Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap:
 • 2)


  Cevap:
 • 3)


  Cevap:
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Akım şiddeti arttıkça elektromıknatısın çekim gücüde artar.
  B) Sarım sayısı 2 kat artarsa çekim gücü 2 kat artar.
  C) Elektromıknatısın kutupları bobinden geçen akımın yönüne göre değişmez.
  D) Bobinden geçen akım şiddeti ile elektromıknatısın çekim gücü orantılıdır.
  Cevap:
 • 5) Isı ve sıcaklıkla ilgili aşağıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
  A) Isı bir maddenin tüm moleküllerinin sahip olduğu toplam kinetik enerjidir.
  B) Isı kalorimetre ile ölçülür.
  C) Sıcaklık birimi kalori (cal) ‘dir.
  D) Sıcaklık bir maddenin her bir molekülünün sahip olduğu ortalama kinetik enerjidir.
  Cevap:
 • 6) Aşağıda verilen cümlelerinin sonuna doğru ise ‘D’ yanlış ise ‘Y’ yazınız.
  1- Hal değiştiren saf maddelerin sıcaklığı değişmez.

  2- Ses ışıktan daha hızlıdır.

  3- Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık normale yaklaşır.

  4- Ses gazlarda en hızlı yayılır.

  5- Işığı bir noktada toplayan mercekler ince kenarlı merceklerdir.

  6- DNA hücrenin yönetici molekülüdür.

  7- Sudan havaya geçen ışığın hızı artar.

  8- Fotosentezde besin ve oksijen kullanılır.

  9- Dokunma ile cisimler zıt yüklenirler.

  10- Metal ve ametal arasında kovalent bağ oluşur.
  Cevap:
 • 7) Özdeş X, Y ve Z çiçekleri ışık türünün fotosentez hızına etkisini gözlemlemek amacıyla sırası ile beyaz, yeşil ve kırmızı ışık altında aynı ortamda yeterli süre bekletiliyor.

  X, Y ve Z çiçeklerinin ürettikleri oksijen ve besin miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

  A) X > Z > Y
  B) Z > Y > X
  C) Z > X > Y
  D) Y > X > Z
  Cevap:
 • 8) Titreşen bir bağlama teli için;
  I.    Boyu kısaldıkça ses kalınlaşır.
  II.    kalınlığı azaldıkça ses incelir.
  III.   gerginliği azaldıkça ses kalınlaşır.
  hangileri doğrudur?

  A) I ve II    
  B) Yalnız II
  C) I , II ve III    
  D) II ve III
  Cevap:
 • 9) Kükürt dioksit ve azot oksit gibi fosil yakıt artıklarının doğal su döngüsüne karışması ve yağmur içinde çözünerek yeryüzüne ulaşması sonucu asit yağmurları oluşur.
  Asit yağmurlarının zararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
  I. İnsanlarda sağlık sorunlarına yol açar.
  II. Binalara zarar verir.
  III. Toprağın verimi düşer.
  IV. Göllerdeki canlıların ölümüne neden olur.

  A)Yalnız III
  B)I ve IV
  C)I, III ve IV
  D)I, II, III ve IV
  Cevap: D
 • 10) Aşağıdakilerden hangisinde elektromıknatıs kullanılmaz?
  A)Elektrik zili
  B)Telefon
  C)Pil
  D)Telgraf
  Cevap:
 • 11) Azotun toprağa geçmesinden hangisi etkili değildir?
  A) Yanardağ faaliyetleri
  B) Yıldırım ve şimşek
  C) Azot bağlayıcı bakteriler
  D) Hayvan ve bitki atıkları ve ölüleri
  Cevap:
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi atmosferin CO2 kaynaklarından değildir?
  A) Bitkilerin solunumu
  B) Hayvanların solunumu
  C)Bitkilerin fotosentezi
  D) Araba egzozları
  Cevap:
 • 13) Ot  Çekirge  ?  Yılan  Kartal

  Yukarıda verilen besin zincirinde ? yerine hangi canlı gelmelidir?

  A) Kurbağa
  B) Kelebek
  C) Bitki
  D) Domuz
  Cevap:
 • 14) Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi Koyunuz
  1-(D) (Y) -Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.
  2-(D) (Y) -Basıncın birimi Newton’dur.
  3-(D) (Y)-Asit ve bazlar bir araya geldiklerinde Nötralleşme tepkimesi oluşur.
  4-(D) (Y) -Elektron ortaklaşması ile kurulan kimyasal bağ çeşidi kovalent bağdır.
  5-(D) (Y) -Asit yağmurlarının çevreye zararı yoktur.
  Cevap:
 • 15) Solunumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Besin üretmek
  B) Enerji üretmek
  C) Oksijen almak
  D) Fotosentez yapmak
  Cevap:
 • 16)


  Cevap:
 • 17)


  Cevap:
 • 18) Aşağıdaki canlılardan bir besin zinciri oluşturulduğunda besin zincirinin son halkasında hangi canlı bulunur?
  A)Çimen
  B)Kurbağa
  C)Çekirge
  D)Yılan
  Cevap: D
 • 19) Birbirine karıştırılan iki sıvı arasındaki ısı alış-verişine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yada hangileri kesin doğrudur?
  I.Sıcaklığı yüksek olan düşük olana ısı verir.
  II.Isısı fazla olan az olana ısı vermez.
  III.Isı alış-verişi sıcaklıklar eşitleninceye kadar sürer.

  A)Yalnız III
  B)I ve II
  C)II ve III
  D)I ve III
  Cevap:
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Frekansı büyük olan ses,frekansı küçük olan seslerden daha kalındır.
  B)Ses düzeyi birimi desibeldir.
  C)İnsan kulağı 20 ile 200 Hz frekans aralığındaki sesleri işitebilir.
  D)Konuşma sesi düzeyi 30-60 dB aralığındadır.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder