...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap:
 • 2)


  Cevap:
 • 3) (2,3)ve(3,5) noktalarından geçen doğrunun eğimi nedir.
  a)1
  b)3/2
  c)2
  d)5/3
  Cevap:
 • 4) Bir silindirin taban merkezleri boyunca bir düzlemle kesilmesi sonucu arakesiti aşağıdakilerden hangisidir.
  a)daire
  b)üçgen
  c)dikdörtgen
  d)hiçbiri
  Cevap:
 • 5) Bir kenarı 2 cm olan küpün hacmi nedir.
  a)6
  b)8
  c)10
  d)12
  Cevap:
 • 6) Yarıçapı 5 cm olan bir küre bir düzlemle kesildiğinde en çok kaç lik bir yüzey alanı elde edilebilir?
  A) 225
  B) 200
  C) 145
  D) 75
  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna D yanlış olanlara ise Y yazınız.
  a) Eş iki üçgenin benzerlik oranı 1 dir……………
  b) iki üçgenin benzer olabilmesi için iki açısının aynı olması yeterlidir……….
  c) Hipotenüs uzunluğu diğer iki kenar uzunlukları toplamından büyüktür………..
  d) dik üçgende sinüs ile kosinüsün toplamının karesi 1 e eşittir……….
  e) Bir dik üçgenin hipotenüs uzunluğunu değiştirmeden aradaki açı büyültülürse kosinüs değeri azalır…………
  Cevap:
 • 8)


  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ayrıt, benzerlik oranı, çokgen, eş üçgenler, hacim, yükseklik kelimelerinden uygun olanları yazınız.
  Benzer çokgenlerin karşılıklı kenar uzunluklarının oranına bu çokgenleri ……….…………….…….. denir.
  ……………………………..…… bütün açıları eş ve bu açıların karşısındaki kenar uzunlukları da eşit olan üçgenler denir.
  Prizmalar tabandaki ……………….….……. göre adlandırılır.
  Üçgen prizmalarda 9 tane ………………….…….…. bulunur.
  Prizmalardaki tabanlar arasındaki mesafeye ……………………………… denir.
  Bütün prizmaların …………………………… bulmak için taban alan ile yüksekliği çarpılır.
  Cevap:
 • 11) Prizmaların temel elemanlarından bir aşağıdakilerden hangisi değildir?
  A) Taban
  B) Yükseklik
  C) Merkez
  D) Ayrıt
  Cevap:
 • 12) Bir çember üzerine 10 farklı nokta işaretleniyor. Bu noktalar kullanılarak kaç tane farklı üçgen oluşturulur?
  A) 120
  B) 100
  C) 30
  D) 10
  Cevap:
 • 13) Üçgen prizmanın yüksekliği 10 cm ve üçgenin kenar uzunlukları 4cm, 6cm ve 7cm dir. Bu prizmanın açınımını çiziniz.
  Cevap:
 • 14) 3 silgi 2 kalem 4 TL, 2 silgi 3 kalem 3,5 TL dir. 1 silgi kaç TL'dir?
  A) 0,25
  B) 0,50
  C) 0,75
  D) 1
  Cevap:
 • 15) Aşağıda denklemleri ve grafikleri verilen doğruların eğimlerini bulunuz.
  2x+y=6

  y=3x+12

  3y+2x-12=0

  Cevap:
 • 16) Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanının yanına “D” ,yanlış olanın yanına “Y” yazınız.
  a)Dik koni tabana paralel bir düzlemle kesilirse oluşan ara kesit dairedir. (…)
  b)Silindir tabana dik bir düzlemle kesilirse oluşan ara kesit üçgendir. (…)
  c)Kürenin ara kesiti her zaman dairedir.(…)
  d)Piramitin iki tabanı vardır.(…)
  e)Küpün ara kesiti karedir.. (…)
  Cevap:
 • 17) Aşağıda verilen doğruların eğimlerini yanlarına yazınız.
  a)y=3x m=……….
  b)y=-x m=………..
  c)2x+y=0 m=………..
  d)4x-5y+1=0 m=………..
  e)7y=-x m=………..
  Cevap:
 • 18)


  Cevap:
 • 19)


  Cevap:
 • 20) Aşağıdaki sorular D-Y sorularıdır.Doğru olan ifadeye D,yanlış olana Y yazınız.
  *Trigonometri tablosunda açının değeri arttıkça sinüs değeri de artar.(……..)

  *tanx . cotx = 1’ dir(….….)

  *Cotanjant değeri,komşu dik kenarın hipotenüse bölünmesiyle elde edilir.(…….)

  *Sinüs oranının en küçük değeri 1’dir.(……..)

  *Kenarları 5,12,13 br olan üçgen dik üçgendir.(……..)

  *Bir dik üçgende en kısa kenar hipotenüstür.(…..…)
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder