...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Matematik 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki rasyonel sayıları ondalık sayıya çeviriniz.
  Cevap: .
 • 2) - 5 – 4 . (2 – 5 ) – 7 işleminin sonucu kaçtır?
  a) – 10
  b) – 24
  c) – 34
  d) 0
  Cevap: D
 • 3)
  Cevap:
 • 4) Aşağıdaki işlemleri yapınız.
  (-3) + (-5) =

  (-1)+ (+6)=

  55- (-34)=
  Cevap:
 • 5) Aşağıdaki işlemleri yapınız.
  (+3). (-6)=

  (-68): (-4)=
  Cevap:
 • 6) Aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yazınız.
  sıfır ,negatif,sol,pozitif, bir

  a)Sayı doğrusunda Negatif rasyonel sayılar sıfırın ….. tarafında yer alır
  b)Tamsayılarda çarpma işleminin yutan elamanı …….. dır.
  c) Tamsayılarda çarpma işleminin etkisiz elamanı …….. dır.
  d)Negatif bir tam sayı ile pozitif bir tamsayının çarpımının sonucunun işareti…...........tir.
  e)iki negatif tamsayının çarpımının sonucunun işareti…………tir.
  Cevap:
 • 7) Hava sıcaklığı şu an +5 0C dir.Her saatte hava sıcaklığı 3 0C azaldığına göre ,iki saat sonra hava sıcaklığı kaç derece olur?
  A)-1
  B) -2
  C)-3
  D)-4
  Cevap: A
 • 8) 10 soruluk bir testte öğrenciler cevapladıkları her bir soru için doğru ise +3,yanlış ise -1,cevaplayamadıklarında 0 puan alıyorlar.6 doğru ,3 yanlış ,1 boşu olan Ali’nin alacağı toplam puanı bulunuz.


  Cevap:
 • 9) 30 soruluk bir testte öğrenciler doğru cevapladıkları her soru için +5 ,yanlış cevapladıkları her soru için -2 ve boş bıraktıkları soru için -1 puan almaktadırlar. Cevapladığı 25 sorudan 21 tanesini doğru yanıtlayan zümra kaç puan alır?
  A) 105
  B) 97
  C) 92
  D) 72
  Cevap: B
 • 10) I. Negatif bir sayının çift kuvveti daima pozitiftir.
  II. (-1)’in tüm kuvvetleri yine -1’e eşittir.
  III. 0 hariç bir sayının 0. Kuvveti +1 e eşittir.
  IV. Pozitif bir sayının tek kuvvetleri negatif bir sayıdır
  V. Pozitif bir sayı daima 0’dan büyüktür.

  Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I-II
  B) I-III-V
  C) I-II-III
  D) IV-V
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder