...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bu oyun, 19. yüzyıl başlarında ortaya çıktı. Özellikle okul çağındaki çocuklar arasında takımlar kurularak oynandı ve kısa sürede çok sevildi. Fakat her takımın kendi kuralları vardı. Bu sebeple takımlar birbirleriyle oynadıklarında karşılaşmalar tartışmayla noktalanıyordu.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu metinde belirtilen “sorun”a uygun bir çözümdür?

  A) Oyun süresinin kısaltılması
  B) Standart kurallar belirlenmesi
  C) Güvenlik önlemlerinin arttırılması
  D) Belirli bir yaş sınırı getirilmesi
  Cevap: B
 • 2) 1. Havaalanında, kucağında çiçek dolu dostların karşılaması bana mutluluk verdi.
  2. Fakültede yemek yerken pencereden Van Gölü’nü keyifle seyrettim.
  3. Uçağa binerken bu karlı dağlar diyarını göreceğim için çok heyecanlıydım.
  4. Nisan ayının ortalarına doğru bir konferans vermek üzere uçakla Van’a gittim.
  5. Hep birlikte dağ ile göl arasında kalan fakülteye gittik.
  6. Uçağın penceresinden görülen keskin zirvelerle mavi sulara vuran güneş arasında kendimi bir kartalın kanadında uçuyormuş gibi hissettim.
  Numaralandırılmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

  A) 3, 2, 6, 5, 1, 4
  B) 4, 5, 1, 2, 6, 3
  C) 3, 6, 2, 4, 5, 1
  D) 4, 3, 6, 1, 5, 2
  Cevap:
 • 3) Bazı insanlarda yalnızca gördüğüne, eliyle dokunduğuna inanma alışkanlığı vardır. Buna rağmen yaşamlarının belli dönemlerinde “Hayatım bir romandır benim!” derler. Çünkü onların gözünde romanlar, olağanüstü hadiselerden oluşmaktadır.
  . Bu parçada sözü edilen insanların hayatlarını romana benzetme nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İlgilerini çeken kitapları okumaları
  B) Alışkanlıklarından bir türlü vazgeçememeleri
  C) İnanılması çok güç olaylar yaşamaları
  D) Sadece gördüklerini yazmaya değer bulmaları
  Cevap:
 • 4) 1. İşe gidip gelmek için kendisine bir bisiklet aldı. (Sebep-sonuç)
  2. Araçlar havayı kirlettiğinden onları az kullanmalıyız. (Sebep-sonuç)
  3. Karın yağmasıyla köy yolları kapanmaya başladı. (Amaç-sonuç)
  4. Evin dış cephesini boyamak için beş kutu boya getirdim. (Amaç-sonuç)
  Numaralanmış cümlelerin hangilerinde, ayraç içinde verilen anlam ilişkisi vardır?

  A) 1. ve 2.
  B) 1. ve 3.
  C) 2. ve 3.
  D) 2. ve 4.
  Cevap:
 • 5) Bir gün Hoca şehre gidecek olur. Onu gören çocuklar Hoca’nın başına üşüşüp her biri bir düdük ısmarlarlar. O der: "Bana bir düdük!", o der: "Bana bir düdük getir!" Hoca da: "Tamam olur." der. Ama çocuğun biri bir akça getirerek "Hoca bana bir düdük getir!" deyip akçayı verir. Hoca da: "İşte sen çalarsın düdüğü." der.
  Yukarıdaki fıkrada asıl anlatılmak istenen nedir?

  A) İsteklerimize ulaşmanın yolu güzel bir dildir.
  B) Her isteğin bir karşılığı vardır.
  C) Beklenti içine girerken karamsar olmamak gerekir.
  D) İsteklerimiz bize birtakım yanlışlar yaptırabilir.
  Cevap:
 • 6) “Kaç kere aradım seni, telefonlarıma hiç cevap vermiyorsun.” cümlesine hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Korku
  B) Şaşırma
  C) Küçümseme
  D) Sitem
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdaki cümlelerden, hangisinin yüklemi, sürerlik birleşik fiilidir?
  A) Şunları bana uzatıverin.
  B) Otobüsün arkasından bakadursun.
  C) Sen de biraz konuşmayıver.
  D) İsterse herkes doğru ve güzel yazabilir.
  Cevap: B
 • 8) “Anlayabildik” birleşik fiilinde, aşağıdaki anlamların hangisi vardır?
  A) Yaklaşma
  B) Tezlik
  C) Yeterlik
  D) Sürerlik
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdaki hangisi sıralı cümledir?
  A) Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak.
  B) Sen ve ben, gözyaşiyle ıslanmış hamurdanız.
  C) Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur.
  D) Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber.
  Cevap:
 • 10) Bir zamanlar bakırcılar, bakırı ateşe tutarlar, çekiçle döverek tencere, tava, güğüm yaparlardı. Ketenler, ahşap tezgâhlarda elle dokunur, mekikleri göz nuruyla sarılırdı. Taş, elle yontulurdu. Kireç taşı, odun ateşi ve insan emeğiyle yakılıp kireç yapılırdı; tuğlanın çamuru ayakla çiğnenirdi.
  Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öyküleyici
  B) Betimleyici
  C) Tartışmacı
  D) Açıklayıcı
  Cevap:
 • 11) 1. hedeflere
  2. değerlidir
  3. kadar
  4. hayatınız
  5. değersiz
  6. harcanamayacak
  Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

  A) 4-2-5-1-6-3
  B) 4-5-1-6-3-2
  C) 1-6-3-5-4-3
  D) 2-4-3-1-5-6
  Cevap:
 • 12) "Seninle oturup uzun uzun konuşalım" cümlesi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) İstek cümlesi
  B) Fiil cümlesi
  C) Devrik cümle
  D) Olumlu cümle
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan anlatım cümlesidir?
  A) Bana ödevini yaptığını söyledi.
  B) Onunla gitmemeliydin!
  C) Bana “Bir daha böyle yapma” dedi.
  D) Yırtık bir elbise vardı zavallı kızın üzerinde.
  Cevap: D
 • 14) “Biriktirmek; çok çalışıp kazandığını yemekle değil, kazandığının bir kısmını bir kenara ayırmakla olur.” cümlesi aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklamasıdır?
  A) İş insanın aynasıdır.
  B) İşleyen demir ışıldar.
  C) İşten artmaz, dişten artar.
  D) İş bilenin, kılıç kuşananın.
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdaki fillerden hangisi geçişli bir fiildir?
  A) Uyandı
  B) Kazıdı
  C) Kızdı
  D) Öksürdü.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder