Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Şiir öğrenilebilir mi? Öncelikle şiirin ne olduğunda anlaşmak gerekir. Şiir için bugüne kadar sayısız açıklama yapılmıştır. Herkes meseleye kendine göre bir bakış açısı getirmiştir. Hemen hepsinde doğruluk payı vardır ama bana göre hiçbiri şiiri bütünüyle ortaya koyacak güçte değildir. Bu da doğaldır. Çünkü şiir diğer sanat eserlerinden daha fazla özneldir.
  Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Deneme
  B) Biyografi
  C) Makale
  D) Anı
  Cevap: C
 • 2) Vatanını seven herkesin kalbinde aynı ateş yanar.
  Bu cümledeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aynı duygu ve düşüncelere sahip olmak
  B) Aynı yerde yaşamak
  C) Ortak bir kültüre dâhil olmak
  D) Ortak bir geçmişi olmak
  Cevap: A
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin belirttiği işi yapan kişi belli değildir?
  A) Annemin ikazı üzerine oyuncaklar güzelce toplandı.
  B) Sabahleyin markete gidip süt ve yumurta aldı.
  C) Polis küçük öğrencileri okula kadar götürdü.
  D) Hafta sonunda evin karşısındaki tepede uçurtma uçurduk.
  Cevap:
 • 4) Gözden çıkarmak
  Gözden kaçırmak
  Gözden kaybolmak
  Gözden düşmek
  Aşağıdakilerden hangisi, verilen deyimlerden birinin açıklaması olamaz?

  A) Dalgınlıkla görmemek
  B) Ortadan çekilmek veya görünmez olmak
  C) Bir mal, para, değer yargısı vb. maddi veya manevi varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
  D) Tedirgin etmek, yakışıksız görünmek
  Cevap:
 • 5) (1) Türkiye; Tarih, kültür ve olağanüstü doğal güzelliklerin iç içe yaşandığı bir ülkedir. (2) Dört mevsimin tüm güzellikleri her zaman yaşanabilir.
  (3) Yaz turizminin en yoğun olduğu bölgeler Ege ve Akdeniz`dir.(4) Temiz denizleri, kumsalları, kaplıcaları, konuksever insanları sayesinde her zaman tercih edilir.
  Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) 1`inci cümle öznel yargılıdır.
  B) 2`nci cümle olasılık anlamı taşımaktadır.
  C) 3`üncü cümle karşılaştırma cümlesidir.
  D) 4`üncü cümlede kişileştirme yapılmıştır.
  Cevap:
 • 6) Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz.
  Geçen gün sokaktaki bütün çöpler itinayla toplandı.


  Boğaz’dan esen serin rüzgârı teninde duyan biri İstanbul’dan kolay kolay vazgeçemez.


  Yorgun ağaçların arkasındaki o küçük evi herkes çok beğenmişti.

  Cevap:
 • 7) I. Bu nedenle de uzun süre arazide çalışmak gereke- biliyor.
  II. Jeoloji, jeomorfoloji, hidrojeoloji, kozmoloji bunlardan bazıları.
  III. Jeofizik mühendislerinin yani yer altı gezginlerinin aynı anda birden fazla bilim dalını bilmeleri gerekiyor.
  IV. Ayrıca jeofizik mühendisliği doğayla iç içe bir meslek.
  V. Bu bilim dallarıyla ilgili bilgi edinmek için sürekli okumaları ve araştırmaları gerekiyor.
  Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

  A) II - I - V - IV - III
  B) II - V - IV - I - III
  C) III - II - V - IV - I
  D) IV - I - III - II - V
  Cevap:
 • 8) Aşağıdakilerden hangisinde birleşik fiillerin yazı-mıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
  A) Beş yıl aradan sonra taraflar birbirini affetti.
  B) Bu şekilde davranarak hata yaptığımı farkettim.
  C) Ciddi bir sorun yaşayacağımızı ilk dakikada hissettim.
  D) Yemek bir saat içinde hazır olur, azıcık sabret.
  Cevap:
 • 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil yoktur?
  A) Kayıt için okul müdürüyle görüştüm.
  B) Açılışa Kaymakam Bey de katılacak.
  C) Her hafta çocuğunu görmeye gelir.
  D) Tatile gitmek için hazırlıklarını tamamladı.
  Cevap: A
 • 10) Çok zaman ölümü düşündürür
  İnsana, küçük istasyonların hâli.
  Garip yolcuları titrer öksürür,
  Telgraf tellerinde kuşlar misali.
  Dörtlükte aşağıdakilerden hangileri arasında benzetme ilgisi kurulmuştur?

  A) Zaman-ölüm
  B) Yolcu-kuş
  C) İstasyon-yolcu
  D) Telgraf telleri-kuşlar
  Cevap: B
 • 11) Her zaman bol bol okurum. Önce sanat ve edebiyat dergilerinin hepsini inceler, sonra yeni çıkan şiir, roman ve hikâye kitaplarından, hoşlanacağımı tahmin ettiklerime yönelirim.

  Paragraftan, yazar için aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

  A) Okumayı sevdiği
  B) Seçerek okuduğu
  C) Şiiri, romana tercih ettiği
  D) Edebî dergileri takip ettiği
  Cevap:
 • 12) 1.Ankara (:) İstanbul ve Bursa’dan daha güzeldir.
  2.Ayşe’yi (-) en iyi arkadaşımı(-) gördüm.
  3.Babam (:) “Yüzümüzü kara çıkarma!” dedi.
  4.Köyümü(,) doğup büyüdüğüm yeri(,) özledim.
  Hangi cümlelerdeki parantezle belirtilen noktalama işaretleri aynı görevde kullanılmıştır?

  A) 1-4
  B) 1-3
  C) 2-3
  D) 2-4
  Cevap:
 • 13) Aşağıdakilerin hangisinde “de”nin yazımı yanlıştır?
  A) Duygularını şiirlede anlatabilirsin.
  B) Bahçede büyük bir havuz vardı.
  C) Akşam teyzemlerde kalacağız.
  D) Resim defterin bende kalmış
  Cevap: A
 • 14) “Sizin bakış açınızla baksaydım bu açı sorusunu asla çözemezdim.” Cümlesinde geçen açı kelimeleri anlam açısından aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Gerçek anlam- Terim anlam
  B) Mecaz anlam- Terim anlam
  C) Mecaz anlam- Gerçek anlam
  D) Gerçek anlam- Yan anlam
  Cevap: D
 • 15) “ Zekiye Hanım’ın kızının hamaratlığı dillere destandır. Kutu gibi minicik evlerinden misafir hiç eksik olmaz. Gelen gidenin çokluğundan gümüş kapı tokmağının vurulduğu yer iyice aşınmış, boyası bile gitmiştir. Kızcağızın yüzü konuklara daime güller dağıtır. Benim kız mı? Nerde!..” Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir.
  A) Benzetme
  B) Tasvir
  C) Karşılaştırm
  D) Sayısal verilerden yararlanma
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder