...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap:
 • 2)


  Cevap:
 • 3) . Şimşek ve yıldırım olayları
  II. Topraktaki azot bakterileri
  III. Baklagillerin köklerinde yaşayan bakteriler
  Yukarıda verilen olaylardan ve canlılardan hangileri topraktaki azot tuzları için kaynak oluşturur?

  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II,III
  Cevap:
 • 4)


  Cevap:
 • 5) Aşağıdaki canlılardan hangisi gündüz oksijenli solunum yapmaz?
  A) İnsan
  B) Elma ağacı
  C) Yarasa
  D) Solucan
  Cevap:
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek gösterilemez?
  A) Güneş enerjisi
  B) Jeotermal enerji
  C) Nükleer Enerji
  D) Rüzgar enerjisi
  Cevap: C
 • 7) Gücü 3 kilowatt olan bir elektrikli cihaz 3 saat çalıştırıldığında harcanan enerji kaç kilowatt x saattir?
  A) 15
  B) 9
  C) 4,5
  D) 30
  Cevap:
 • 8) Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren ısıtıcıların hangi özelliği bu durumu etkilemez?
  A) Telin direnci
  B) Akımım geçiş süresi
  C) Akımın yönü
  D) Akım şiddeti
  Cevap:
 • 9) Aşağıdakilerden hangisini mıknatıs çeker?
  A) Plastik
  B) Çelik
  C)Tahta
  D)Yün
  Cevap:
 • 10) 6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2
  Yukarıdaki fotosentez tepkimesine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

  A) Fotosentez için oksijen gereklidir
  B) Fotosentez için karbondioksit gereklidir
  C) Fotosentez için su gereklidir.
  D) Fotosentez sonucu basit şeker oluşur.
  Cevap:
 • 11) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
  Yanma, Artar,Özısı,Joule, Mavi, H+, Erime, Ekşi,Genlik, Frekans,periyot,OH-,donma

  1-Bazlar turnusol kağıdının rengini …………… ….renge çevirir.
  2- Bir saniyedeki titreşim sayısına ……………………denir.
  3-Bir çözeltinin pH değeri 1’e yaklaştıkça çözeltinin asitliği …………………
  4-Bir element ya da bileşik oksijen gazı ile tepkimeye giriyorsa bu tür tepkimelere ………..……… tepkimeleri denir
  5- Isının birimi…..……………………….dir.
  6- Suda çözündüğüne ………………………..iyonu oluşturan madde asidik özellik gösterir.
  7-Asitlerin sulu çözeltilerinin tatları………………………….dir.
  8-Katı bir maddenin erirken çevreden almış olduğu ısıya ………………………….ısısı denir.
  9-Bir ses dalgasının tepe ve çukur noktaları arasındaki uzaklığın yarısına …………………. denir.
  10-Bir maddenin sıcaklığını 1 oC artırmak için verilmesi gereken enerjiye …………………………. denir
  Cevap:
 • 12)


  Cevap:
 • 13)


  Cevap:
 • 14)


  Cevap:
 • 15)


  Cevap: D
 • 16)


  Cevap: B
 • 17) Kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araç aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Jeneratör
  B)Elektrik Motoru
  C)Elektromıknatıs
  D)Ampermetre
  Cevap:
 • 18) Bir sesin genliğini arttırmak için;
  I.Diyapozona daha kuvvetli vurulabilir.
  II.Gitarın teli biraz daha çekilebilir.
  III.Gergin telin boyu uzatılabilir.
  Özelliklerinden hangisi yada hangileri yapılabilir?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)I ve II
  D)I,II ve III
  Cevap:
 • 19) Tadı lezzetsizdir,pişirmekablarında tortu bırakır,sabunun iyi köpürmesini engeller.
  Yukarıda özellikleri verilen su aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Yumuşak Su
  B)Sert Su
  C)Oksijenli Su
  D)Arı Su
  Cevap:
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi asitlerin bir özelliği değildir?
  A)Ciltte yanıcı bir his uyandırır.
  B)Mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürür.
  C)Tatları acıdır.
  D)Bazı metallerle birleşince H2 gazı açığa çıkarırlar.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder