...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Sessizlik egemendi odada. Dünyanın en küçük sineği uçsa kanatlarının havaya değişinin çıkardığı ses duyulacaktı, o da uçmadı.
  Bu parçada, aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

  A) Konuşturma
  B) Abartma
  C) Benzetme
  D) Kişileştirme
  Cevap: B
 • 2) Anıtlarıyla büyüleyen tarihî semtlerdeki geçmiş zaman havası, insanın ruhunu fazlasıyla dolduruyor. Fakat pek çoğunda tekrara dayanan modern mimari, şimdiden hâkim olmaya başladı. Eski eserler bu topraklara hâkim oluşumuzun kanıtıdır. Bu sebeple en küçük tarihî eser bile kaybolmamalıdır.
  Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarihî değeri olan eserler korunmalıdır.
  B) Modern mimari genişlik ve aydınlık getirir.
  C) Bugün bize değerli görünen bir şey yarın anlamsız gelir.
  D) Yıpranmış binaların bulunduğu semtlerin çehresi değişmelidir.
  Cevap:
 • 3) 1. Ben, iki yüzlü davranan insanlardan hoşlanmıyorum.
  2. Çocuklar yaramazlık yapınca hepsini azarladım.
  3. Ne olursa olsun, beni çağırmadıklarına bozuldum.
  4. Onun kitabı hakkındaki yorumlarıma biraz içerlemiş.
  Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

  A) 1. ve 2.
  B) 1. ve 4.
  C) 2. ve 3.
  D) 3. ve 4.
  Cevap:
 • 4) ‘‘Değişmek’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ‘‘başka bir biçime girmek’’ anlamında kullanılmıştır?
  A) Görmeyeli her şey ne kadar da değişmiş
  B) Eve gelir gelmez üstümü değiştim.
  C) Canan, arkadaşlarıyla oyuncaklarını değişmiş.
  D) Buradaki elemanların çoğu değişmiş, yeni kişiler alınmış.
  Cevap: A
 • 5) Oğuz Atay, Türk edebiyatının önemli romancılarından biri olarak tanınır. Eserleriyle Türk romanını çağdaş roman seviyesine taşımış ve ona çok şey kazandırmış-tır. Romanlarında modern şehir yaşamı içinde bireyin yaşadığı yalnızlığı, kalıplaşmış düşüncelere başkaldıran insanları ve bireylerin iç dünyasını anlatır. Bunları anlatırken ince ve alaycı bir mizah kullanır.
  Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Oğuz Atay’ın hayatı
  B) Türk romanının özellikleri
  C) Oğuz Atay’ın kişiliği
  D) Oğuz Atay’ın romancılığı
  Cevap:
 • 6) “Araba devrilince yol gösteren çok olur.”
  Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Kurallı, olumsuz, isim cümlesi
  B) Kurallı, olumlu, fiil cümlesi
  C) Devrik, olumlu, isim cümlesi
  D) Devrik, olumsuz, fiil cümlesi
  Cevap:
 • 7) 1970 yılında Ermenek’in bir dağ köyüne öğretmen olarak atanmıştım. Öğretmenliğe başladığım ilk günü hiç unutamam. Otomobille gidebileceğimiz bir yol olmadığı için patika yoldan katırlarla beş saatte köye varmıştık. Köylüler, köylerine öğretmen atandığını öğrenince çok sevinmişler. Beni görünce çok mutlu oldular. Beş yıl boyunca o köyde çalıştım. Acısıyla, tatlısıyla güzel günler geçirdim.
  Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Makale
  B) Günlük
  C) Anı
  D) Deneme
  Cevap: C
 • 8) Eğitim-öğretim ortamı sadece okulda oluşturulmaz. Veliler evlerinde öğrenciler için ayrı bir yer ve uygun zaman belirleyerek eğitim faaliyetlerini desteklemelidir. Öğrencilere güzel örnek olarak davranış yönünden gelişmelerini sağlamalıdırlar. Ev ortamının oluşturulmasında okul ile işbirliğine gidilmeli birlikte zaman ayarlaması ve dağılım yapılmalıdır. 
  Yukarıdaki paragrafta eğitim-öğretimin hangi yönü vurgulanmıştır?

  A) Eğitim-öğretimde velinin rolü
  B) Öğrencilerin düzenli ve disiplinli çalışması
  C) Eğitim-öğretimde öğretmenin rolü
  D) Eğitim-öğretimde öğrencinin rolü
  Cevap:
 • 9) (1) Çita, kedigiller familyasının ilginç bir üyesidir.
  (2) Çitalar yüksek hızının avantajını kullanarak avlanan bir hayvan türüdür. (3) Benekli kürkü, küçük kafası ve gözyaşı çizgileri onu diğer Afrika türlerinden farklı kılar.(4)
  Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisine “Av esnasında hızları saatte 115 km`ye kadar çıkabilir.” cümlesi getirilebilir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap:
 • 10) Eğitim ( ) hayata hazırlık değildir ( ) hayatın ta kendisidir ( )
  Yukarıda yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işareti getirilmelidir?

  A) ( , ) ( ; ) ( . )
  B) ( : ) ( ; ) ( . )
  C) ( ; ) ( , ) ( . )
  D) ( , ) ( , ) ( . )
  Cevap: A
 • 11) (I) Kitapta, yurdumuzun çeşitli yörelerinden derlenen masallar yer alıyor. (II) Her masalın sonunda, masalın kaynak kişileri tanıtılmış, kısa hayat hikâyeleri verilmiş. (III) Kitabın sonuna masallarda geçen yöresel söyleyişlerin ve yabancı kelimelerin açıklandığı bir sözlük eklenmiş. (IV) Kitabın ön sözünde masalın eğitimdeki yeri hakkında doyurucu bilgiler verilmiş.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde öznel anlatım vardır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV
  Cevap: D
 • 12) İlk denizaltıyı Osmanlıların yaptığını çoğunuz bilmi-yorsunuz belki de.
  Bu cümlenin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öneri
  B) İhtimal
  C) Tanımlama
  D) Onaylama
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisi, yapısına göre, diğerlerinden farklıdır?
  A) Koşmalısın
  B) Azledecek
  C) Kaybolmuş
  D) Sabretti
  Cevap: A
 • 14) Aşağıdakilerden hangisindeki yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir?
  A)Açıkçası, sözlerini sakınacağına hiç ihtimal vermiyorum.
  B)Behçet Necatigil’in yayımlanmış ilk yapıtı bir çeviridir.
  C)Şiire on iki yaşında bir rastlantıyla başladığını söylüyor.
  D)İlk kez kendisini şaşırtan bir çabayla ders çalışıyordu.
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde fiilimsi kullanılmıştır?
  A) İnsanı mutlu eden şeylerin başında başarı gelir.
  B) Çektiğimiz sıkıntılar bir gün sona erecek.
  C) Büroya gelen şahıs sizi sordu ve çıktı.
  D) Kardeşi düşünmek ve arasında bocalıyordu.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder