...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap:
 • 2) . Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır?
  A)Kömür
  B)Petrol
  C)Rüzgar
  D)Doğalgaz
  Cevap:
 • 3) Gücü 10 kW olan elektrikli araç günde 5 saat çalışıyor. Araç 1 ayda kaç liralık enerji harcamıştır?(1kW=0.2 TL)
  Cevap:
 • 4) Gücü 10 kW olan elektrikli araç 5 saat çalışıyor. Araç kaç liralık enerji harcamıştır?
  ( 1 kWh = 1,5 TL)

  A) 75
  B) 100
  C) 125
  D) 150
  Cevap:
 • 5) Biyo-teknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri ile sunum yapmak isteyen Doli aşağıdaki hangi örneği diğerlerinden farklı sınıfa almalıdır?
  A) Gübre ve ilaç kullanımını azaltacak nitelikte bitkiler geliştirmek.
  B) Alerjiye neden olabilecek ürünlerin üretimi.
  C) İnsanda hastalığa neden olan genlerin tespiti ve tedavisi.
  D) Soğuğa ve kuraklığa dayanıklı bitkilerin üretilmesi .
  Cevap:
 • 6) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

  Donma ısısı – mayoz bölünme – elektriklenme – özısı – erime – sürdürülebilir kalkınma – elektroskop – biyoteknoloji – mitoz bölünme – DNA - gen

  1- Maddelerin yüklerini tespit eden araca …………………... denir.

  2- Işığın saydan bir ortamdan başka saydam ortama geçerken yön ve doğrultu değiştirmesine ……………………..……. denir

  3- Hücre ………………………… ve …….………………….. olmak üzere iki şekilde bölünür.

  4- Saf bir maddenin bir gramını sıcaklığını 1oC değiştirmek için alınması yada verilmesi gereken ısıya ………………. denir.

  5- Doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılamaya imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin planlanmasına …………………
  …………………… denir.
  Cevap:
 • 7) Şekildeki F harfi birinci şekildeki konumundan ikinci şekildeki konuma getirilirse yere uyguladığı basınç nasıl değişir?
  A) Azalır
  B) Artar
  C) Değişmez
  D) Bilemeyiz bilgi eksik.
  Cevap:
 • 8) C2H5OH + 3O2 → XCO2 + YH2O

  Yukarıdaki denklemde X ve Y sırasıyla nedir?

  A) 3,2
  B) 2,3
  C) 2,2
  D) 1,1
  Cevap: B
 • 9) I. Elektrik sobası
  II. Elektrikli kalorifer peteği
  III. Mikser
  IV. Vantilatör

  Yukarıda verilen cihazların hangilerinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülmesi amaçlanmamıştır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) III ve IV
  D) I ve IV
  Cevap: C
 • 10) pH değeri 8-14 arası olan madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Elma suyu
  B) Sirke
  C) Limonata
  D) Amonyak
  Cevap: D
 • 11) Solunumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Besin üretmek
  B) Enerji üretmek
  C) Oksijen almak
  D) Fotosentez yapmak
  Cevap:
 • 12) A → Tırtıl → Fare → B →Şahin

  Yukarıda verilen besin zincirinde A ve B numaralı canlıların yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Akbaba-yılan
  B) Çekirge-havuç
  C) Yaprak-yılan
  D) Ot- Yaprak
  Cevap:
 • 13) 1. Isı; Sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerjidir.
  2. Sıcaklığı aynı kütleleri farklı olan maddeler arasında ısı akışı gerçekleşir.
  3. Sıcaklık bir enerji çeşididir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız 1
  B) 1 ve 3
  C) 1 ve 2
  D) 1, 2 ve 3
  Cevap:
 • 14) Aşağıdaki canlılardan hangisi gündüz oksijenli solunum yapmaz?
  A) İnsan
  B) Elma ağacı
  C) Yarasa
  D) Solucan
  Cevap: B
 • 15)


  Cevap:
 • 16)


  Cevap:
 • 17)


  Cevap: C
 • 18) Aşagıdaki araçların hangisinde elektrik akımının hem ısı hemde ışık etkisi birlikte görülür?
  A)Kapı zili
  B)Pil
  C)Ampul
  D)Elektrik motoru
  Cevap: C
 • 19) Karbon döngüsü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Bitkiler gündüz karbondioksidi kullanarak oksijen üretirler.
  B)Fosil yakıtların kullanımı atmosferdeki karbondioksit oranını arttırır.
  C)Karbondioksit solunum yoluyla canlılar tarafından kullanılır.
  D)Karbon döngüsünde ayrıştırıcıların da rolü vardır.
  Cevap:
 • 20) şağıdakilerden hangisi yenilemez enerji kaynaklarından biridir?
  A)Dalga
  B)Kömür
  C)Güneş
  D)Rüzgar
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder