...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman belirten ifade üzerindedir?
  A) Ben de yarınki geziye seninle geleceğim.
  B) Az önce pencerenin önünden hızlıca geçti.
  C) Samsun’a uçakla bu akşam gidecek.
  D) Üç gündür onu şehrin her yerinde arıyoruz.
  Cevap: C
 • 2) Vatanını seven herkesin kalbinde aynı ateş yanar.
  Bu cümledeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aynı duygu ve düşüncelere sahip olmak
  B) Aynı yerde yaşamak
  C) Ortak bir kültüre dâhil olmak
  D) Ortak bir geçmişi olmak
  Cevap: A
 • 3) Gözden çıkarmak
  Gözden kaçırmak
  Gözden kaybolmak
  Gözden düşmek
  Aşağıdakilerden hangisi, verilen deyimlerden birinin açıklaması olamaz?

  A) Dalgınlıkla görmemek
  B) Ortadan çekilmek veya görünmez olmak
  C) Bir mal, para, değer yargısı vb. maddi veya manevi varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
  D) Tedirgin etmek, yakışıksız görünmek
  Cevap:
 • 4) Bir gün Hoca şehre gidecek olur. Onu gören çocuklar Hoca’nın başına üşüşüp her biri bir düdük ısmarlarlar. O der: "Bana bir düdük!", o der: "Bana bir düdük getir!" Hoca da: "Tamam olur." der. Ama çocuğun biri bir akça getirerek "Hoca bana bir düdük getir!" deyip akçayı verir. Hoca da: "İşte sen çalarsın düdüğü." der.
  Yukarıdaki fıkrada asıl anlatılmak istenen nedir?

  A) İsteklerimize ulaşmanın yolu güzel bir dildir.
  B) Her isteğin bir karşılığı vardır.
  C) Beklenti içine girerken karamsar olmamak gerekir.
  D) İsteklerimiz bize birtakım yanlışlar yaptırabilir.
  Cevap:
 • 5) Eğitim ( ) hayata hazırlık değildir ( ) hayatın ta kendisidir ( )
  Yukarıda yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işareti getirilmelidir?

  A) ( , ) ( ; ) ( . )
  B) ( : ) ( ; ) ( . )
  C) ( ; ) ( , ) ( . )
  D) ( , ) ( , ) ( . )
  Cevap: A
 • 6) Türkçede vurgulanmak istenen öge yükleme yaklaştırılır.
  Yukarıdaki bilgi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinde zarf tamlayıcısı vurgulanmıştır?

  A) Köylüler hasat için yağmurların dinmesini bekliyor.
  B) Kapının ağzında onu görünce hepimiz donakaldık.
  C) Kış gelince leylekler sıcak iklimlere göç ederler.
  D) Bakkalın oğlu sürpriz yaparak ansızın geliverdi.
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdaki cümlelerdeki yazım bozukluklarını bulunuz ve nedenini yazınız.
  O kadar sinirlendi ki kan başına sıçradı.

  Çuvalı tıka basa ağzına kadar doldurdu.

  İradesi sağlam olan insan sigarayı bırakamaz.

  Adamın başı ağrıyordu ve yorgundu.

  Bu binalar birbirine yaklaşık yapılmış.

  Aylar geçmek bilmiyorlar.

  Yaralı, bayan hemşireye acıyan gözlerle bakıyordu.

  Cevap:
 • 8) Saz, Türk müzik geleneğinin en önemli ve en eski çalgılarından biridir. Saz yapımı, köklü bir usta-çırak ilişkisi içinde yüzyıllardan bu yana devam eden bir gelenektir. Saz yapımında özen gösterilen ilk aşama ağaç seçimi. Özellikle sert yapılı, iyi ses verebilme özelliği bulunan ağaçlar titizlikle seçilir ve doğal ortamda kurumaları sağlandıktan sonra sazın iskeleti oluşturulur. Sazın tekne, göğüs, sap, eşik ve burgu gibi farklı bölümlerinin yapımında dut, ardıç, kestane, kavak, ceviz, gürgen, ladin, kayın, sedir ve ıhlamur gibi değişik ağaçlardan yararlanılır.
  Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

  A) Yapımında hangi tür ağaçların kullanıldığına
  B) Sazın hangi bölümlerden oluştuğuna
  C) Çok eski bir çalgı türü olduğuna
  D) Saz çalmanın usta-çırak ilişkisiyle öğrenildiğine
  Cevap:
 • 9) “Kaç kere aradım seni, telefonlarıma hiç cevap vermiyorsun.” cümlesine hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Korku
  B) Şaşırma
  C) Küçümseme
  D) Sitem
  Cevap: D
 • 10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şart” söz konusudur?
  A) Kar çok yağınca yollar erkenden kapandı.
  B) Yağmurdan önce yola çıktıklarını söyledi.
  C) Yüzmeyi bilenler karşı kıyıya geçtiler.
  D) Bu elbiseyi geri almak üzere sana veriyorum.
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlamca olumsuzdur?
  A) Aslında hiç de şansımız yok değildi.
  B) Ev almayı istemiyor değildi.
  C) Düne kadar onu görmüş değildi.
  D) Güzel şeylerden hoşlanmayan biri değild
  Cevap: A
 • 12) Çok zaman ölümü düşündürür
  İnsana, küçük istasyonların hâli.
  Garip yolcuları titrer öksürür,
  Telgraf tellerinde kuşlar misali.
  Dörtlükte aşağıdakilerden hangileri arasında benzetme ilgisi kurulmuştur?

  A) Zaman-ölüm
  B) Yolcu-kuş
  C) İstasyon-yolcu
  D) Telgraf telleri-kuşlar
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdaki hangisi sıralı cümledir?
  A) Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak.
  B) Sen ve ben, gözyaşiyle ıslanmış hamurdanız.
  C) Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur.
  D) Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber.
  Cevap:
 • 14) Aşağıdakilerden hangisindeki yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir?
  A)Açıkçası, sözlerini sakınacağına hiç ihtimal vermiyorum.
  B)Behçet Necatigil’in yayımlanmış ilk yapıtı bir çeviridir.
  C)Şiire on iki yaşında bir rastlantıyla başladığını söylüyor.
  D)İlk kez kendisini şaşırtan bir çabayla ders çalışıyordu.
  Cevap:
 • 15) “Ama” bağlacı hangi cümleye şart (koşul) anlamı katmıştır?
  A) Arabayı yıkarım ama beni gezdir.
  B) Beni gördü ama seslenmedi.
  C) Meyveyi severim ama mideme dokunuyor.
  D) Çok koştum ama yetişemedim.
  Cevap: A
 • 16) 1. hedeflere
  2. değerlidir
  3. kadar
  4. hayatınız
  5. değersiz
  6. harcanamayacak
  Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

  A) 4-2-5-1-6-3
  B) 4-5-1-6-3-2
  C) 1-6-3-5-4-3
  D) 2-4-3-1-5-6
  Cevap:
 • 17) (1)Aradan tam dört yıl geçti; (2) güleç yüzü ve çocuksu bakışıyla anımsadık hep onu. (3)Alçakgönüllülüğünü, sessiz ve gösterişten uzak kimliğini, sevecenliğini hiç unutmadık. (4) Ve onun yerini dolduramadık.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: A
 • 18) 1.Ankara (:) İstanbul ve Bursa’dan daha güzeldir.
  2.Ayşe’yi (-) en iyi arkadaşımı(-) gördüm.
  3.Babam (:) “Yüzümüzü kara çıkarma!” dedi.
  4.Köyümü(,) doğup büyüdüğüm yeri(,) özledim.
  Hangi cümlelerdeki parantezle belirtilen noktalama işaretleri aynı görevde kullanılmıştır?

  A) 1-4
  B) 1-3
  C) 2-3
  D) 2-4
  Cevap:
 • 19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde fiilimsi kullanılmıştır?
  A) İnsanı mutlu eden şeylerin başında başarı gelir.
  B) Çektiğimiz sıkıntılar bir gün sona erecek.
  C) Büroya gelen şahıs sizi sordu ve çıktı.
  D) Kardeşi düşünmek ve arasında bocalıyordu.
  Cevap:
 • 20) “ Zekiye Hanım’ın kızının hamaratlığı dillere destandır. Kutu gibi minicik evlerinden misafir hiç eksik olmaz. Gelen gidenin çokluğundan gümüş kapı tokmağının vurulduğu yer iyice aşınmış, boyası bile gitmiştir. Kızcağızın yüzü konuklara daime güller dağıtır. Benim kız mı? Nerde!..” Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir.
  A) Benzetme
  B) Tasvir
  C) Karşılaştırm
  D) Sayısal verilerden yararlanma
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder