Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap:
 • 2)


  Cevap:
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Akım şiddeti arttıkça elektromıknatısın çekim gücüde artar.
  B) Sarım sayısı 2 kat artarsa çekim gücü 2 kat artar.
  C) Elektromıknatısın kutupları bobinden geçen akımın yönüne göre değişmez.
  D) Bobinden geçen akım şiddeti ile elektromıknatısın çekim gücü orantılıdır.
  Cevap:
 • 4) Elektromıknatısın kullanıldığı aletlere 5 örnek veriniz.
  Cevap:
 • 5) Gücü 10 kW olan elektrikli araç 5 saat çalışıyor. Araç kaç liralık enerji harcamıştır?
  ( 1 kWh = 1,5 TL)

  A) 75
  B) 100
  C) 125
  D) 150
  Cevap:
 • 6) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

  Donma ısısı – mayoz bölünme – elektriklenme – özısı – erime – sürdürülebilir kalkınma – elektroskop – biyoteknoloji – mitoz bölünme – DNA - gen

  1- Maddelerin yüklerini tespit eden araca …………………... denir.

  2- Işığın saydan bir ortamdan başka saydam ortama geçerken yön ve doğrultu değiştirmesine ……………………..……. denir

  3- Hücre ………………………… ve …….………………….. olmak üzere iki şekilde bölünür.

  4- Saf bir maddenin bir gramını sıcaklığını 1oC değiştirmek için alınması yada verilmesi gereken ısıya ………………. denir.

  5- Doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılamaya imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin planlanmasına …………………
  …………………… denir.
  Cevap:
 • 7) Son yıllarda fosil yakıt tüketiminin artması ve bitki örtüsünün hızla tahrip olması gibi nedenlerle atmosfer sıcaklığı yükselmektedir. Bu da küresel ısınma olarak ifade edilir.

  Küresel ısınma sonucunda, aşağıda verilen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?

  I.Kurak bölgelerde çölleşme meydana gelir.
  II. Tropikal bölgelerde aşırı yağıştan kaynaklanan sel felaketleri görülür.
  III. Dünya ikliminde değişmeler gözlenir.

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)I ve III
  D)I, II ve III
  Cevap:
 • 8) Özdeş X, Y ve Z çiçekleri ışık türünün fotosentez hızına etkisini gözlemlemek amacıyla sırası ile beyaz, yeşil ve kırmızı ışık altında aynı ortamda yeterli süre bekletiliyor.

  X, Y ve Z çiçeklerinin ürettikleri oksijen ve besin miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

  A) X > Z > Y
  B) Z > Y > X
  C) Z > X > Y
  D) Y > X > Z
  Cevap:
 • 9) Elektromıknatısta sağ el kuralı uygulanırken baş parmak neyi ifade eder?
  A)Akım yönü
  B)N kutbunu
  C) S kutbunu
  D)Sarım sayısını
  Cevap:
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi fermantasyon sonucu oluşur?
  A) Turşu
  B) Yoğurt
  C) Sirke
  D) Pekmez
  Cevap:
 • 11) Aşağıdakilerden hangisini mıknatıs çeker?
  A) Plastik
  B) Çelik
  C)Tahta
  D)Yün
  Cevap:
 • 12) 6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2
  Yukarıdaki fotosentez tepkimesine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

  A) Fotosentez için oksijen gereklidir
  B) Fotosentez için karbondioksit gereklidir
  C) Fotosentez için su gereklidir.
  D) Fotosentez sonucu basit şeker oluşur.
  Cevap:
 • 13)


  Cevap:
 • 14)


  Cevap:
 • 15)


  Cevap:
Yorum Yap
Gönder