Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Küre ile düzlemin kesişimi karedir.
  Kürenin merkezinden geçen dairelerin yarıçapları eşittir.
  Küre yüzeyindeki her noktanın küre merkezine uzaklıkları eşittir.
  Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

  A) 3
  B)2
  C) 1
  D) 0
  Cevap:
 • 2)


  Cevap:
 • 3) Bir ayrıt uzunluğu 4 cm olan küp içerisine yerleştirilebilecek kürenin hacmi en fazla kaç cm olur? ( =3 alınız.)

  Cevap:
 • 4) Yarıçapı 15 cm olan küre şeklindeki bir karpuz, merkezden 9 cm uzaklıktan geçen bir düzlemle kesiliyor. Buna göre meydana gelen dairenin alanını bulunuz?(alınız)

  Cevap:
 • 5)


  Cevap:
 • 6)


  Cevap:
 • 7)


  Cevap:
 • 8)


  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10)


  Cevap:
 • 11) y=4x+1 doğrusu ile y=ax-8 doğruları paralel ise a=?
  a)7
  b)7/4
  c)4
  d)4/7
  Cevap:
 • 12) Sin0°=cos? İse ? yerine kaç derece yazılmalıdır.
  a)40
  b)50
  c)90
  d)0
  Cevap:
 • 13)


  Cevap:
 • 14) 200 TL nin @'ını, 4 öğrenci hesaplıyor.
  Ali: 200'ü 100'e bölüyor, 40 ile çarpıyor.
  Ayşe:200'ü 40 ile çarpıyor, 100'e bölüyor.
  Ahmet:200'ü 4'e bölüyor 10 ile çarpıyor.
  Mehmet:200'ü 5'e bölüyor, 2 ile çarpıyor.
  Bu öğrencilerden hangisi yanlış hesaplamıştır?

  A)Mehmet
  B)Ahmet
  C)Ayşe
  D)Ali
  Cevap:
 • 15) ”Kürenin yüzey alanı 4 π r 2 ile bulunur.” Ancak Ali hesaplama yaparken 4 rakamını
  unutarak işlem yapıyor. Çapı 20 cm olan kürenin yüzey alanı ile Ali’nin bulduğu sonuç
  arasındaki fark kaçtır cm 2 dir?

  A) 1600π
  B) 400π
  C) 300π
  D) 30π
  Cevap:
 • 16) Bir kenar uzunluğu 13 cm olan bir üçgenin çevre uzunluğu hangisi olamaz?
  A)29
  B) 28
  C)27
  D) 26
  Cevap: D
 • 17) bir kenarı 6 cm olan küpün
  a) Açık şeklini çiziniz.  b) Alanını bulunuz.  c) Hacmini bulunuz.  Cevap:
 • 18) 5y- 9x+15=0 doğrusunun eğimini bulunuz.

  Cevap:
 • 19) Bir kenarının uzunluğu 6 cm olan küpün cisim köşegeninin uzunluğunu ve hacmini bulunuz?

  Cevap:
 • 20)


  Cevap:
Yorum Yap
Gönder