Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Türkçe 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde kısa çizgi (-) kullanılmaz?
  A) Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır
  B)  Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.
  C) Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır.
  D) Eklerin başında kullanılır.
  Cevap: C
 • 2) Hangisi Türkçe dersi ilgili bir terimdir?
  A) Açı
  B) Işın
  C) Kitap
  D) Nokta
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdaki kelimelerden hangisi kalınlık-incelik uyumu( büyük ünlü uyumu) kuralına  uyar?
  A) Fare            
     B) Bilgisayar       
          C) Klavye          
       D) Kasa
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) THY’dan yarın için uçak bileti adım.
  B) THK’ye bağışlanan kurbanlar sahiplerine ulaştırıldı.
  C)Prof.den yeni bir açıklama geldi.
  D) Dr.dan satılık araba ilanını gördüm.
  Cevap: D
 • 5) (1) İnsanlar hayvanları yok sayarak dünyanın tek sahibi olduklarını zannetmektedirler. (2) Halbuki en az bizim kadar onlar da bu dünyanın sahibidir ve onlar dünyayı bizden daha çok hak ediyorlar. (3) Her gün insanoğlunun dünyayı nasıl yok ettiğine şahit olabilirsiniz fakat bir hayvanın bunu yaptığına şahit olamazsınız.( 4) Hayvanlar sokaklardan bir an önce temizlenmelidir çünkü sokak hayvanlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. ( 5) Böyle giderse sokaklarda hayvanlardan kaçar hale geleceğiz, yetkilileri göreve çağırıyorum.

  Parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  Cevap: B
 • 6) 1- Elindeki sopayı yere vurmuştu.
  2- Bayrağına vurulmuşum bu ülkenin.
  3-Ölü birçok balık kıyıya vurmuş.
  4- Hedefi tam on ikiden vurdu.
  “Vurmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  Cevap: B
 • 7) “Zaman nasıl da akıp gidiyor… Önlük giydiğim ve yakalık taktığım o günler daha dün gibi. Hatırlıyorum da o zamanlar çok mutluydum. Üşüyen bedenimi saracak bir annem, mahallenin çocuklarını kendisine şikayet edebileceğim bir babam ve can arkadaşlarım vardı benim eskiden.”

  Yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Hayatı önemsememektedir.
  B) İçine kapanık birisidir.
  C) Geçmişe özlem duymaktadır.
  D) İnsanları çok sevmektedir.
  Cevap:
 • 8) “Zaman nasıl da akıp gidiyor… Önlük giydiğim ve yakalık taktığım o günler daha dün gibi. Hatırlıyorum da o zamanlar çok mutluydum. Üşüyen bedenimi saracak bir annem, mahallenin çocuklarını kendisine şikayet edebileceğim bir babam ve can arkadaşlarım vardı benim eskiden.”

  Yazar, paragrafta kimden söz etmiyor?

  A) Annesinden
  B) Öğretmeninden
  C) Arkadaşlarından
  D) Babasından
  Cevap:
 • 9) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) ”Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.” cümlesi öznel anlatım içerir.
  B) ”kitap” kelimesi kalınlık incelik uyumuna uyar.
  C) ”Bugünün işini yarına bırakma.” atasözü mecaz anlamlıdır.
  D) Bugün en beğendiğim elbiseyi giydim.” cümlesinde karşılaştırma vardır.
  Cevap: D
 • 10) ‘’ Hep aynı kişiden söz etmek’’ anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dili çözülmek
  B) Dili dolaşmak
  C) Dilinden düşürmemek
  D) Dilinin altında bir şey olmak
  Cevap: C
 • 11) Yaşlı bir kedi, durmadan kuyruğu ile oynayan minik bir kediye: "Kuyruğunu neden kovalıyorsun?" diye sormuş.
  Yukarıdaki cümlede hangi söz sanatı kullanılmıştır?

  A) Konuşturma
  B) Mecaz
  C) Benzetme
  D) Abartma
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) THY’den yarın için uçak bileti adım.
  B) THK’ye bağışlanan kurbanlar sahiplerine ulaştırıldı.
  C) Prof.den yeni bir açıklama geldi.
  D) Dr.den satılık araba ilanını gördüm.
  Cevap: C
 • 13) Geçmişten günümüze, pek çok şey para yerine kullanıldı. İlk insanlar deniz kabuklarını para olarak kullanırdı. Mayalar içinse kakao çekirdekleri para birimiydi. Uzun yıllar altın, gümüş gibi değerli metaller para olarak elden geçti. Kâğıt paralar ise çok daha yakın bir zamanda ortaya çıktı. Paranın bulunmasından önce, bir mal edinmek için, onunla aynı değerde başka bir malla değiş tokuş etmek gerekiyordu. Takas denilen bu sistemde akla gelen ve olabilecek her şey kullanılıyordu. Tahıl ürünleri, kümes hayvanları, tuz, büyükbaş hayvanlar, deniz kabukları gibi ihtiyaç duyulan ve istenen her şey değiş tokuş yoluyla el değiştiriyordu. Bu sistemde malın belli bir değeri oluyordu. Bu tür alışverişlerde karşılıklı ihtiyaçlar ön plana çıkıyordu.
  1. İlk insanlar para yerine ne kullanmışlar?
      
  2. Para bulunmadan önce alışverişler nasıl yapılıyormuş?

  3. Kâğıt paralar ne zaman kullanılmaya başlanmış?
  Cevap:
 • 14) Aşağıdaki sözcüklerde hangi ses olayı olduğunu karşısına yazınız.(Ünsüz benzeşmesi, Yumuşama, ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi, ünlü türemesi, ünsüz türemesi, ünlü daralması, kaynaştırma)
  Kitapçı…………………….                                    
      Gitti……………………….
  Minicik……………………                                        
   Başlıyor…………………..
  Suyu……………………….                                      
      Azıcık……………………..
  Vakti………………………                                        
    Önlüğü…………………..
  Büyücek………………….                                      
     Affettim…………………..
  Besliyor………………….                                  
        Altışar……………………..
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” anlamı yoktur?
  A) Sınavlardan hep düşük not alıyorum.            
  B) Çok öfkelenmişti, çünkü işler istediği gibi gitmiyordu.
  C) Çok konuştuğundan öğretmen onu uyardı.        
  D) Hasta olduğu için ödevlerini yapamadı.
  Cevap: A
 • 16) Aşağıdaki cümlelerin hangisi ‘’ neden-sonuç ’’ cümlesidir?
  A) Bu şiiri okursak birlikte coşarız.
  B) Sinemaya gitmek üzere yola koyulduk.
  C)Milleti için canını feda etti.
  D) Kitap okudukça okuma hızı artıyordu.
  Cevap: C
 • 17) Aşağıdaki sözcükleri büyük ünlü uyumu kuralına göre inceleyiniz
  altınlar
  makineler
  insan
  dolabım
  portakal
  Cevap: C
 • 18) I. Sofrada o kadar çok yedi ki, ona ekmek yetişmedi.
  II. Sivrisinekler çocuğun kollarını fena yemiş.
  III. Neyi var neyi yoksa hepsini kumarda yedi.
  IV. Dün akşam hiçbir şey yemeden yattım.
  "Yemek" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: C
 • 19) Aşağıdakilerden hangisinde “-den, -dan, -ten, -tan” eki cümleye “ayrılma” anlamı katmıştır?
  A) Öğretmenimiz, bu sınıftan çok memnunum, dedi.
  B) Akşam olunca işçiler fabrikadan çıktı.
  C) Sanatçı, mermerden heykeller yapıyordu.
  D) Susuzluktan ağzım dilim kurudu.
  Cevap: B
 • 20) Bence bu kadar ümitsizliğe kapılma, …
  Zor durumda kalan arkadaşına moral vermek isteyen Sarp, sözünü aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle tamamlamalıdır?

  A) son pişmanlık fayda etmez.
  B) gün doğmadan neler doğar.
  C) davulun sesi uzaktan hoş gelir.
  D) balık baştan kokar.
  Cevap: B
 • 21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit, türemiş ve birleşik sözcüğe örnek vardır?
  A) Kitabı resimlerle doldurmuşlar.
  B) Köyün girişindeki çeşmede gördüm onu.
  C) Adam konuşmasını hemen bitiriverdi.
  D) Değerini kaybedince ucuz aldı.
  Cevap:
 • 22) (1) Bir dildeki deyimler, o dili konuşan toplumun anlatımdaki gücünü ve başarısını ortaya koyan ögelerdir. (2)Deyimler, somutlaştırma dediğimiz anlatım biçimine uyar. (3) Atasözleri bir toplumun bilgeliğini, tecrübelerini, dünya görüşünü, anlatım gücünü yansıtan ve yüzyıllarca yaşayan sözlerdir. (4) Deyimlerde olduğu gibi atasözleri de dilin değişik lehçelerinde varlığını sürdürmekte, böylece bir milletin öz malı olduğunu göstermektedir.

  Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma yapılmıştır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: D
 • 23) "Kabuk" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?
  A) Kaplumbağanın yaşı kabuğundan anlaşılır.
  B) Emekli olduktan sonra kabuğuna çekildi.
  C) Yaranın kabuğuyla oynama, mikrop kapar.
  D) Kabuğu ince portakal daha lezzetli olur.
  Cevap: B
 • 24) "Keşke eylül hiç ................., yağmurlar böyle .................... yağsa, kaynamış mısır satıcıları ...................... çarşıları." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun düşer?
  A) bitmese – ince ince – doldursa
  B) gelmese – lapa lapa – doldursa
  C) bitmese – sağnak sağnak – terketse
  D) olmasa – çisil çisil – sarsa
  Cevap: A
 • 25) Aşağıdakilerden hangisi neden sonuç cümlesidir?
  A) Gün yavaş kararmaya başladı artık.
  B) Tuğrul, hasta olmasına rağmen okula geldi.
  C) Yaşlı adam yorulduğundan oturacak yer arıyordu.
  D) Ayrılık yeli (bilgi yelpazesi.net) esti yine.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder