...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze kadar kullanılan saatlerden biri değildir?
  A) Gölge Saati
  B) Duvar Saati
  C) Ay Saati
  D) Kum Saati
  Cevap: B
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsur değildir?
  A) Akarsu
  B) Dağ
  C) Orman
  D) Baraj
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdaki buluşlardan hangisi aydınlatma araçlarının temelini oluşturur?
  A) Paranın bulunması
  B) Yazının bulunması
  C) Tekerleğin bulunması
  D) Ateşin bulunması
  Cevap: D
 • 4) Aşağıda bahsedilen özelliklerden hangisi miladi takvime ait değildir?
  A.) Güneş yılına göre hesaplanmıştır.
  B.) Hz. İsa’nın doğumu ile başlar.
  C.) Günümüzde kullandığımız takvimdir.
  D.) Miladi takvime göre bir yılda 354 gün vardır.
  Cevap: D
 • 5) “Eskiden insanların aylarca süren seyahatlerini bu gün bir kaç saate indirmiş bulunuyorum.” diyen teknolojik ürün aşağıdakilerden hangisi olabilir
  A) Cep telefonu
  B) Uçak
  C) Uydu
  D) Bilgisayar
  Cevap: B
 • 6) Satın alınan ürün garanti süresi içinde bozulursa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  a) Kaymakamlığa şikayet etmelidir.
  b) Savcılığa başvuru yapmalıdır.
  c) Üretici firmadan ürünün parasını istemelidir
  d) Sorun ürünün alındığı mağazada çözülmeye çalışılmalı
  Cevap: C
 • 7) Bilimsel çalışmalar yapan bir bilim insanının aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması yanlıştır?
  a) Problemleri saptamak
  b) Gözlemler yapmak
  c) Çalışmalarını gizlemek
  d) Deneyler yapmak
  Cevap: C
 • 8) Kurtuluş savaşında kaybettiğimiz tek savaş hangisidir?
  a)1. İnönü Savaşı
  b)2. İnönü Savaşı
  c) Sakarya Savaşı
  d)Kütahya-Eskişehir Savaşları
  Cevap: D
 • 9) I. Güvercin
  II. İnternet
  III. Duman
  IV. Mektup
  İnsanların geçmişten günümüze haberleşmek için kullandığı araçların gelişim sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  a) I – II – III – IV
  b) II – IV – III – I
  c) III – IV – II – I
  d) III– I– IV – II
  Cevap: D
 • 10) Aşağıdaki teknolojik icat ve kullanım alanları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  a) Röntgen cihazı - sağlık
  b) Gözlük – eğitim
  c) Bilgisayar – iletişim
  d) Uçak – ulaşım
  Cevap: B
 • 11) En fazla tükettiğimiz besin ürünü olan ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  a) fabrika -un- fırın- buğday- ekmek
  b) buğday -un- fabrika- ekmek- fırın
  c) buğday- fabrika- un- fırın- ekmek
  d) fırın-buğday-un-fabrika-ekmek
  Cevap: C
 • 12) “Zamanın; gün, ay, ya da yıl gibi parçalara bölünüp, düzenli bir sırayla gösterildiği çizelge”ye ne denir?
  a)grafik
  b)harita
  c) saat
  d) takvim
  Cevap: D
 • 13) Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Maddi kazanç sağlamak için çalışırlar.
  B) Toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlarlar.
  C) İş birliğine dayalı çalışırlar.
  D) Gönüllü kişilerden oluşurlar.
  Cevap: A
 • 14) Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz?
  A) Reklamlar
  B) İhtiyaçlarımız
  C) Ürünün satıcısı
  D) İsteklerimiz
  Cevap: B
 • 15) Teknoloji ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) İşlerimizi kolaylaştırır.
  b) Teknoloji gereksizdir.
  c) Teknoloji çevreye zarar verebilir.
  d) Teknoloji hızla ilerlemektedir.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder