Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 1934’te çıkartılan soyadı kanunu ile her ailenin; rütbe, memur, ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir?
  A) Toplumda ayrıcalıklara yol açabilecek etkileri engellemek.
  B) Dilde sadeleştirmeyi gerçekleştirmek
  C) Halkın yönetime katılmasını sağlamak
  D) Yeni hukuk sisteminin kurulmasına yardımcı olmak.
  Cevap: A
 • 2) Kurtuluş savaşından sonra başlatılan inkılâplar toplumun büyük bölümü tarafından hemen kabullenmiştir. Buna rağmen inkılâpları anlayamayan ya da çıkarları elden giden bazı grup ve kişiler inkılâpları kabullenemeyerek tepki göstermiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biri olamaz?

  A) Şeyh Sait İsyanı
  B) Devletçilik ilkesinin benimsenmesi
  C) Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast girişimi
  D) Menemen Olayı
  Cevap: B
 • 3) Atatürk “İlerleme yolumuzun üstüne dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz; yenilik vadisinde durmayarak değişen dünyaya ayak uyduracağız. Biz bu değişimin dışında kalabilir miyiz?” demiştir.Bu bilgilere dayanarak Atatürk’ün vurguladığı ilkenin aşağı-dakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
  A) Halkçılık
  B) Devletçilik
  C) İnkılapçılık
  D) Laiklik
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdaki gelişmelerden hangilerinin “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” İlkesiyle doğrudan ilişkili olduğu söylene-bilir?
  I. Saltanatın kaldırılması
  II. Cumhuriyetin İlanı
  III. Hıyanet-i Vataniye Yasası’nın çıkarılması

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I,II ve III
  Cevap: B
 • 5) Kütahya- Eskişehir Savaşları’ndaki yenilgi üzerine TBMM Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesini istemiştir.
  Mustafa Kemal bu karar ile aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olamaz?

  A- Türk ordusunun yıpranmasını engellemeyi
  B-Direniş için zaman kazanmayı
  C-Ordunun tekrar savunma durumuna geçmesini sağlaması
  D- Ordunun saldırı gücünü artırmayı
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçişi geciktirmiştir?
  A- Halifeliğin kaldırılması
  B- Saltanatın kaldırılması
  C- Medeni Kanunun Kabulü
  D- Şeyh Sait İsyanı
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi MİHVER devletlerden değildir?
  A.Almanya
  B.Japonya
  C.Türkiye
  D.İtalya
  Cevap:
 • 8) “Soğuk Savaş” hangi iki ülke arasında yaşanmıştır?
  A. ABD-Japonya
  B. ABD-Fransa
  C. ABD-Almanya
  D. ABD-SSCB
  Cevap: D
 • 9) Türkiye, II. Dünya Savaşı’na katılmamıştır. Ancak, Türkiye bu savaş sırasında kamu güvenliğini sağlamak için çeşitli tedbirler almıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden biri değildir?
  A) Askeri harcamaların artırılması
  B) Nato’ya üye olunması
  C) Yeni vergiler konulması
  D) Tahıl stoklarına el konulması
  Cevap:
 • 10) Mustafa Kemal’in “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözü aşağıdaki ilkelerin hangisi ile doğrudan ilgilidir?
  A)   Devletçilik
  B)   Laiklik
  C)   İnkılâpçılık
  D)Cumhuriyetçilik
  Cevap: D
 • 11) Osmanlı Devleti’nde modern ve geleneksel okullar bir arada varlıklarını sürdürmekteydi. Bu durum toplumda kültürel çatışmalara neden oluyordu. Buna göre aşağıdaki inkılâplardan hangisi verilen durumun ortadan kalkmasını sağlamıştır?
  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  B) Halifeliğin kaldırılması
  C) Saltanatın kaldırılması
  D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  Cevap: A
 • 12) İlk atom bombası hangi savaşta atıldı?
  A) Soğuk Savaş
  B) II.Dünya Savaşı
  C) Kore Savaşı
  D) I. Dünya Savaşı
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Partinin (DP) kurucularından değildir?
  A) Fuat Köprülü
  B) Celal Bayar
  C) Adnan Menderes
  D) Süleyman Demirel
  Cevap: D
 • 14) Çok partili hayata geçiş döneminin ilk siyasi partisi hangisidir?
  A) Demokrat Parti
  B) Milli Kalkınma Partisi
  C) Cumhuriyet Halk Fıkrası
  D) Adalet Kalkınma Partisi
  Cevap: A
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlarımızdan değildir?
  A) İsmet İnönü
  B) Turgut Özal
  C) Rauf Denktaş
  D) Abdullah Gül
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder