...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap:
 • 2)


  Cevap:
 • 3)


  Cevap:
 • 4)


  Cevap:
 • 5)


  Cevap:
 • 6)


  Cevap:
 • 7) Aşağıda denklemleri verilen doğruların eğimlerini bulunuz.
  a) 3x+2y=7  b)6y-x+5=0

  Cevap:
 • 8)


  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10) Orijinden ve (2,8) noktasından geçen doğrunun denklemi nedir.
  a)y=4x
  b)y=8x
  c)y=2x
  d)y=x/2
  Cevap:
 • 11) Bir dik üçgenden komşu dik kenar uzunluğunun karşı dik kenar uzunluğuna oranını gösteren trigonometrik fonksiyon hangisidir.
  a)cos
  b)sin
  c)tan
  d)cot
  Cevap:
 • 12) Taban yarıçapı 5 cm ve yüksekliği12 cm olan bir dik koninin yanal alanı kaç

  Cevap:
 • 13) . Koordinat düzleminde 4x-5y-20 = 0 denkleminin belirttiği doğru y eksenini hangi noktada keser?

  Cevap:
 • 14) 30 tanesi 30 TL olan 30 ekmeğin, 5 tanesi kaç TL dir?
  A)5
  B) 10
  C) 15
  D)30
  Cevap: A
 • 15) Bir kenar uzunluğu 4 m olan küp şeklindeki havuzun yarısı boştur. Havuzun dolması için kaç m 3 su gereklidir?
  A)64
  B)32
  C)16
  D)8
  Cevap: A
 • 16)


  Cevap:
 • 17)


  Cevap:
 • 18)


  Cevap:
 • 19) “4x – y +8 =0” denklemi ile verilmiş doğrunun eğimi kaçtır?
  A) 3
  B) 4
  C) -3
  D) -4
  Cevap:
 • 20) Bir üçgenin çevresi 14 cm ise, kenarlarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 7
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder