...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap:
 • 2) .Karbondioksit(CO2)
  II.Oksijen(O2 )
  III.Glikoz(C6H12O6)
  IV.Su(H2O)
  V. Işık
  Yukarıda verilenlerden hangileri fotosentez sonucunda bitki tarafından üretilir?

  A)II ve III
  B)III,IV,V
  C)I,IV ve V
  D)hepsi
  Cevap:
 • 3)


  Cevap:
 • 4) Aşağıdaki canlılardan hangisi gündüz oksijenli solunum yapmaz?
  A) İnsan
  B) Elma ağacı
  C) Yarasa
  D) Solucan
  Cevap:
 • 5) Aşağıda verilen maddelerden hangisinin döngüsü yoktur?
  A) Su
  B) Azot
  C) Karbon
  D) Demir
  Cevap:
 • 6) Fotosentez ve solunum olaylarının ortak özelliği, hangisidir?
  A-) Işıklı ortamda gerçekleşmesi
  B-) Besin maddelerinin parçalanması
  C-) Enerji dönüşümünün yapılması
  D-) Aynı enzimlerin kullanılması
  Cevap:
 • 7) 1. Bazı araçların çalışma gerilimleri aşağıda verilmiştir.

  Ütü : 1000w
  Klima : 2000w
  Vantilatör :250w
  Bulaşık makinası :2200w

  Bu araçlardan ütü 4 saat, klima 10 saat, vantilatör 20 saat ve bulaşık makinası 1 saat çalışırsa en çok hangi araç enerji harcar?

  A) Klima
  B) Ütü
  C) Vantilatör
  D) Bulaşık Makinası
  Cevap: A
 • 8) I. Elektrik sobası
  II. Elektrikli kalorifer peteği
  III. Mikser
  IV. Vantilatör

  Yukarıda verilen cihazların hangilerinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülmesi amaçlanmamıştır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) III ve IV
  D) I ve IV
  Cevap: C
 • 9) Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren ısıtıcıların hangi özelliği bu durumu etkilemez?
  A) Telin direnci
  B) Akımım geçiş süresi
  C) Akımın yönü
  D) Akım şiddeti
  Cevap:
 • 10)


  Cevap: C
 • 11) Aşagıdaki araçların hangisinde elektrik akımının hem ısı hemde ışık etkisi birlikte görülür?
  A)Kapı zili
  B)Pil
  C)Ampul
  D)Elektrik motoru
  Cevap: C
 • 12) Erimekte olan buzun sıcaklık ve ısı değişimleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Sıcaklığı artar,Isısı değişmez.
  B)Isı ve sıcaklığı azalır.
  C)Isısı artar,sıcaklığı değişmez.
  D)Sıcaklığı ve ısısı artar.
  Cevap:
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Frekansı büyük olan ses,frekansı küçük olan seslerden daha kalındır.
  B)Ses düzeyi birimi desibeldir.
  C)İnsan kulağı 20 ile 200 Hz frekans aralığındaki sesleri işitebilir.
  D)Konuşma sesi düzeyi 30-60 dB aralığındadır.
  Cevap:
 • 14) İnce sesi kalın sesten ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Sesin şiddeti
  B)Sesin yansıması
  C)Sesin yüksekliği
  c)Sesin soğurulması
  Cevap:
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi sularda klorlama işlemininin nedenidir?
  A)Suyun yoğunluğunu arttırmak
  B)Suyun yoğunluğunu azaltmak
  C)Suyun sertliğini gidermek
  D)Sudaki mikropları etkisiz hale getirmek
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder