...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Biz evde ve bahçede kendi başımıza çok hoş vakit geçiriyor, tatilin tadını çıkarıyorduk.
  Altı çizili kelime grubunun bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir şeyin güzelliğinden yeterince yararlanmak
  B) Kıvamına gelmek, beklenen ölçülere ulaşmak
  C) Hoşa giden bir duruma sebep olmak
  D) Ortaya çıkarmak, anlaşılır duruma getirmek
  Cevap:
 • 2) (1) Ömer Seyfettin, zevkle okunan öykü yazarlarından biridir. (2) Eserlerini dört senelik bir zaman diliminde yazmıştır. (3) Bunu düşününce aramızdan erken ayrılışına edebiyatımız adına üzülmemek elde mi? (4) O, ölümsüzlüğün sırrını halkın diliyle halka seslenen eserler vermekte bulmuştur.
  Numaralandırılmış cümlelerden hangisi belirttiği öznel ve nesnel yargı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: B
 • 3) Sessizlik egemendi odada. Dünyanın en küçük sineği uçsa kanatlarının havaya değişinin çıkardığı ses duyulacaktı, o da uçmadı.
  Bu parçada, aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

  A) Konuşturma
  B) Abartma
  C) Benzetme
  D) Kişileştirme
  Cevap: B
 • 4) İstanbul’u en uzak semtlerine (1) bütün tarihî yerlerine kadar gezdik (2) bir yorgunluk (3) bir bıkkınlık (4) bir pişmanlık hissetmedik.
  Bu cümledeki kaç numaralı boşluğa noktalı virgül konmalıdır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: A
 • 5) 70’li yıllar, özellikle küçük şehirlerde, bahçeli evlerle apartmanların berabere kaldığı bir dönemdi.
  Bu cümlede hangisine değinilmiştir?

  A) Yerleşim yerlerinde bir denge olduğuna
  B) Apartman yaşantısının zorluklarına
  C) Oyun alanlarını giderek daraldığına
  D) Küçük şehirlerin geri kalmışlığına
  Cevap:
 • 6) ‘‘Değişmek’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ‘‘başka bir biçime girmek’’ anlamında kullanılmıştır?
  A) Görmeyeli her şey ne kadar da değişmiş
  B) Eve gelir gelmez üstümü değiştim.
  C) Canan, arkadaşlarıyla oyuncaklarını değişmiş.
  D) Buradaki elemanların çoğu değişmiş, yeni kişiler alınmış.
  Cevap: A
 • 7) 1. İşe gidip gelmek için kendisine bir bisiklet aldı. (Sebep-sonuç)
  2. Araçlar havayı kirlettiğinden onları az kullanmalıyız. (Sebep-sonuç)
  3. Karın yağmasıyla köy yolları kapanmaya başladı. (Amaç-sonuç)
  4. Evin dış cephesini boyamak için beş kutu boya getirdim. (Amaç-sonuç)
  Numaralanmış cümlelerin hangilerinde, ayraç içinde verilen anlam ilişkisi vardır?

  A) 1. ve 2.
  B) 1. ve 3.
  C) 2. ve 3.
  D) 2. ve 4.
  Cevap:
 • 8) Bambular daha çok tropikal bölgelerde yetişen çiçekli bitkilerdir. Bazı türleri çok çabuk büyür. Öyle ki günde bir metre kadar uzayanları vardır. Bambuların uzunlukları türlerine bağlı olarak 10 cm ile 50 metre arasında değişebilir. Bu bitkiler yıllarca büyüyüp geliştikten sonra çiçek açar. Dev panda, kızıl panda, bambu lemuru, dağ gorili gibi birçok hayvan bambuyla beslenir. Hafif, dayanıklı ve esnek bir malzeme olduğu için birçok yapı ve eşyada bambu kullanılmaktadır.
  Bu parçada bambularla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

  A) Ne zaman çiçek açtığına
  B) Bazı hayvanların besin kaynağı olduğuna
  C) Nasıl yetiştirildiğine
  D) Nerelerde kullanıldığına
  Cevap:
 • 9) (1) Çita, kedigiller familyasının ilginç bir üyesidir.
  (2) Çitalar yüksek hızının avantajını kullanarak avlanan bir hayvan türüdür. (3) Benekli kürkü, küçük kafası ve gözyaşı çizgileri onu diğer Afrika türlerinden farklı kılar.(4)
  Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisine “Av esnasında hızları saatte 115 km`ye kadar çıkabilir.” cümlesi getirilebilir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap:
 • 10) Çocuğunuza kitap okumak sadece hoş bir şey değildir aynı zamanda çocuğunuzun gelişimi için önemlidir. Kitap okunan çocuklar okula başlama için daha hazır oluyor, okula başladıktan sonra daha hızlı öğreniyorlar. Aynı zamanda gelişimine uygun kitaplarla erken yaşta tanışan çocukların duygusal gelişimleri, düşünme becerileri yaşıtlarına göre belirgin bir oranda artıyor.
  Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi çocuklara kitap okumanın faydalarından değildir?

  A) Okula başlama için daha hazır olurlar.
  B) Kitap okunan çocuklar daha hızlı öğrenirler.
  C) Yaşıtlarına göre düşünce becerileri daha fazla gelişir.
  D) Okuma-yazmaya akranlarından daha önce geçerler.
  Cevap:
 • 11) Bir gün Hoca şehre gidecek olur. Onu gören çocuklar Hoca’nın başına üşüşüp her biri bir düdük ısmarlarlar. O der: "Bana bir düdük!", o der: "Bana bir düdük getir!" Hoca da: "Tamam olur." der. Ama çocuğun biri bir akça getirerek "Hoca bana bir düdük getir!" deyip akçayı verir. Hoca da: "İşte sen çalarsın düdüğü." der.
  Yukarıdaki fıkrada asıl anlatılmak istenen nedir?

  A) 1`inci cümle öznel yargılıdır.
  B) 2`nci cümle olasılık anlamı taşımaktadır.
  C) 3`üncü cümle karşılaştırma cümlesidir.
  D) 4`üncü cümlede kişileştirme yapılmıştır.
  Cevap:
 • 12) Aşağıdakileri cümleleri çatı bakımından inceleyiniz.(Etken / Edilgen – Geçişli / Geçişsiz)
  Akşama kadar ayakta kalınca bayıldı. Özne – Yüklem:……………Nesne Yüklem:……………

  Ayşe’nin en sevdiği çiçek güldü. Özne – Yüklem:……………Nesne Yüklem:……………

  Bazı yollar trafiğe kapatıldı. Özne – Yüklem:……………Nesne Yüklem:……………

  Etrafta kuş sesi bile duymadım. Özne – Yüklem:……………Nesne Yüklem:…………
  Cevap:
 • 13) Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz.
  Geçen gün sokaktaki bütün çöpler itinayla toplandı.


  Boğaz’dan esen serin rüzgârı teninde duyan biri İstanbul’dan kolay kolay vazgeçemez.


  Yorgun ağaçların arkasındaki o küçük evi herkes çok beğenmişti.

  Cevap:
 • 14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başkalarından duyarak öğrenme” yoktur?
  A) Varını yoğunu çocukları için harcamış.
  B) Temiz hava astım hastalarına iyi gelirmiş.
  C) Gördüklerini anlatmış uzun uzun.
  D) Zorluklara göğüs germiş birisiydi.
  Cevap: B
 • 15) ‘Gelecek yıl Japonya’ya gidiyorum.’
  Aşağıdakilerin hangisinde, bu cümledeki altı çizili sözcükle aynı türden bir sözcük kullanılmıştır?

  A) Buralarda Ayşe Hanım diye biri varmış.
  B) Elimden geldiğince sana yardım ederim.
  C) Çocuğun oturuşuna, kalkışına çok karışıyorsun.
  D) Çiçeğin solmuş yapraklarını ayıkladım.
  Cevap:
 • 16) Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde sıfat fiil diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
  A) Aman dileyene kılıç kalkmaz.
  B) Öğüt veren olur, ama ekmek veren olmaz.
  C) Sirkesini, sarımsağını sayan paçayı yiyemez.
  D) Hırlayan köpek ısırmaz.
  Cevap:
 • 17) “Sözcüklerle resim çizme sanatı” olarak açıklanan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Öyküleme
  B) Açıklama
  C) Betimleme
  D) Tanımlama
  Cevap: D
 • 18) "Seninle oturup uzun uzun konuşalım" cümlesi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) İstek cümlesi
  B) Fiil cümlesi
  C) Devrik cümle
  D) Olumlu cümle
  Cevap: C
 • 19) “Ben, yazdığım bir hikâyenin on yıl sonra da yüz yıl sonra da okunacak bir değer taşımasını isterim.” diyen bir yazar, aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
  A) Hikâyelerini anlaşılır bir dille yazdığını
  B) Hikâyelerinin kalıcı olmasını amaçladığını
  C) İleride hikâyelerinden çok para kazanacağını
  D) Yazdığı hikâyenin herkesçe sevilmesini beklediğini
  Cevap:
 • 20) “Yakışıklı ve çalışkan çocuk düzenli test çözdüğü için istediği okulu kazanabilmiş.” Cümlesinin doğru öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Özne-zart tümleci-nesne- yüklem
  B) Sıfat- yer tamlayıcısı- nesne- yüklem
  C) Özne- yer tamlayıcısı- nesne- yüklem
  D) Zarf tümleci- nesne- yer tamlayıcısı- yüklem
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder