Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap:
 • 2)


  Cevap:
 • 3) Solunumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Besin üretmek
  B) Enerji üretmek
  C) Oksijen almak
  D) Fotosentez yapmak
  Cevap:
 • 4) Bilgi: Mıknatısın çektiği maddelere manyetik madde denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi manyetik madde değildir?
  A) Demir
  B) Bakır
  C) Kobalt
  D) Nikel
  Cevap:
 • 5) Titreşen bir bağlama teli için;
  I.    Boyu kısaldıkça ses kalınlaşır.
  II.    kalınlığı azaldıkça ses incelir.
  III.   gerginliği azaldıkça ses kalınlaşır.
  hangileri doğrudur?

  A) I ve II    
  B) Yalnız II
  C) I , II ve III    
  D) II ve III
  Cevap:
 • 6) Sigorta ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Devreden fazla akım geçtiğinde akımı keser.
  B) Erime sıcaklığı çok yüksek bir telden yapılır.
  C) Şehir cereyanının binalara girdiği yerde ana sigorta bulunur.
  D) Sigorta güvenliği sağlayan bir araçtır.
  Cevap:
 • 7) C2H5OH + 3O2 → XCO2 + YH2O
  Yukarıdaki denklemde X ve Y sırasıyla nedir?

  A) 3,2
  B) 2,3
  C) 2,2
  D) 1,1
  Cevap:
 • 8) Ot  Çekirge  ?  Yılan  Kartal

  Yukarıda verilen besin zincirinde ? yerine hangi canlı gelmelidir?

  A) Kurbağa
  B) Kelebek
  C) Bitki
  D) Domuz
  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10)


  Cevap:
 • 11)


  Cevap:
 • 12) Aşırı çalışma durumunda kaslarda biriken madde aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Oksijen
  B)Karbondioksit
  C)Yorgunluk asidi
  D)Azot
  Cevap:
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi fotosentez için gerekli değildir?
  A)Işık
  B)Oksijen
  C)Su
  D)Enerji
  Cevap:
 • 14) Üflemeli bir çalgıdan daha kalın ses alabilmek için çalgı nasıl tasarlanmalıdır?
  A)Çalgının boyu daha uzun olmalı
  B)Çalgının boyu daha kısa olmalı
  C)Daha çok delik açılmalı
  D)Delik sayısı azaltılmalı
  Cevap:
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi asitlerin bir özelliği değildir?
  A)Ciltte yanıcı bir his uyandırır.
  B)Mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürür.
  C)Tatları acıdır.
  D)Bazı metallerle birleşince H2 gazı açığa çıkarırlar.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder