...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap:
 • 2)


  Cevap:
 • 3) A(-1,3 ) noktası orjin etrafında saat yönünde kaç derece döndürülürse A׳ (-3,-1) noktası elde edilir?
  A)90
  B)180
  C)270
  D)360
  Cevap:
 • 4) Yanal Alanı 120 cm2 ve yüksekliği 5 cm olan
  silindirin hacmi kaç cm3’tür?

  A)100
  B) 120
  C)240
  D)600
  Cevap:
 • 5)


  Cevap:
 • 6)


  Cevap:
 • 7)


  Cevap:
 • 8)


  Cevap:
 • 9) Bir koni ile bir kürenin yarıçapları eşittir.
  Bu cisimlerin hacimleri de eşit olduğuna göre koninin yüksekliği kürenin yarıçapının
  kaç katıdır ?
  Cevap:
 • 10) 2x + y > 0 eşitsizliğinin grafiğini çiziniz.

  Cevap:
 • 11) Taban köşegenlerinin uzunluğu 6 cm ve 8 cm olan eşkenar dörtgen dik piramidin hacmi kaç cm3’tür?

  Cevap:
 • 12) Boş bırakılan yerleri uygun ifadeler ile doldurun.
  i. Prizmalar ile piramitlerin arasındaki farklardan birisi______________dır.
  ii. Bir tam sayının kendisi ile tekrarlı çarpımına________________denir.
  iii. Olasılık değerleri ________________ arasındadır.
  v. Denklemler ile özdeşlikler arasındaki fark _________________________
  _________________________________________________ durumudur.
  Cevap:
 • 13)


  Cevap:
 • 14)


  Cevap:
 • 15)


  Cevap:
Yorum Yap
Gönder