Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) .Karbondioksit(CO2)
  II.Oksijen(O2 )
  III.Glikoz(C6H12O6)
  IV.Su(H2O)
  V. Işık
  Yukarıda verilenlerden hangileri fotosentez sonucunda bitki tarafından üretilir?

  A)II ve III
  B)III,IV,V
  C)I,IV ve V
  D)hepsi
  Cevap:
 • 2) I. Eletrik sobası
  II. Elektrikli kalorifer peteği
  III. Mikser
  IV. Vantilatör
  14. Yukarıda verilen cihazların hangilerinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülmesi amaçlanmamıştır?

  a)I ve II
  b) II ve III
  c)III ve IV
  d)I ve IV
  Cevap:
 • 3) Elektromıknatısın kullanıldığı aletlere 5 örnek veriniz.
  Cevap:
 • 4) 6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2
  Yukarıdaki fotosentez tepkimesine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

  A) Fotosentez için oksijen gereklidir
  B) Fotosentez için karbondioksit gereklidir
  C) Fotosentez için su gereklidir.
  D) Fotosentez sonucu basit şeker oluşur.
  Cevap:
 • 5) Ot  Çekirge  ?  Yılan  Kartal

  Yukarıda verilen besin zincirinde ? yerine hangi canlı gelmelidir?

  A) Kurbağa
  B) Kelebek
  C) Bitki
  D) Domuz
  Cevap:
 • 6) Aşağıdaki aletlerden hangisi hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür?
  A) Elektrik motoru
  B) Televizyon
  C) Jeneratör
  D) Elektromıknatıs
  Cevap:
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır?
  A)Kömür
  B)Petrol
  C)Rüzgar
  D)Doğalgaz
  Cevap: C
 • 8) Ali buzluktan çıkardığı buzun bir süre sonra eridiğini gözlemliyor. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Dondurma ısı almıştır.
  B) Dondurmanın sıcaklığı artmıştır.
  C) Hal değişimi gerçekleşmiştir.
  D) Katı halden sıvı hale geçmiştir.
  Cevap:
 • 9) Son yıllarda fosil yakıt tüketiminin artması ve bitki örtüsünün hızla tahrip olması gibi nedenlerle atmosfer sıcaklığı yükselmektedir. Bu da küresel ısınma olarak ifade edilir.

  Küresel ısınma sonucunda, aşağıda verilen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?

  I.Kurak bölgelerde çölleşme meydana gelir.
  II. Tropikal bölgelerde aşırı yağıştan kaynaklanan sel felaketleri görülür.
  III. Dünya ikliminde değişmeler gözlenir.

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)I ve III
  D)I, II ve III
  Cevap:
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek gösterilemez?
  A) Güneş enerjisi
  B) Jeotermal enerji
  C) Nükleer Enerji
  D) Rüzgâr enerjisi
  Cevap: C
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi enerji tasarrufu için alınabilecek bir önlem değildir?
  A)Evde kullanılmayan alanların lambalarını
  söndürmek
  B)Buzdolabının kapağını sık sık gereksiz açıp kapamak
  C)Elektrikli araçları kullanma talimatına uygun kullanmak
  D)Gün ışığında yapabileceğimiz işleri geceye bırakmamak
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağı değildir?
  A) Nükleer Enerji
  B) Rüzgar Enerjisi
  C) Hidroelektrik
  D) Güneş Enerjisi
  Cevap:
 • 13)


  Cevap:
 • 14)


  Cevap:
 • 15)


  Cevap:
 • 16)


  Cevap:
 • 17)


  Cevap:
 • 18) Bitkilerde fotosentez aşağıdaki hangi organelde gerçekleşir?
  A)Kloroplast
  B)Mitokondri
  C)Çekirdek
  D)Hücre zarı
  Cevap:
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık birimidir?
  A) C
  B) J
  C)cal
  D)J/gC
  Cevap:
 • 20) Üflemeli bir çalgıdan daha kalın ses alabilmek için çalgı nasıl tasarlanmalıdır?
  A)Çalgının boyu daha uzun olmalı
  B)Çalgının boyu daha kısa olmalı
  C)Daha çok delik açılmalı
  D)Delik sayısı azaltılmalı
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder