...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap:
 • 2) Herhangi bir ses kaynağından birim zamanda üretilen dalga sayısına ………………. denir.

  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Frekans
  B) Genlik
  C) Şiddet
  D) Tiz ses
  Cevap:
 • 3) Isı ve sıcaklıkla ilgili aşağıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
  A) Isı bir maddenin tüm moleküllerinin sahip olduğu toplam kinetik enerjidir.
  B) Isı kalorimetre ile ölçülür.
  C) Sıcaklık birimi kalori (cal) ‘dir.
  D) Sıcaklık bir maddenin her bir molekülünün sahip olduğu ortalama kinetik enerjidir.
  Cevap:
 • 4) 6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2
  Yukarıdaki fotosentez tepkimesine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

  A) Fotosentez için oksijen gereklidir
  B) Fotosentez için karbondioksit gereklidir
  C) Fotosentez için su gereklidir.
  D) Fotosentez sonucu basit şeker oluşur.
  Cevap:
 • 5) X: Tatları ekşidir.
  Y: Turnusol kağıdına etki etmez.
  Z: Ele kayganlık hissi verir.
  Buna göre; X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangileri olabilir?

  A) NH3 - KCI - NaOH
  B) HNO3 - NaCI - KOH
  C) NaOH - HNO3 - KCI
  D) NaCI - NH3 - HNO3
  Cevap:
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır?
  A)Kömür
  B)Petrol
  C)Rüzgar
  D)Doğalgaz
  Cevap: C
 • 7) Aşağıda verilen cümlelerinin sonuna doğru ise ‘D’ yanlış ise ‘Y’ yazınız.
  1- Hal değiştiren saf maddelerin sıcaklığı değişmez.

  2- Ses ışıktan daha hızlıdır.

  3- Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık normale yaklaşır.

  4- Ses gazlarda en hızlı yayılır.

  5- Işığı bir noktada toplayan mercekler ince kenarlı merceklerdir.

  6- DNA hücrenin yönetici molekülüdür.

  7- Sudan havaya geçen ışığın hızı artar.

  8- Fotosentezde besin ve oksijen kullanılır.

  9- Dokunma ile cisimler zıt yüklenirler.

  10- Metal ve ametal arasında kovalent bağ oluşur.
  Cevap:
 • 8) C2H5OH + 3O2 → XCO2 + YH2O

  Yukarıdaki denklemde X ve Y sırasıyla nedir?

  A) 3,2
  B) 2,3
  C) 2,2
  D) 1,1
  Cevap: B
 • 9) Solunumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Besin üretmek
  B) Enerji üretmek
  C) Oksijen almak
  D) Fotosentez yapmak
  Cevap:
 • 10) A → Tırtıl → Fare → B →Şahin

  Yukarıda verilen besin zincirinde A ve B numaralı canlıların yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Akbaba-yılan
  B) Çekirge-havuç
  C) Yaprak-yılan
  D) Ot- Yaprak
  Cevap:
 • 11) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
  Yanma, Artar,Özısı,Joule, Mavi, H+, Erime, Ekşi,Genlik, Frekans,periyot,OH-,donma

  1-Bazlar turnusol kağıdının rengini …………… ….renge çevirir.
  2- Bir saniyedeki titreşim sayısına ……………………denir.
  3-Bir çözeltinin pH değeri 1’e yaklaştıkça çözeltinin asitliği …………………
  4-Bir element ya da bileşik oksijen gazı ile tepkimeye giriyorsa bu tür tepkimelere ………..……… tepkimeleri denir
  5- Isının birimi…..……………………….dir.
  6- Suda çözündüğüne ………………………..iyonu oluşturan madde asidik özellik gösterir.
  7-Asitlerin sulu çözeltilerinin tatları………………………….dir.
  8-Katı bir maddenin erirken çevreden almış olduğu ısıya ………………………….ısısı denir.
  9-Bir ses dalgasının tepe ve çukur noktaları arasındaki uzaklığın yarısına …………………. denir.
  10-Bir maddenin sıcaklığını 1 oC artırmak için verilmesi gereken enerjiye …………………………. denir
  Cevap:
 • 12)


  Cevap:
 • 13)


  Cevap:
 • 14)


  Cevap:
 • 15) Bitkilerde fotosentez aşağıdaki hangi organelde gerçekleşir?
  A)Kloroplast
  B)Mitokondri
  C)Çekirdek
  D)Hücre zarı
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder