...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Biz evde ve bahçede kendi başımıza çok hoş vakit geçiriyor, tatilin tadını çıkarıyorduk.
  Altı çizili kelime grubunun bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir şeyin güzelliğinden yeterince yararlanmak
  B) Kıvamına gelmek, beklenen ölçülere ulaşmak
  C) Hoşa giden bir duruma sebep olmak
  D) Ortaya çıkarmak, anlaşılır duruma getirmek
  Cevap:
 • 2) Her türlü “bilinçlenme” kitap sayesinde olur. Çünkü kitap, bilincin yazıya dökülmüş şeklidir. Bu yönüyle kitap, hiç şüphesiz, fertlerin hayatını değiştiren, onları yenileştiren ve ileri götüren bir vasıtadır...
  Yazarın vermek istediği mesaj dikkate alındığında bu parça, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?

  A) İyi bir kitapta en önemli özellik anlatımın yanı sıra kurgudur.
  B) Bir insanın dünyaya bakışını değiştirmek istiyorsanız ona okumayı tavsiye edin.
  C) Okumayı öğrettiğiniz gibi yazarak düşünmeyi de öğretin.
  D) Bir kitabı, başka kitaplarla karşılaştırarak okumak iyidir.
  Cevap:
 • 3) Bambular daha çok tropikal bölgelerde yetişen çiçekli bitkilerdir. Bazı türleri çok çabuk büyür. Öyle ki günde bir metre kadar uzayanları vardır. Bambuların uzunlukları türlerine bağlı olarak 10 cm ile 50 metre arasında değişebilir. Bu bitkiler yıllarca büyüyüp geliştikten sonra çiçek açar. Dev panda, kızıl panda, bambu lemuru, dağ gorili gibi birçok hayvan bambuyla beslenir. Hafif, dayanıklı ve esnek bir malzeme olduğu için birçok yapı ve eşyada bambu kullanılmaktadır.
  Bu parçada bambularla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

  A) Ne zaman çiçek açtığına
  B) Bazı hayvanların besin kaynağı olduğuna
  C) Nasıl yetiştirildiğine
  D) Nerelerde kullanıldığına
  Cevap:
 • 4) Zeytin ağaçlarının çevrelediği patikalarda, ada çayı ve kekik kokuları arasında yaptığımız yürüyüşün ilk zorunlu molasını Çakıl Sahili’nde veriyoruz. Akdeniz’in turkuaz renkli sularına kendimizi bırakmanın tam zamanı diye düşünüyoruz. Dipten kaynayan tatlı, berrak suyun serinlettiği denizin keyfini doyasıya yaşıyoruz. Moladan sonra tekrar yola koyuluyoruz. Bir saatlik yürüyüşün ardından bizi, cennetten bir köşe olan Gökkaya Koyu’nun harika manzarası karşılıyor.
  Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Betimlemeye başvurulmuştur.
  B) Örneklemeden yararlanılmıştır.
  C) Farklı duyularla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir.
  D) Benzetme yapılmıştır.
  Cevap:
 • 5) (1) Eğitim hayatımızda belirlediğimiz hedefler öncelikle ulaşılabilir olmalıdır. (2) Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak da özverili çalışmalı ve sabırlı olmalıyız. (3) Bu yorucu süreçte elbette yorulacağız, yıpranacağız fakat asla yılmayacağız. (4) Nihayetinde de isteğimiz sonuca ulaşacağız.
  Yukarıdaki cümlelerden hangisi koşul cümlesidir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap:
 • 6) Çok önem veriyorum elbette. İçerik ile biçim iki ayrı şey değildir. Biri olmadan diğeri olmaz; içerik ve biçim birlikte doğarlar. İçerikten ziyade biçimi öne çıkan şiirler vardır. Fakat ben o tür şiirden bir şey anlamam. Yalnız şiir için  söylemiyorum bunu, öykü de öyledir. Roman da öyledir. Ama şiir özellikle öyledir.
  Yukarıdaki açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliğindedir?

  A) Şiiri diğer türlerden ayıran nedir?
  B) Hangi edebi türlere önem veriyorsunuz?
  C) Şiirde biçim ve içeriğe önem veriyor musunuz?
  D) Şiirde içerik ne kadar önemlidir?
  Cevap:
 • 7) (1) Delikanlı evine döndü, kendisini merakla bekleyen annesiyle babasına neler olduğunu anlattı. (2) Anlattıkça da kendisine çok anlamsız gelen bu hareketi nedeniyle kızdığı ustaya olan öfkesi artıyordu. (3) Günler geçmeye başladı. (4) Genç sürekli söyleniyor ama avucunu hiç açmıyordu.
  Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) 1. cümle çok yüklemli cümledir.
  B) 2. cümle bağlı cümledir.
  C) 3. cümle içinde fiilimsi olan cümledir.
  D) 4. cümle olumsuz cümledir.
  Cevap:
 • 8) Türkçede vurgulanmak istenen öge yükleme yaklaştırılır.
  Yukarıdaki bilgi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinde zarf tamlayıcısı vurgulanmıştır?

  A) Köylüler hasat için yağmurların dinmesini bekliyor.
  B) Kapının ağzında onu görünce hepimiz donakaldık.
  C) Kış gelince leylekler sıcak iklimlere göç ederler.
  D) Bakkalın oğlu sürpriz yaparak ansızın geliverdi.
  Cevap: D
 • 9) Aşağıdaki cümlelerdeki yazım bozukluklarını bulunuz ve nedenini yazınız.
  O kadar sinirlendi ki kan başına sıçradı.

  Çuvalı tıka basa ağzına kadar doldurdu.

  İradesi sağlam olan insan sigarayı bırakamaz.

  Adamın başı ağrıyordu ve yorgundu.

  Bu binalar birbirine yaklaşık yapılmış.

  Aylar geçmek bilmiyorlar.

  Yaralı, bayan hemşireye acıyan gözlerle bakıyordu.

  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki cümlelerdeki yazım bozukluklarını bulunuz ve nedenini yazınız.
  Sigaraya devam ederse ayağını kaybetme şansı artar.

  Toplantıda pasta ve meyve suyu ikram edildi.

  Müsabaka bir yıl boyunca devamlı çalışarak kazanıldı.

  Cevap:
 • 11) Saz, Türk müzik geleneğinin en önemli ve en eski çalgılarından biridir. Saz yapımı, köklü bir usta-çırak ilişkisi içinde yüzyıllardan bu yana devam eden bir gelenektir. Saz yapımında özen gösterilen ilk aşama ağaç seçimi. Özellikle sert yapılı, iyi ses verebilme özelliği bulunan ağaçlar titizlikle seçilir ve doğal ortamda kurumaları sağlandıktan sonra sazın iskeleti oluşturulur. Sazın tekne, göğüs, sap, eşik ve burgu gibi farklı bölümlerinin yapımında dut, ardıç, kestane, kavak, ceviz, gürgen, ladin, kayın, sedir ve ıhlamur gibi değişik ağaçlardan yararlanılır.
  Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

  A) Yapımında hangi tür ağaçların kullanıldığına
  B) Sazın hangi bölümlerden oluştuğuna
  C) Çok eski bir çalgı türü olduğuna
  D) Saz çalmanın usta-çırak ilişkisiyle öğrenildiğine
  Cevap:
 • 12) Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde sıfat fiil diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
  A) Aman dileyene kılıç kalkmaz.
  B) Öğüt veren olur, ama ekmek veren olmaz.
  C) Sirkesini, sarımsağını sayan paçayı yiyemez.
  D) Hırlayan köpek ısırmaz.
  Cevap:
 • 13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş filleri bir arada verilmiştir?
  A)yürüdü/yaptı/olgunlaştı
  B)gülümsedi/sevdi/sarardı
  C)pişirdi/boyadı/temizledi
  D)oynadı/tozlandı/yattı
  Cevap:
 • 14) Evimiz, uzaktan bakınca büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Etrafı buram buram iğde kokusu sarmıştı. Avludan da gümüş söğütler altındaki derenin şırıltısı duyuluyordu.
  Bu parçada, aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?

  A) İşitme
  B) Görme
  C) Koklama
  D) Dokunma
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatısına göre diğerlerinden farklıdır?
  A) Annesi elini tutuyordu.
  B) Kedi sütünün hepsini içmiş
  C) Kedisiyle hamakta uyuyakalmış.
  D)Bir haftada üç kitap bitirmiş.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder