
  B) Yılbaşı kutlaması
  C) Doğum günü kutlaması
  D) Cadılar bayramı
  Cevap: A
 • 3) "İnsanların benzer ve farklı yönleri vardır"
  Aşağıdakilerden hangisi insanların benzer yönlerinden birisidir?

  A) Cinsiyet
  B) Yetenekler
  C) Beslenme
  D) Zevkler
  Cevap: C
 • 4) Mustafa Kemal Paşa’ya hangi savaştan sonra “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verilmiştir?
  A. I. İnönü  Savaşı      
  B. II. İnönü  Savaşı       
  C. Sakarya Savaşı    
  D. Büyük Taarruz
  Cevap: C
 • 5) "At üstünde değneklerle karşı taraftaki oyuncuyu vurmaya dayalı bir oyundur." İfade edilen ata oyunumuz aşağıdakilerden hangisidir?
  A-güreş
  B-cirit
  C-okçuluk
  D-halay
  Cevap: B
 • 6) “Düşmanlar yurdumuzu işgal ediyorlar. Gemiler İstanbul Limanı’na yanaştı.” diyenlere karşı Atatürk “Geldikleri gibi giderler.” diyerek yanıt vermiştir. Atatürk’ün bu sözünden onun hangi kişilik özelliğini anlayabiliriz?
  A) İleri görüşlü olması
  B) Duygusal olması
  C) Plânlı olması
  D) Cesur olması
  Cevap: D
 • 7) Aile tarihinde ışık tutan belgeler arsında hangisi yer almaz?
  A) Kimlik belgeleri
  B) Sanatçı albümleri
  C) Eski madalyalar
  D)Mektuplar
  Cevap: B
 • 8) Milli Mücadele sırasında oluşan gelişmeleri doğru olarak sıralanışı hangisidir?
  I.  Sivas’ta kongre toplandı.
  II.  Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıktı.
  III. Cumhuriyet ilan edildi.         
  IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.
  V.  Erzurum ‘da kongre toplandı.

  A)   I,II,III,IV,V             
  B) II,V,I,IV,III               
  C) II,V,I,III,IV  
  D) II,IV,V,III,I
  Cevap: B
 • 9) Aile soy ağacımızda hangisi bulunmaz?
  A)Dede       
  B)Anne     
  C)Komşu         
  D)Amca
  Cevap: C
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi Türk kültüründe bulunmaz?
  A. Maniler
  B. Türküler
  C. Salsa dansı
  D. Atasözleri
  Cevap: C
 • 11) Annesini kaybedip sonradan bulan bir çocuğun yaşadığı duygu sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Öfkelenir, üzülür
  B) Üzülür, sevinir
  C) Sevinir, korkar
  D) Üzülür, korkar
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir?
  A) Duygularımız
  B) Arkadaşlarımız
  C) Eşyalarımız
  D) Göz rengimiz
  Cevap: D
 • 13) Funda ile Mert yolda yürüyorlardı. Karşılarına bir köpek yavrusu çıktı. Funda, korku içinde "Anne! köpek var!" diye bağırarak geriye çekildi. Mert ise, hiçbir şey olmamış gibi gülerek köpek yavrularına doğru yöneldi."
  Yukarıdaki paragrafta anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Funda, köpek yavrusundan korktu.
  C)Yaşanan bir olay, her bireyde aynı duygulara neden olabilir.
  B) Mert, köpek yavrusundan hiç korkmadı.
  D)Aynı olayı yaşayan her birey farklı tepkiler verebilir.
  Cevap: C
 • 14) Mehmet tüm arkadaşlarının farklı özellikleri olduğunu bilir ve onların fikirlerine saygı gösterir.
  Bu durum Mehmet ’ in hangi özelliğini gösterir ?

  A. Hoşgörülü
  B. Yardımsever
  C. Duygusal
  D. Nazik
  Cevap: A
 • 15) Nüfus cüzdanında hangi bilgi yer almaz?
  A. Ad – soyad
  B. Doğum tarihi
  C. Anne adı
  D. Göz rengi
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder