...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap:
 • 2)


  Cevap:
 • 3)


  Cevap:
 • 4)


  Cevap:
 • 5)


  Cevap:
 • 6) Hidro Elektrik Santrallerinde (HES) elektriğin nasıl üretildiğini çizerek gösteriniz.
  Cevap:
 • 7) Herhangi bir ses kaynağından birim zamanda üretilen dalga sayısına ………………. denir.

  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Frekans
  B) Genlik
  C) Şiddet
  D) Tiz ses
  Cevap:
 • 8) “Sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesine …………… denir.” cümlesinde boşluğa gelecek kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Erime
  B) Yoğuşma
  C) Donma
  D) Büzülme
  Cevap:
 • 9) Bilgi: Mıknatısın çektiği maddelere manyetik madde denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi manyetik madde değildir?
  A) Demir
  B) Bakır
  C) Kobalt
  D) Nikel
  Cevap:
 • 10) X: Tatları ekşidir.
  Y: Turnusol kağıdına etki etmez.
  Z: Ele kayganlık hissi verir.
  Buna göre; X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangileri olabilir?

  A) NH3 - KCI - NaOH
  B) HNO3 - NaCI - KOH
  C) NaOH - HNO3 - KCI
  D) NaCI - NH3 - HNO3
  Cevap:
 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisi elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür?.
  A) Saç kurutma makinesi.
  B) Buzdolabı
  C) Gece lambası
  D) Vantilatör.
  Cevap:
 • 12) Elektirik motorları...................... enerjisini..................... enerjisine dönüştürür. Verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilir.
  a) Elektirik- hareket
  b) Hareket- elektirik
  c) Elektirik-ışık
  d) Işık- elektirik
  Cevap:
 • 13) Sigorta ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Devreden fazla akım geçtiğinde akımı keser.
  B) Erime sıcaklığı çok yüksek bir telden yapılır.
  C) Şehir cereyanının binalara girdiği yerde ana sigorta bulunur.
  D) Sigorta güvenliği sağlayan bir araçtır.
  Cevap:
 • 14) I- Metaller II-Pil III- Plastik verilen maddelerden hangileri geri dönüştürülebilir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 15) Toprağını azotça zengin hale getirmek isteyen bir çiftçi aşağıdakilerden hangisini toprağına ekmelidir?
  A) Buğday
  B) Soğan
  C) Pirinç
  D) Baklagil
  Cevap:
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Jeneratör, hareket enerji elektriğe çevirir
  B) Elektrik motoru elektriği harekete çevirir
  C) Sigortada dirençli teller bulunur.
  D)Barajlarda jeneratör vardır
  Cevap:
 • 17)


  Cevap:
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi elektriksel güç birimidir?
  A)Watt
  B)KiloWatt X Saat
  C)Amper
  D)Newton
  Cevap:
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi fotosentez için gerekli değildir?
  A)Işık
  B)Oksijen
  C)Su
  D)Enerji
  Cevap:
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi sularda klorlama işlemininin nedenidir?
  A)Suyun yoğunluğunu arttırmak
  B)Suyun yoğunluğunu azaltmak
  C)Suyun sertliğini gidermek
  D)Sudaki mikropları etkisiz hale getirmek
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder