Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Her türlü “bilinçlenme” kitap sayesinde olur. Çünkü kitap, bilincin yazıya dökülmüş şeklidir. Bu yönüyle kitap, hiç şüphesiz, fertlerin hayatını değiştiren, onları yenileştiren ve ileri götüren bir vasıtadır...
  Yazarın vermek istediği mesaj dikkate alındığında bu parça, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?

  A) İyi bir kitapta en önemli özellik anlatımın yanı sıra kurgudur.
  B) Bir insanın dünyaya bakışını değiştirmek istiyorsanız ona okumayı tavsiye edin.
  C) Okumayı öğrettiğiniz gibi yazarak düşünmeyi de öğretin.
  D) Bir kitabı, başka kitaplarla karşılaştırarak okumak iyidir.
  Cevap:
 • 2) AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEKİ ANLATIM BOZUKLUKLARINI DÜZELTEREK CÜMLELERİ YENİDEN YAZINIZ.
  1. Bu okulda İngilizce ve Fransızca dilleri de öğretiliyor.

  2. Çocuğun boyu iki yıl içinde bir hayli büyümüştü.

  3. Galiba öğrencilerin çoğu bu sınavda kesinlikle başarılı olacak.

  4. Aşırı yağmur sayesinde ovanın ortasındaki tarlaları sel bastı.

  5. Arkadaşının hastalandığını duyunca dünya kafasına yıkıldı.

  6. Hiç kimse onun suçlu olduğuna inanmıyor, masum olduğunu düşünüyordu.

  7. Müsteşarla ilk kez geçen yıl bir toplantıda tanıştım.

  8. Bütün arkadaşlarım beni destekliyor ve güveniyor.

  9. Evalırken herkesin fikir ve görüşlerine başvurdu.

  10. Simit ve çay içmek için deniz kenarına gittik.

  Cevap:
 • 3) 1. Ben, iki yüzlü davranan insanlardan hoşlanmıyorum.
  2. Çocuklar yaramazlık yapınca hepsini azarladım.
  3. Ne olursa olsun, beni çağırmadıklarına bozuldum.
  4. Onun kitabı hakkındaki yorumlarıma biraz içerlemiş.
  Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

  A) 1. ve 2.
  B) 1. ve 4.
  C) 2. ve 3.
  D) 3. ve 4.
  Cevap:
 • 4) Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
  A) Ormanlık alanlara yakın yerlerde yaşayan insanlar daha huzurludur.
  B) Uzmanlara göre balık tüketimi çocuklarda beyin gelişimini hızlandırır.
  C) İstatistiklere göre spor yapmak kalp sağlığını olumlu yönde etkiler.
  D) Toprak yapısı, bitkilerin büyüme hızını etkileyen faktörlerden biridir.
  Cevap: A
 • 5) Ülkemden ve sevdiklerimden ayrı kalmak bana acı veriyor.
  - Keşke hiçbir arkadaşımın kalbini kırmasaydım.
  - Gözlerime inanamıyorum, sen burada mı çalışıyorsun?
  - Annemin misafirler için yaptığı börek ve pasta harika olmuştu.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelere hâkim olan duygulardan biri değildir?

  A) Şaşırma
  B) Pişmanlık
  C) Üzülme
  D) Sevinme
  Cevap:
 • 6) Oğuz Atay, Türk edebiyatının önemli romancılarından biri olarak tanınır. Eserleriyle Türk romanını çağdaş roman seviyesine taşımış ve ona çok şey kazandırmış-tır. Romanlarında modern şehir yaşamı içinde bireyin yaşadığı yalnızlığı, kalıplaşmış düşüncelere başkaldıran insanları ve bireylerin iç dünyasını anlatır. Bunları anlatırken ince ve alaycı bir mizah kullanır.
  Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Oğuz Atay’ın hayatı
  B) Türk romanının özellikleri
  C) Oğuz Atay’ın kişiliği
  D) Oğuz Atay’ın romancılığı
  Cevap:
 • 7) İyimserlik her zaman başarıyı ve mutluluğu kazandırır. Kötümserlik ise kötü düşünen ve olaylara olumsuz yaklaşan insanlara zarardan başka bir şey sağlamaz. Kendimizi ve çevremizi üzmeden etrafımıza enerji saçarak başarıyı elde etmek istiyorsak iyimser olmayı başarmalıyız.
  Yukarıda verilen metinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

  A) Sayısal Verilerden Yararlanma
  B) Tanık Gösterme
  C) Benzetme
  D) Karşılaştırma
  Cevap:
 • 8) Çok önem veriyorum elbette. İçerik ile biçim iki ayrı şey değildir. Biri olmadan diğeri olmaz; içerik ve biçim birlikte doğarlar. İçerikten ziyade biçimi öne çıkan şiirler vardır. Fakat ben o tür şiirden bir şey anlamam. Yalnız şiir için  söylemiyorum bunu, öykü de öyledir. Roman da öyledir. Ama şiir özellikle öyledir.
  Yukarıdaki açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliğindedir?

  A) Şiiri diğer türlerden ayıran nedir?
  B) Hangi edebi türlere önem veriyorsunuz?
  C) Şiirde biçim ve içeriğe önem veriyor musunuz?
  D) Şiirde içerik ne kadar önemlidir?
  Cevap:
 • 9) Ben düşerken yükseklerden uçurumlara,
  Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda.
  Yıldız Tilbe’nin bu şarkısındaki bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tamlama yanlışı
  B) Özne eksikliği
  C) Deyim yanlışı
  D) Mantık hatası
  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
  A) Elektrikler gitmeden gerekli kontrolleri yapmalısınız.
  B) Köye gelen postacı, elindeki mektupları muhtara bıraktı.
  C) Buralar, oksijen bolluğundan dolayı yaşanası yerlerdi.
  D) Yapılmış tüm resimlerde memleketin izleri vardı.
  Cevap:
 • 11) Ah ah ( ) doğan güneş coştururdu beni bir zamanlar ( ) Geçti o günler. O güzel ışık aydınlatmıyor artık beni ( ) Her güzellik eskilerde mi kaldı benim için ( )
  Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

  A) (!) (.) (...) (?)
  B) (,) (!) (.) (?)
  C) (,) (!) (.) (...)
  D) (!) (...) (!) (?)
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdakilerden hangisinde birleşik fiillerin yazı-mıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
  A) Beş yıl aradan sonra taraflar birbirini affetti.
  B) Bu şekilde davranarak hata yaptığımı farkettim.
  C) Ciddi bir sorun yaşayacağımızı ilk dakikada hissettim.
  D) Yemek bir saat içinde hazır olur, azıcık sabret.
  Cevap:
 • 13) . “Dün manavdan iki karpuz aldım.” cümlesinde aşağıdaki ögelerin hangisi yoktur?
  A) Zarf tümleci
  B) Belirtili nesne
  C) Dolaylı tümleç
  D) Belirtisiz nesne
  Cevap: B
 • 14) Bir zamanlar bakırcılar, bakırı ateşe tutarlar, çekiçle döverek tencere, tava, güğüm yaparlardı. Ketenler, ahşap tezgâhlarda elle dokunur, mekikleri göz nuruyla sarılırdı. Taş, elle yontulurdu. Kireç taşı, odun ateşi ve insan emeğiyle yakılıp kireç yapılırdı; tuğlanın çamuru ayakla çiğnenirdi.
  Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öyküleyici
  B) Betimleyici
  C) Tartışmacı
  D) Açıklayıcı
  Cevap:
 • 15) Medyanın çocukları üzerindeki etkisi tartışılamaz. Şiddet, korku uygunsuz davranışlar medyanın olumsuz etkileri olarak yansımaktadır. Hayatın ilk yıllarında ise televizyonun olumsuz etkisi daha farklı olmaktadır. Bebeklerin televizyon karşısında fazla kaldıkların durumlarda konuşma gelişimlerinin bozulduğu çevreye yabancılaştıkları bilinmektedir.
  Bu parçada aşağıdaki ifadelerden hangisine değinilmemiştir?

  A) Medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi
  B) Şiddet içerikli yayınların zararları
  C) Televizyonun hayatımıza katkıları
  D) Televizyonun bebeklerin konuşma gelişimine verdiği zararlar
  Cevap:
 • 16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, virgülün kaldırılması anlam değişikliğine yol açmaz?
  A) Hasta, çocuğundan gözlerini ayıramıyordu.
  B) Deli, doktorunu şöyle bir süzdü.
  C) Yaşlı, bir bayandan yardım istedi.
  D) İhtiyar, böyle zamanlarda bahçeye çıkar, biraz hava
  Cevap:
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan anlatım cümlesidir?
  A) Bana ödevini yaptığını söyledi.
  B) Onunla gitmemeliydin!
  C) Bana “Bir daha böyle yapma” dedi.
  D) Yırtık bir elbise vardı zavallı kızın üzerinde.
  Cevap: D
 • 18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş filleri bir arada verilmiştir?
  A)yürüdü/yaptı/olgunlaştı
  B)gülümsedi/sevdi/sarardı
  C)pişirdi/boyadı/temizledi
  D)oynadı/tozlandı/yattı
  Cevap:
 • 19) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne aynı zamanda nesne görevindedir?
  A) Bütün fidanlar bahçeye dikildi.
  B) Sen hiç değişmemişsin.
  C) Çocuk kendi başına yıkanmış.
  D) Annesi bütün evi toplamış.
  Cevap: A
 • 20) Aşağıdakilerden hangisinde büyükharflerin kullanımında hata yapılmamıştır?
  A) Ahmet bey mi geldi?
  B) Ütopyaya yolculuk’un yazarı öğretmeniniz mi?
  C) Onlar palandöken’e kaymaya gideceklermiş.
  D) Araştırmacı Çocuk’u her ay alırmış.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder