...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Ülkemden ve sevdiklerimden ayrı kalmak bana acı veriyor.
  - Keşke hiçbir arkadaşımın kalbini kırmasaydım.
  - Gözlerime inanamıyorum, sen burada mı çalışıyorsun?
  - Annemin misafirler için yaptığı börek ve pasta harika olmuştu.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelere hâkim olan duygulardan biri değildir?

  A) Şaşırma
  B) Pişmanlık
  C) Üzülme
  D) Sevinme
  Cevap:
 • 2) “İyi bir yazar nasıl olmalı?” sorusuna verilecek net bir cevabımız yok hâlâ. Olmamalı da. Ben iyi bir yazarın kendi tarzını oluşturması taraftarıyım. Kurallara uyularak, başkalarının yaptıkları tekrarlanarak iyi yazar olunamaz bana göre. Mesela İhsan Oktay Anar kendine has tarzıyla, kendi kurallarını kendisi koyarak iyi bir yazar olmuştur.
  Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Birinci kişi ağzından anlatılmıştır.
  B) İkilemelerden yararlanılmıştır.
  C) Devrik cümlelere yer verilmiştir.
  D) Örnekleme yapılmıştır.
  Cevap:
 • 3) Ben düşerken yükseklerden uçurumlara,
  Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda.
  Yıldız Tilbe’nin bu şarkısındaki bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tamlama yanlışı
  B) Özne eksikliği
  C) Deyim yanlışı
  D) Mantık hatası
  Cevap:
 • 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
  A) Elektrikler gitmeden gerekli kontrolleri yapmalısınız.
  B) Köye gelen postacı, elindeki mektupları muhtara bıraktı.
  C) Buralar, oksijen bolluğundan dolayı yaşanası yerlerdi.
  D) Yapılmış tüm resimlerde memleketin izleri vardı.
  Cevap:
 • 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başkalarından duyarak öğrenme” yoktur?
  A) Varını yoğunu çocukları için harcamış.
  B) Temiz hava astım hastalarına iyi gelirmiş.
  C) Gördüklerini anlatmış uzun uzun.
  D) Zorluklara göğüs germiş birisiydi.
  Cevap: B
 • 6) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamında olumsuzluk yoktur?
  A) Ne ders çalıştı ne de oyun oynadı.
  B) Onun bu konuda bilgisi yok değil.
  C) Günlerce ne aradı ne de sordu.
  D) Bu iş senin bildiğin gibi değil.
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlamca olumsuzdur?
  A) Aslında hiç de şansımız yok değildi.
  B) Ev almayı istemiyor değildi.
  C) Düne kadar onu görmüş değildi.
  D) Güzel şeylerden hoşlanmayan biri değild
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne” sözcüğünün türü diğerlerinden farklıdır?
  A) Ona, ne yaptınız da bu hâle geldi?
  B) Bu ne kıyafet böyle, anlayamadım.
  C) Eğitim konusunda ne öneri getirdiniz?
  D) Ne gün geleceklerini henüz söylemediler.
  Cevap: D
 • 9) Medyanın çocukları üzerindeki etkisi tartışılamaz. Şiddet, korku uygunsuz davranışlar medyanın olumsuz etkileri olarak yansımaktadır. Hayatın ilk yıllarında ise televizyonun olumsuz etkisi daha farklı olmaktadır. Bebeklerin televizyon karşısında fazla kaldıkların durumlarda konuşma gelişimlerinin bozulduğu çevreye yabancılaştıkları bilinmektedir.
  Bu parçada aşağıdaki ifadelerden hangisine değinilmemiştir?

  A) Medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi
  B) Şiddet içerikli yayınların zararları
  C) Televizyonun hayatımıza katkıları
  D) Televizyonun bebeklerin konuşma gelişimine verdiği zararlar
  Cevap:
 • 10) (1)Aradan tam dört yıl geçti; (2) güleç yüzü ve çocuksu bakışıyla anımsadık hep onu. (3)Alçakgönüllülüğünü, sessiz ve gösterişten uzak kimliğini, sevecenliğini hiç unutmadık. (4) Ve onun yerini dolduramadık.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: A
 • 11) “Hayvanlara eziyet etmemek, iyi beslemek gerekir.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir ?
  A) Özne eksikliği
  B) Dolaylı tümleç eksikliği
  C) Nesne eksikliği
  D) Zarf tümleci eksikliği
  Cevap: A
 • 12) Kentin ulaşım sorunu altından kalkınamaz boyuta ulaşmadan ona bir çözüm aranmalıdır."
  Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

  A) "Ona" sözcüğü atılarak
  B) "ulaşmadan" sözcüğünden sonra "önce" sözcüğü getirilerek
  C) "kalkınamaz" sözcüğü yerine "kalkılamaz" sözcüğü getirilerek
  D) "boyutlara" sözcüğü yerine "sonuçlara" sözcüğü getirilerek
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsilerden tür açısından diğerlerinden farklı olan hangisidir?
  A) Çocuk zıplayarak sınıftan çıktı.
  B) Ödevlerini yapıp uyumuş.
  C) Ölesiye test çözdüm.
  D) Öpülesi elleri vardı onun.
  Cevap:
 • 14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu yer tamlayıcısındadır?
  A) Kitabını kütüphaneden almış.
  B) Derse geç girdiğinden yazılıyı kaçırmış.
  C) Bahar geldiğinde gelecekmiş.
  D) Bana bir miktar kuru üzüm verdi.
  Cevap: A
 • 15) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne aynı zamanda nesne görevindedir?
  A) Bütün fidanlar bahçeye dikildi.
  B) Sen hiç değişmemişsin.
  C) Çocuk kendi başına yıkanmış.
  D) Annesi bütün evi toplamış.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder