...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne çiftçi, tüccar, sanayici, işçi temsilcileri katılmıştır.
  Kongreye farklı alanlardan temsilcilerin katılması aşağıdaki-lerden hangisinin göstergesi sayılabilir?

  A) Sivil savunma örgütlenmesinin iyi yapıldığının
  B) Ekonominin tarıma dayandırıldığının
  C) Ekonomik kalkınmamın her alanda amaçlandığının
  D) Herkesin yönetime alınmak istendiğinin
  Cevap: C
 • 2) 1927 yılında “Teşvik-i Sanayi Kanunu” çıkarıldı. Özel teşebbüslerin sanayi alnında yatırım yapması için bu kanunla birçok kolaylıklar sağlandı. Fakat yinede istenilen yatırımları özel sektör tarafından gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine devlet sanayi alnındaki yatırımları “devletçilik” ilkesi çerçevesinde kendisi gerçekleştirdi.
  Yukarıda verilen bilgilere göre Özel sektöre birçok kolaylık sağlandığı halde neden başarılı olunamamıştır?

  A) Bankaların kredi vermemesi
  B) Özel sektörün yatırım yapacak ekonomik gücünün olamaması
  C) Devletin sanayi alanındaki yatırımları kendisinin yapması
  D) Ekonominin yabancıların elinde olması.
  Cevap:
 • 3) 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılması, milli egemenliğin tam olarak gerçekleştirilmesi amacına yönelik bir gelişmedir.
  Aşağıdakilerden hangisinin saltanatın kaldırılmasını hızlandırdığı söylenebilir?

  A) Padişah Vahdettin’in hayatını tehlikede gördüğü için İngilizlere sığınması
  B) İtilaf devletleri’nin Lozan görüşmelerine Osmanlı Hükümeti’ni de davet etmeleri
  C) Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması
  D) TBMM’nin “güçler birliği” sistemini benimsemesi
  Cevap: A
 • 4) Etibank ve Bağlı işletmelerin Kurulması
  Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü Kuruldu.
  Yeni Türk devleti Yukarıdaki kuruluşları oluşturmakla aşağıdakilerden hangisini geliştirmeyi amaçlamıştır?

  A) Denizciliği geliştirmek
  B) Orman ürünleri sanayisini geliştirmek
  C) Yeraltı zenginlik kaynaklarını aramak ve işletmek
  D) Dokuma ve kumaş sanayilerini geliştirmek.
  Cevap: C
 • 5) Asağıdakilerden hangisi Lozan Barıs Antlasması'nın sonuçları arasında yer almaz?
  A) Kurtulus Savası'na kesin olarak son verildi.
  B) Yeni Türk Devleti'nin varlığı tüm dünyaya kanıtlandı.
  C) Geçerliliğini günümüze kadar sürdüren bir antlasmadır.
  D) Musul sorunu çözüldü.
  Cevap: D
 • 6) Çağdaşlaşma; halkın mutluluk ve varlık içinde yaşanmasını sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içinde yaşanılan çağın gerektirdiği düşünsel ve teknik alanlardaki yenilikleri gerçekleştirmektir
  Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?

  A) Saltanatın kaldırılması
  B) Tarımda traktörün kullanılması
  C) Takvim, saat gibi ölçülerin değiştirilmesi
  D) Ankara’nın başkent ilan edilmesi
  Cevap: D
 • 7) 1923–1939 yılları arasında Türkiye’yi dış politika alanında uğraştıran sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Yabancı okullar sorunu   
  B) Türkiye-Irak sınır sorunu
  C) Hatay sorunu                   
  D) Türkiye-Ermenistan sınırı
  Cevap: D
 • 8) Latin Alfabesinin kullanılmaya başlanması
  Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  Medeni Kanunun kabul edilmesi
  Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan bu YENİLİKLERİN ORTAK AMACI aşağıdakilerden hangisidir?

  A- Çağdaş toplum oluşturma
  B- Anayasayı laik kılma
  C- Gelir adaletsizliğini kaldırma
  C-Toplumun geleneklerini koruma
  Cevap: A
 • 9) Osmanlı Devletinde uygulanmakta olan saltanat sistemiyle farklılık taşıyan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A- Cumhuriyetçilik
  B- Milliyetçilik
  C-Halkçılık
  D-Devletçilik
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?
  a) Almanya, İtalya ve Japonya sömürgelerini kaybetti
  b) Almanya ikiye ayrıldı, rejim değişikliği oldu.
  c) Yahudiler’e Filistin’de “İsrail Devleti” kuruldu.
  d) Dünya barışını sağlamak için “Cemiyeti Akvam( Milletler Cemiyeti)” kuruldu.
  Cevap:
 • 11) Mudanya Ateşkes Antlaşması’na TBMM, İngiltere ve İtalya katılmıştır. Fakat İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’ni anlaşmaya çağırmamışlardır.Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Osmanlı Hükümeti’nin ulusu temsi etme hakkını kaybettiğinin
  B) Osmanlı Devleti’nin alınan kararları kabul etmediğinin
  C) Osmanlı Devleti’nin savaş yanlısı olduğunun
  D) İstanbul’un işgal altında olmasının
  Cevap:
 • 12) Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. Bu arada İngilizler, Türkiye-Irak sınırında bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında etkili oldular. Bu bilgilere göre, İngiltere’nin Şeyh Sait İsyanı’nı desteklemesinin temel amacı nedir?
  Cevap:
 • 13) Soğuk Savaş ne demektir? Açıklayınız.
  Cevap:
 • 14) Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkında bilgi veriniz.
  Cevap:
 • 15) Kıbrıs Harekatını yapan başbakan kimdir?
  A) Bülent Ecevit
  B) Celal Bayar
  C) Cevdet Sunay
  D) Kenan Evren
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder