...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Bir prizmanın alt tabanı ile üst tabanı eştir.
  B) Küpün yanal alanı taban alanına eşittir.
  C) Prizmaların tabanı karedir.
  D) Küpün cisim köşegeni yoktur.
  Cevap:
 • 2)


  Cevap:
 • 3)


  Cevap:
 • 4)


  Cevap:
 • 5) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ayrıt, benzerlik oranı, çokgen, eş üçgenler, hacim, yükseklik kelimelerinden uygun olanları yazınız.
  ……………………………..…… bütün açıları eş ve bu açıların karşısındaki kenar uzunlukları da eşit olan üçgenler denir.

  Prizmalar tabandaki ……………….….……. göre adlandırılır.

  Üçgen prizmalarda 9 tane ………………….…….…. bulunur.

  Prizmalardaki tabanlar arasındaki mesafeye ……………………………… denir.

  Bütün prizmaların …………………………… bulmak için taban alan ile yüksekliği çarpılır.
  Cevap:
 • 6)


  Cevap:
 • 7) Orijinden ve (3,7) noktasından geçen doğrunun eğimi nedir.
  a)7
  b)7/3
  c)3/7
  d)2
  Cevap:
 • 8)


  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10)


  Cevap:
 • 11)


  Cevap:
 • 12) ABC~DEF olduğuna göre, eş olan açı ve kenarları üçgenleri çizerek gösteriniz
  Cevap:
 • 13) Taban çevresi 36 cm olan kare dik prizmanın cisim yüksekliği 12 cm’ dir. Prizmanın hacmini bulunuz.
  Cevap:
 • 14) Adem otobüsle giderken dikiz aynada dijital
  saatin yansımasını görüyor. Aynada görülen
  saat 22:10 olduğuna göre gerçekte saat kaçtır?

  A)10:22
  B)01:22
  C)01:55
  D)22:01
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki noktalardan hangisi 3x+2y=10 denklemi üzerindedir?
  A) (2,3)
  B) (2,2)
  C) (3,2)
  D) (1,3)
  Cevap:
 • 16)


  Cevap:
 • 17)


  Cevap:
 • 18)


  Cevap:
 • 19)


  Cevap:
 • 20)


  Cevap:
Yorum Yap
Gönder