...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap:
 • 2)


  Cevap:
 • 3) ”Ali’nin parasının 3 katının 5 eksiği 24 TL’den azdır.” İfadesine ait eşitsizlik hangisidir?
  A) 3x+5>23
  B) 3x+5< 23
  C)3x+5 ≤23
  D) 3x+5≥23
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdaki örüntülerden hangisi karesel sayı dizisidir?
  A) 2,3,6,18,54,162,486,…
  B) 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55, …
  C) 1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,121,…
  D) 1,2,4,7,11,16,22,29,37,…
  Cevap:
 • 5)


  Cevap:
 • 6)


  Cevap:
 • 7) M,U,Z,A,F,F,E,R harflerinden rastgele seçilen bir harfin F olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir.
  A) 1/ 8
  B) 3/8
  C) 1/4
  D) 1/2
  Cevap:
 • 8)


  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10) Dairesel dik silindir ile ilgili aşağıda verilen ifadeleri okuyarak noktalı yerlere doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
  1. Tabanları 2 eş daireden oluşur:……
  2. Yanal alanını bir dikdörtgen oluşturur:………
  3. Taban çevresi yüksekliğine her zaman eşittir:………
  4. Cisim yüksekliği ile yan yüksekliği aynıdır.
  5. Silindirler aslında birer piramittir:……
  6. Açık silindirde daireye teğet olarak çizilen dikdörtgenin uzun kenarı aynı zamanda taban çevresidir:………..
  7. Taban çevresi 2.π.r ile bulunur:………
  8. Yanal alanı taban çevresinin cisim yüksekliği ile çarpımıyla bulunur:……..
  9. Hacmi taban alanının yükseklik ile çarpımıdır:……
  10. Taban alanı 2.π.r² ile bulunur:……..
  11. Yüzey alanı 2.π.r.h ile bulunur:
  Cevap:
 • 11) 3 gömlek ile 2 eteğin fiyatı 170 TL, 2 gömlek ile 3 eteğin fiyatı 180 TL olduğuna göre 1 gömlek kaç TL’dir?
  A)20
  B)30
  C)40
  D)50
  Cevap:
 • 12) Aşağıdaki veri gruplarının hangisinin standart sapması en küçüktür ?
  A) 1 , 2 , 17 , 10
  B) 10 , 4 , 3 , 13
  C) 4 , 11 , 10 , 5
  D) 9 , 7 , 6 , 8
  Cevap:
 • 13)


  Cevap: B
 • 14) Yarıçapının uzunluğu 2 cm olan kürenin yüzey alanı kaç cm2 dir?

  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.
  (…..) Kare piramidin 4 tane köşesi vardır.
  (…..) Bir yarım daire çapı etrafında 360 derece döndürülürse küre oluşur.
  (…..) Ekseni tabana dik olmayan koniye, dik koni denir.
  (…..) Bir kürenin yüzey alanı ve hacmi hesaplanırken herhangi bir kesitinin yarıçapı alınabilir.
  (…..) Piramitler ve prizmalar tabanlarına göre isimlendirilir.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder