...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap:
 • 2)


  Cevap:
 • 3) Prizmalarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Tabanlarına göre isim alırlar.
  B) Dik prizmalarda yan ayrıtlar aynı zamanda yüksekliktir.
  C) Küp bir düzgün çok yüzlüdür
  D) Prizmaların hacmi taban alanı ile yükseliğinin çarpımının 3’e bölünmesi ile bulunur..
  Cevap:
 • 4) 25, 23, 30, 30, 35, 27, 16, 21, 35, 20, 24, 16, 18, 32, 40, 29, 41, 23, 18, 20
  Yukarıda bir markette çalışanların yaşları verilmiştir. Yaşlardan oluşan dizi 3 gruba ayrılarak bir histogram oluşturulmak istendiğinde grup genişliği kaç olur?

  A)11
  B)10
  C)9
  D)8
  Cevap:
 • 5)


  Cevap:
 • 6)


  Cevap:
 • 7)


  Cevap:
 • 8)


  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10)


  Cevap:
 • 11) Taban çevresi 40 cm olan kare piramidin cisim yüksekliği 12 cm ise yan yüz yüksekliği kaç cm dir?
  Cevap:
 • 12) Merkez açısı 120 derece ve ana doğrusu(yan yüksekliği) 12 cm olan açık halde bulunan dairesel dik koninin tabanına ait yarıçapı (r) kaç cm. dir?
  Cevap:
 • 13) Aşağıda verilen soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
  1. Düzgün altıgen piramidin köşe sayısı:……….. tanedeir.
  2. Dikdörtgenler prizmasının yüz sayısı…………tanedir.
  3. Düzgün altıgen prizmanın ayrıt sayısı:……………..tanedir.
  4. Üçgen dik prizmada ……………..tane dikdörtgen ve ………………….tane üçgen bulunur.
  5. Kare piramidin yan yüzeyinde …………..üçgen bulunur.
  6. 8 köşesi olan piramidin ayrıt sayısı…………. Tanedir.
  7. Bir küpün bir ayrıtı 4 cm ise tüm ayrıtları toplamı ………..cm olur.
  Cevap:
 • 14)


  Cevap:
 • 15)


  Cevap:
Yorum Yap
Gönder